Організація руху видів транспорту (147284)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Факультет Менеджменту

Кафедра транспортних систем і логістикиПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

з дисципліни: «Організація руху видів транспорту»Харків 2009


ЗМІСТ


ВСТУП

1 РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОЇ МОЖЛИВОСТІ ДІЛЯНОК МЕРЕЖІ

2 ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНЬОГО РУХУ

3 РОЗМІЩЕННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ

4 РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ МПТ НА МАРШРУТАХ

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТУ РУХУ МПТ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г


ВСТУП


Транспорт є дуже важливою галуззю розвитку будь-якої держави. Чим більше розвинутий транспорт і транспортні технології, тим більше розвинута держава.

Транспортним засобом э машина, яка пересувається по поверхні землі силою, що утворюється повздовжньою взаємодією коліс з твердою опорою.

Зараз ми не можемо уявити нашого життя без автобусів, тролейбусів, метро тощо.

Вимогами до пасажирського транспорту є:

  • максимальний комфорт для пасажирів при мінімальній вартості перевезень;

  • достатня надійність;

  • можливість перевезення великої кількості пасажирів на будь-які відстані та напрямки.

Метою даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань з дисципліни «Організація руху видів транспорту», одержання практичних навиків визначення характеристик руху видів транспорту, розробка заходів з підвищення ефективності й безпеки функціонування руху на маршрутах міського пасажирського транспорту (МПТ).1. РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОЇ МОЖЛИВОСТІ ДІЛЯНОК МЕРЕЖІ


Важливішим критерієм, що характеризує функціонування шляхів повідомлення є їх пропускна можливість. Пропускною можливістю дороги є максимальне число автомобілів, які можуть пройти на відрізу дороги на протязі певного відрізку часу при забезпеченні заданої швидкості і безпеки руху.

Пропускна здатність багатосмугових вулиць не є арифметичною сумою пропускної спроможності кожної зі смуг. Це пояснюється необхідністю маневрування для перебудування, здійснення поворотів і розворотів на перетинаннях, зупинках и ін. Пропускну можливість вулиць неперервного руху з багатосмуговою проїжджою частиною розраховують за формулою:


, авт./год. (1.1)


де – пропускна можливість k-тої ділянки мережі, авт./год.;

розрахункова пропускна можливість одної смуги руху, авт./год.;

коефіцієнт, що враховує вплив кількості смуг на пропускну

можливість.

Значення Kп обирають із табл.1.1.


Таблиця 1.1 Залежність Kп від кількості смуг руху

Кількість смуг руху

1

2

3

4

5

6

Кп

1,0

1,8

2,4

2,9

3,4

3,9


Розрахункову пропускну можливість приймають = 1000 авт./год. з умов забезпечення необхідних маневрів у транспортному потоці та = 1200 авт./год. при відсутності в потоці змін смуг руху.

Розрахунки зведені у табл.1.2.


Таблиця 1.2 – Пропускна спроможність ділянок мережі

Кількість смуг руху

Коефіцієнт, що враховує кількість смуг,

Пропускна спроможність, ,авт./год.

Ділянки мережі

1

1,0

1200

7-8, 12-13

2

1,8

1800

1-3, 9-13, 2-4, 10-11, 8-12, 5-10, 4-9

3

2,4

2400

4-5, 8-9, 3-4, 5-6, 3-8, 9-10


2. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНЬОГО РУХУ


Характеристики дорожнього руху визначаються для кожної ділянки транспортної мережі за напрямками.

В якості вихідних даних для розрахунку приймається значення транспортного попиту і довжини ділянки мережі. При отриманні матриці кореспонденції транспортних засобів величина між транспортними районами залежить від відстані між ними і об’єму відправлення та прибуття транспортних засобів по районах. Значення інтенсивності дорожнього руху на ділянках мережі розраховується за даними матриці кореспонденції як сума кореспонденцій , які рухають на даній ділянці.

Дані наведені у додатках В, Г.

Інтенсивність руху у наведених одиницях визначають за допомогою коефіцієнтів приведення:


, (2.1)


де – інтенсивність руху на k-й ділянці мережі в приведених одиницях, авт./год.;

– кількість транспортних засобів у транспортному потоці;

питома вага j-го виду транспортних засобів у потоці;

коефіцієнт приведення j-го виду транспортних засобів до легкового автомобіля.


