Проектування дільничної станції (147330)

Посмотреть архив целиком

Вступ


Залізничні дороги країни виконують велику частину вантажних і пасажирських перевезень, розміри яких, у силу об'єктивних обставин, безупинно зростають і для успішного освоєння їх необхідно вдосконалювати технічні пристрої й технологію роботи.

У цьому зв'язку станції й вузли є найважливішими елементами залізничного транспорту, на них розміщені парки колій, пасажирські й вантажні служби, локомотивне й вагонне господарство, пристрої енерго- і водопостачання, склади, будівлі, споруди й пристрої.

Довжина станційних колій становить приблизно 60% експлуатаційної довжини залізничних доріг.

Раціональний розвиток і сучасне технічне оснащення станції, а також чітка організація її роботи - найважливіша умова, яка забезпечує успішне виконання пасажирських і вантажних перевезень, прискорення оборотів вагонів і доставки вантажів і, як наслідок, гармонічний розвиток економіки регіону, що обслуговується. Також важливо помітити, що розвиток залізничної станції повинен здійснюватися як елемент єдиної транспортної системи, з урахуванням взаємодії залізничного транспорту з іншими місцевими видами транспорту й ув'язування із проектами розвитку регіону.Вихідні дані до проектування:


Залізнична лінія 3 категорії з вантажонапруженістю потоку до 8 млн.т.км/рік із пропуском транзитом n –4 пар пасажирських й n –6 пар вантажних поїздів.

Тип рейок - Р50, стрілочні переводи в сортувальному парку - марки 1/6, в інших парках - 1/9.

Вагові норми поїздів та подач на перегонах, що примикають до станції: збірні Рсб = 3200 т, маршрутні Рм = 4000 т,

Тяга й локомотив - тепловозна, 2ТЭ10М.

Річний вантажообіг підприємств зони обслуговування станції наведено нижче.


Підприємство

НПЗ

ЦОФ

Буд.індустрія

ЛПП

Бази

Вантажообіг загальний,

млн. тон у рік

3,18

2,71

1,28

7,2

4,8

Прибуття вантажу в % від загального вантажообігу,

0,55

0,1

0,6

0,4

0,5

Охоплення підприємств маршрутними перевезеннями

по відправленню, от, %

0,95

0,98
по прибуттю, пр, %

0,65

---

---

---

---


Структура зовнішнього вантажообігу підприємств в % дана в таблиці 1.Таблиця 1

Структура зовнішнього вантажообігу підприємства в %

Укрупнені групи вантажів

Піприємство

Рухомий склад

НПЗ

ЦОФ

Буд.індустрія

ЛПП

Бази

вид

Коєфіцієнт вікористання вантажопідйомності,

Прибуття

Тарно-штучні

---

10

5

20

20

КВ

0,8

Контейнери

---

10

5

30

30

ПЛ

0,6

Сипучі

20

---

65

---

---

ПВ

1,0

Довгоміри

5

30

10

15

30

ПВ

0,9

Наливні

65

40

10

30

20

ЦС

1,0

Інші

10

10

5

5

---

ПВ

1,0

Відправлення

Тарно-штучні

---

2

50

45

40

КВ

0,8

Контейнери

---

---

10

45

40

ПЛ

0,6

Сипучі

---

98

30

---

---

ПВ

1,0

Довгоміри

---

---

---

---

---

ПВ

0,9

Наливні

95

---

---

---

20

ЦС

1,0

Інші

5

---

10

10

---

ПВ

1,0


1. Розрахунок обсягу роботи станції


Об’єм роботи станції складається з обслуговування транзитного й місцевого руху.


1.1 Визначення вантажо – і вагонопотоків станції


Загальний об’єм роботи станції дорівнює сумі вантажообігу всіх підприємств зони обслуговування станції, тобто:Загальні річні вантажопотоки прибуття й відправлення підприємства визначають по рівнянню:


де

,


тут - % прибуття вантажу від загального вантажообігу, приймається по вихідним данним до проектування.

.

Тоді річні вантажопотоки відправлення підприємства визначають по рівнянню:Для НПЗ вантажопотік у прибутті і відправленні:

Для вантажопотік у прибутті і відправленні:

Для буд.індустріїї вантажопотік у прибутті і відправленні:

Для ЛПП вантажопотік у прибутті і відправленні:

Для баз вантажопотік у прибутті і відправленні:

Результати розрахунків заносяться в таблицю по формі 2.


Таблиця 2.

