Розробка технологічного процесу виготовлення деталі - Корпус редуктора (195376)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра ТМ і КТСКурсовий проект з дисципліни:

"Технологія машинобудування"

на тему: "Розробка технологічного процесу виготовлення деталі – Корпус редуктора"
Житомир


1. Вступ


В курсовому проекті я буду працювати над такою деталлю, корпус редуктора. Сам редуктор є складовою частиною зерно загрузочної машини ЗМ-60А. На машині встановлено два таких редуктора, які призначені для передачі крутного моменту від коробки швидкостей (редуктора ходу) до правого та лівого скребкових ланцюгів. Редуктор конічний і є універсальним виробом, який приміняється на багатьох інших сільгосп. машинах. Переваги виробу: низька собівартість, низький рівень шуму, змащення всіх пар тертя, великий ресурс, легкість та доступність обробки, кришкою редуктора є каркас машини.2. Загальні положення


2.1 Призначення, хімічний склад та механічні властивості матеріалу деталі


Корпусні деталі представляють собою базові деталі. На них встановлюють різні деталі та складальні одиниці, точність відносного положення яких повинна забезпечуватись як в статиці, так і процесі роботи машини під навантаженням. У відповідності з цим корпусні деталі повинні мати потрібну точність, бути достатньо жорсткими і вібростійкими, що забезпечує потрібне відносне положення з’єднувальних деталей і вузлів, правильність роботи механізмів і відсутність вібрації.

Для виготовлення деталі "Корпус" використовується сірий чавун марки СЧ 20 ГОСТ 1412-79.

СЧ 20 ГОСТ 1412-79 —сірий чавун, що застосовується для виготовлення на машинобудівних заводах фасонних виливок, деталей типу станини, корпуси, задніх і передніх бабок – жорстких деталей великої маси та габаритів.

Сірий чавун, він є основним конструктивним матеріалом для виготовлення корпусних деталей. При відносно невисокій вартості він має добрі ливарні властивості, що дозволяє отримувати виливки складної конфігурації. Сірий чавун добре обробляється і має непогані фізико-механічні властивості, які можна змінювати у потрібному напрямку за допомогою модифікації чавуну і термічної обробки. Виливки з сірого чавуну мають високу циклічну в’язкість, що сприяє демпфіруванню коливань. Чавуни – залізовуглецеві сплави з вмістом вуглецю від 2,14% до 6,67%. Особливості мікроструктури сірого чавуну, яка визначає його фізично – механічні і експлуатаційні властивості є наявність вуглецю у вигляді графіту пластинчатої форми. Пластинчатий графіт порушує однорідність металічної основи сплаву і тому сірий чавун має відносно невисокі значення тимчасового опору розриву при розтягуванні і низьку пластичність. Але, завдяки пластинчатому графіту в сірому чавуні поєднуються добрі антифрикційні властивості, висока зносостійкість, мала чутливість до концентраторів напружень. Сірий чавун добре гасить вібрації і резонансні коливання. Сірий чавун марки СЧ 20 – технологічний матеріал. Його розплав має добру рідкоплинність, малу схильність до утворення усадочних ефектів, порівняно з іншими типами чавуну. З сірого чавуну можна виготовляти виливки дуже складної конфігурації з товщиною стінки від 2 до 500 мм. Даний матеріал добре оброблюється, завдяки включенням графіту. Характер номенклатури деталей показує, що з сірого чавуну виготовляють найбільш важливі деталі, що визначають довговічність і експлуатаційну надійність машин і апаратів. Сірі чавуни, крім заліза і вуглецю містять в собі домішки кремнію, марганцю, сірки і фосфору. Кремній допомагає графітизації чавуна. Марганець – навпаки зменшує графітизацію. Сірка – шкідливий домішок, так як вона відбілює чавун, знижує міцність та рідкоплинність. Фосфор збільшує рідкоплинність (при вмісті до 0,8%), але і збільшує крихкість.

Механічні властивості сірого чавуну в основному визначаються кількістю, формою та розмірами вкраплень графіту. Чим більше графіту в чавуні і більші пластини графіту, тим нижчі механічні властивості. Для одержання невеликих, завихрених частинок графіту застосовують модифікацію – добавлення в рідкий чавун перед розливанням – ферросиліція або сілікація.