Таблиця 2.1 - Значення коефіцієнтів приведення

Найменування транспортних засобів

Коефіцієнт приведення, Kпр

1. Легкові автомобілі

1,0

2. Вантажні автомобілі (gн < 4 т)

2,0

Продовження таблиці 2.13. Вантажні автомобілі(gн = 4-8 т)

2,5

4. Вантажні автомобілі (gн > 8 т)

3,0

5. Автобуси

2,5

6. Тролейбуси

3,0

7. Автопоїзди (gн < 12 т)

3,5


1-3: (авт./год.)


Рівень завантаження дороги рухом визначають за співвідношенням:


, (2.2)


де – рівень завантаження дороги рухом;

пропускна можливість k-ої ділянки мережі, авт./год.


1-3: .


Швидкість транспортного потоку розраховують за матеріалами обстеження, які подані у вих. даних.

Ще одним параметром, що характеризує є швидкість. Швидкість транспортного потоку – це середня швидкість транспортних засобів на визначеному відрізку шляху за визначений відрізок часу. Швидкість транспортного потоку визначається за формулою:


, (2.3)


де – швидкість потоку в і-том випробуванні, км/год.;

кількість випробувань.


(км/год.)


Після визначення швидкості транспортного потоку, необхідно визначить чи достатньо проведено випробувань для забезпечення необхідної точності і надійності результатів. Достатній об’єм вибірки розраховується за формулою:


, (2.4)


де – функція надійної імовірності, див. вих. дані;

середньоквадратичне відхилення, км/год.;

допустиме відхилення, км/год.


, (2.5)


де – швидкість потоку в і-том випробуванні, км/год.;

кількість випробувань.Допустиме відхилення розраховуємо за формулою:


, (2.6)


де – відносна точність обліку, див. вих. дані.


(км/год.)


Значення функції довірчої імовірності обирають залежно від довірчої імовірності (див. вих. дані).


Таблиця 2.2 - Значення функції довірчої імовірності

Довірча імовірність

0,8

0,9

0,95

Функція довірчої імовірності

1,28

1,65

1,96n > nпотр, тобто можна зробити висновок, що проведеної кількості випробувань достатньо для забезпечення необхідної надійності результатів.

Щільність транспортних потоків на ділянках мережі розрахуємо за співвідношенням:


, (2.7)


де – кількість смуг руху.


1-3: (авт./км)


Усі розраховані характеристики дорожнього руху занесені до підсумкової таблиці 2.3.


Таблиця 2.3 - Параметри дорожнього руху

Ділян- ки мережі

Кіль-ть смуг руху

Дов- жина

Про- пускна спромож- ність

Інтенсивність

Рівень заван- тажен- ня

Щіль- ність тр-го потоку

в фі- зичних од.

в при- ведених од.

1-3

1

2,1

1800

630

1099

0,61

26

2-4

2

1,6

1800

28

49

0,027

1

3-1

1

2,1

1800

815

1402

0,79

33

3-4

3

1,9

2400

360

628

0,26

5

3-8

3

2,0

2400

673

1174

0,49

10

4-2

2

1,6

1800

89

155

0,086

2

4-3

3

1,9

2400

358

625

0,26

5

4-5

3

1,9

2400

444

775

0,32

6

4-9

2

1,6

1800

560

977

0,54

12

5-4

3

1,9

2400

468

817

0,34

6

5-6

3

2,2

2400

59

103

0,04

1

5-10

2

2,1

1800

188

328

0,18

4

6-5

3

2,2

2400

50

87

0,036

1

7-8

1

1,7

1200

839

1464

1,22

34

8-3

3

2,0

2400

856

1494

0,62

12

8-7

1

1,7

1200

852

1487

1,24

35

8-9

3

1,3

2400

1150

2007

0,84

16

8-12

2

1,6

1800

48

84

0,05

1

9-4

2

1,6

1800

704

1228

0,68

14

9-8

3

1,3

2400

1205

2103

0,88

17

9-10

3

1,8

2400

756

1319

0,55

10

9-13

1

1,3

1800

785

1370

0,76

32

10-5

2

2,1

1800

239

417

0,23

49

10-9

3

1,8

2400

974

1700

0,71

13

10-11

2

1,7

1800

693

1209

0,67

14

11-10

2

1,7

1800

811

1415

0,79

17

12-8

2

1,6

1800

27

47

0,026

1

12-13

2

1,4

1200

31

54

0,045

1

13-9

1

1,3

1800

767

1338

0,74

31

13-12

2

1,4

1200

54

34

0,078

1


Случайные файлы

Файл
147887.rtf
1.DOC
161909.rtf
CIVIL.DOC
183497.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.