Підприємство

Вантажообіг загальний, млн. тонн на рік

Вантажообіг у прибутті, млн. тонн на рік

Вантажообіг у відправленні, млн. тонн на рік

НПЗ

3,18

1,749

1,431

ЦОФ

2,71

0,271

2,439

Буд.індустрія

1,28

0,768

0,512

ЛПП

0,72

0,288

0,432

Бази

4,8

2,4

2,4

Підсумок

12,69

5,476

7,214


Вантажообіг підприємств

Для спрощення розрахунків всі вантажі розбиваються на групи по їхніх характеристиках, так, наприклад: сипучі, контейнери, тарно-штучні, наливні й т.д.

Річні вантажопотоки по групах вантажу у відправленні й прибутті знайдемо по рівнянням:


, і


де - коефіцієнт, що враховує прибуття вантажу даної групи на підприємство приписане до станції,

- коефіцієнт, що враховує відправлення вантажу даної групи з підприємства приписаного до станції.

Від річного вантажообігу необхідно перейти до добового.


Добові вантажопотоки по укрупнених групах вантажів рівні (прибуття, відправлення):


, і ,


де – коефіцієнт що враховує нерівномірність прибуття вантажів на станцію,

коефіцієнт що враховує нерівномірність відправлення вантажів зі станції .

Добові вагонопотоки укрупнених груп вантажів по прибуттю й відправленню рівні:


, і


тут - вантажопідйомність вагона, приймається рівної 63 т.;

- коефіцієнт використання вантажопідйомності вагона прийнятий за даними таблиці 1

Розрахунки виконуємо для всіх підприємств й результати розрахунків зводимо у таблицю 3.


Таблиця 3.

Прибуття й відправлення вантажів на підприємства

Підприємство

Рід вантажу

Вантажообіг річний, т

Вантажообіг добовий, т

Добова кількість вагонів

Усього вагонів

Прибуття

Відправлення

Прибуття

Відправлення

Прибуття

Відправлення

кількість, шт

тип

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

НПЗ

Тарно-штучні

---

---

---

---

---

---

---

КВ

Контейнери

---

---

---

---

---

---

---

ПЛ

Насипні

349800

---

1341,699

---

21,297

---

22

ПВ

Довгоміри

87450

---

335,425

---

5,916

---

6

ПВ

Наливні

1136850

1359450

4360,520

3910,747

69,215

62,075

132

ЦС

Інше

174900

71550

670,849

205,829

10,648

3,267

14

ПВ

ЦОФ

Тарно-штучні

27100

48780

103,945

140,326

2,053

2,784

5

КВ

Контейнери

27100

---

103,945

---

2,737

---

3

ПЛ

Насипні

---

2390220

---

6875,975

---

109,142

110

ПВ

Довгоміри

81300

---

311,835

---

5,499

---

6

ПВ

Наливні

108400

---

415,781

---

6,599

---

7

ЦС

Інше

27100

---

103,945

---

1,642

---

2

ПВ

Буд.індустрія

Тарно-штучні

38400

256000

147,288

736,438

2,922

14,612

18

КВ

Контейнери

38400

51200

147,288

147,288

3,897

3,897

8

ПЛ

Насипні

499200

153600

1914,739

441,863

30,393

7,014

38

ПВ

Довгоміри

76800

---

294,575

---

5,195

---

6

ПВ

Наливні

76800

---

294,575

---

4,676

---

5

ЦС

Інше

38400

51200

147,288

147,288

2,338

2,338

5

ПВ

ЛПП

Тарно-штучні

57600

194400

220,932

559,233

4,384

11,096

16

КВ

Контейнери

86400

194400

331,397

559,233

8,767

14,795

24

ПЛ

Насипні

---

---

---

---

---

---

---

ПВ

Довгоміри

43200

---

165,699

---

2,922

---

3

ПВ

Наливні

86400

---

331,397

---

5,260

---

6

ЦС

Інше

14400

43200

55,233

124,274

0,877

1,973

3

ПВ

Бази

Тарно-штучні

480000

960000

1841,096

2761,644

36,529

54,795

92

КВ

Контейнери

720000

960000

2761,644

2761,644

73,059

73,059

147

ПЛ

Насипні

---

---

---

---

---

---

---

ПВ

Довгоміри

720000

---

2761,644

---

48,706

---

49

ПВ

Наливні

480000

480000

1841,096

1380,822

29,224

21,918

52

ЦС

Інше

---

---

---

---

---

---

---

ПВ


Случайные файлы

Файл
49918.rtf
162637.rtf
35739.rtf
116581.rtf
183479.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.