Таблиця 1 Хімічний склад СЧ 20 ГОСТ 1412-79

Марка матеріалу

Вміст елементів,%

Вуглець (С),%

Кремній (Si),%

Марганець (Мп),%

Сірка (S),%

Фосфор (Р),%

СЧ 20

3,3÷3,5

1,4÷2,2

0,7÷1,0

Не більше 0,15

Не більше 0,2Таблиця 2 Механічні властивості СЧ 20 ГОСТ 1412-79

НВ

Gp

Gu

МПа

МПа

кгс/мм2

МПа

кгс/мм2

170

196

19,6

396

39,6


Отже, даний чавун придатний для виготовлення деталі "Корпус" за хімічним складом та механічними властивостями.3. Технологічний розділ


3.1 Аналіз технологічності деталі


Мета забезпечення технологічності конструкції деталі – підвищення продуктивності праці та якості виробу при максимальному зниженні затрат часу та засобів на розробку, технологічну підготовку виробництва, виготовлення, експлуатацію та ремонт.

Даний "корпус" - коробчастого типу суцільний. В деталі є досить точні поверхні − 3 отвори Ǿ72Н7, що призначені для встановлення підшипників, а також: не співвісність отворів В відносно Б не більше 0,3 мм, не пересічення вісей отворів Б,В,Г не більше 0,3 мм.

Найбільш ефективним способом отримання заготовки даної конфігурації з сірого чавуна СЧ 20 є лиття, такі як лиття в пісчано-глиняні форми, лиття в металеві форми та ін.

Конструкція виливки достатньо проста і дозволяє забезпечити вийняття її з форми.

З точки зору механічної обробки слід відмітити такі моменти: чавуни мають добру оброблюваність, допускають обробку на високих швидкостях різання. Сили, що виникають при цьому невеликі. При обробці швидкість зношування інструмента низька, в процесі різання утворюється стружка, що легко видаляється. Найбільша стійкість досягається у інструментів з вольфрамових сплавів. Всі поверхні деталей доступні для обробки на верстатах і безпосереднього вимірювання. В деталі забезпечена технологічна ув'язка розмірів та величин шорсткості. В основному конструкція деталі і вимоги, які до неї ставляться дають можливість використання стандартного різального та вимірювального інструменту. У цілому деталь по якісним показникам технологічна.3.2 Обґрунтування вибору виду та форми заготовки


Для раціонального вибору методу виготовлення заготовки для деталі "Корпус" необхідно порівняти декілька можливих методів її отримання.

Так як матеріал деталі – сірий чавун, тому найбільш раціонально виготовити заготовку методом литва. Відомі наступні способи литва: литво в пісчано-глиняні форми з ручним формуванням по дерев’яним моделям, литво в пісчано-глиняні форми з машинним формуванням по металічним моделям, литво в оболонкові форми, по моделям які виплавляються та в металічні форми. Три останні способи дозволяють отримати найбільш якісні відливки, ніж литво в пісчано-глиняні форми, але вони потребують більших витрат на виготовлення оснастки для литва та організацію дільниці і є більш складнішими. Тому для деталі "Корпус" найбільш підходять два перших способи литва. Литво в пісчано-глиняні форми з ручним формуванням по дерев'яним моделям застосовується в заводському варіанті виготовлення заготовки. Литво в пісчано-глиняні форми з машинним формуванням по металічним моделям дозволить зменшити припуск на обробку, так як точність розмірів відливки збільшиться, і, отже, зменшаться витрати на виготовлення заготовки, так як маса заготовки зменшиться.

Виходячи з цього вибираємо спосіб литва: в пісчано-глиняні форми з машинним формуванням по металічним моделям.


3.2.1 Вибір загальних припусків. Визначення розмірів виливки з допусками

Для отримання заготівки використовуємо в пісчано-глиняні форми з машинним формуванням по металічним моделям.

Клас точності розмірів – 9т

Ряди припусків – 3

Розраховані значення розмірів відливки зводимо у таблицю.


Таблиця 3

Номіналь-ний розмір

Квалі-тет

Клас точності розмірів відливки

Ряд припусків

Допуски розмірів відливки, мм

Загальний припуск, мм

Розмір відливки з відхиленням, мм

164

198

120

Ø72Н7

Ø88

Ø64

Ø40

14

14

14

7

14

14

14

3

2,5

2,5

2,4

2,2

2,0

2

2

2

2

2

1,8

1,6

1,6

1,6

166±1,2

200±1,2

122± 1,2

68,4± 0,7

92± 0,8

60,8± 1,1

36,8± 0,5


Случайные файлы

Файл
26777-1.rtf
179973.rtf
125165.rtf
112950.rtf
VDV-0011.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.