Параметри роботи компресора (125724)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


1. Розрахунок турбокомпресора

2. Розрахунок компресора

Література


1. РОЗРАХУНОК ТУРБОКОМПРЕСОРА


Вихідні дані:

Марка двигуна по ДСТ………………………………...….4ЧН 12/14

Діаметр циліндра………………………………………….Дц=0,12 м

Хід поршня…………………………………………………S = 0,14 м

Температура навколишнього повітря…………………….tо=293 К

Барометричний тиск повітря……………………...Po = 1013000,1013 Па

Вибираємо:

Теоретично необхідна кількість повітря для повного згоряння 1-го кг палива…………………………………………………

Коефіцієнт надлишку повітря……….…………………….a = 2,5

Швидкість поршня…………………………………………Cm = 9 м/с

Адіабатний ККД……………………………………………ηад. = 0,7 


Ps/Pk = 0,98 

η0 = 0,7 

T01 = 300 К

Ta = 20 К 

γr = 0,03


Температура вихлопних газів………………………….......Tr = 750 К

Ступінь стиску……………………………………..…….....ε = 14 


Pa/Ps = 0,85


Газова стала………………………………………………...R = 287

Кількість циліндрів……………………………………….…z = 4

Тактність двигуна…………………………………….……..i = 4

Витрата пального…………………………………….……...gе = 0,21

Ступінь підвищення тиску………………………...…….…πк = 1,5


φа = 1,16

Рa = 0,002


Обороти:



Тиск повітря у ресивері двигуна: 



Температура повітря після компресора:



Температура повітря у ресивері:



Температура повітря на початку стиску:


 


Коефіцієнт наповнення:



Змінний об’єм циліндра:



Витрата повітря через компресор:



Потужність двигуна:



Середній ефективний тиск:



Густина повітря:


ρ =1,205.


Об’ємний розхід:



Вибираємо турбокомпресор за Q або G за діаграмами ТКР-7.


2. РОЗРАХУНОК КОМПРЕСОРА


Основні вихідні дані.

Витрати повітря через компресор (з розрахунків)…………Gк = 0,079 м/с

Ступінь підвищення тиску (з попередніх розрахунків)………..πк = 1,5

ККД компресора по ГОСТ 9658-81………………………………nк = 0,68

Діаметр колеса на виході……………………………………….D2 = 0,07 м

Число лопаток колеса……………………………………………...zк = 14

Число лопаток дифузора…………………………….…………….zд = 17

Розрахунок параметрів і показників компресора.

Показник адіабати…………………………………………….кпр = 1,397

Температура після компресора при адіабатному стиску:



Середня температура в процесі стиску:



Середня теплоємність при постійному об’ємі:



Уточнене значення показника адіабати:



Перевірка:


,


кпр - значення прийняте на початку розрахунку;

к - повинна бути в межах 0,2%.

Питома робота, затрачувана на привід компресора:



R = 287- газова постійна;

Товщина лопаток на виході δ2 = 0,002 м;

Емпіричний коефіцієнт циркуляції К90 = 0,015.

Коефіцієнт циркуляції:



Коефіцієнт дискового тертя:


αд = 0,05.


Коефіцієнт робот:



Окружна швидкість колеса на діаметрі D2:



Частота обертання ротора турбокомпресора:


хв-1.


Потужність, що споживається компресором:



Розрахунок вхідного пристрою та обертового прямуючого апарата (ОПА).

Тиск перед компресором:



Швидкість на вході в компресор:

Ca = 60.

Параметри потоку на вході:

- температура:



- тиск:



- щільність:



Прохідний перетин вхідного патрубка:



Відносна величина швидкості потоку на вході в колесо (рекомендовані значення):



Швидкість на вході в колесо:



Температура повітря перед колесом:



Коефіцієнт втрат у вхідному пристрої:



Втрата вхідному пристрої:



Коефіцієнт для визначення ділення показника політропи:



Показник політропи у вхідному пристрої:



Тиск на вході в колесо:



Щільність на вході:



Прохідний перетин колеса на вході:



Відносна величина діаметра маточини колеса:



Діаметр маточини:



Відносний зовнішній діаметр колеса на вході:



Зовнішній діаметр колеса на вході:



Середній діаметр колеса на вході:



Окружна швидкість на середньому діаметрі:



Відносна швидкість потоку на вході у ОПА:



Кут потоку на вході в колесо:



Розрахунок робочого колеса компресора.

Коефіцієнт втрат на вході в колесо:



Втрати на вході в колесо:



Коефіцієнт втрат при повороті потоку в колесі:



Втрати при повороті потоку:



Втрати на тертя диска о газ:



Сумарні втрати в колесі:



Температура повітря на виході з колеса:

t2 = 25,9531 оС.


Коефіцієнт для визначення показника політропи в колесі:



Показник політропи стиску повітря в колесі:



Тиск на виході з колеса:



Щільність повітря на виході:



Крок лопаток на виході:



Коефіцієнт загромадження перетину на виході:



Радіальні складові абсолютної і відносної швидкостей:



Окружна складова абсолютної швидкості:



Абсолютна швидкість повітря на виході з колеса:



Окружна складова відносної швидкості:



Відносна швидкість потоку на виході:



Кут виходу потоку в абсолютному русі:



Кут виходу потоку у відносному русі:



Кут відставання потоку:



Ширина лопаток колеса на виході:



Ступінь підвищення тиску в колесі:



Адіабатний ККД робочого колеса:



Розрахунок безлопаточного дифузора.

Відносний зовнішній діаметр дифузора:



Зовнішній діаметр дифузора:



Відносна ширина дифузора на виході:



Ширина дифузора на виході:



Відносна зміна щільності повітря в дифузорі:



Швидкість потоку на виході із дифузора:



Температура потоку на виході:



Показник політропи процесу стиску в дифузорі:



Тиск на виході з дифузора:



Щільність повітря на виході:



Перевірка відносної зміни щільності:



Перевірка:



(r3/r2)пр - значення прийняте на початку розрахунку;

D(r3/r2) - повинна бути в межах 1%.

Втрати в щілинному дифузорі:



Ступінь підвищення тиску в дифузорі:



Адіабатний ККД безлопаточного дифузора:



Розрахунок лопаточного дифузора.

Зовнішній діаметр дифузора:



Кут розкриття дифузора в меридіальній площині:



Ширина дифузора на виході:



Кут потоку на вході в дифузор:



Кут виходу потоку:



Крок лопаток на вході при zд = 13:



Товщина лопаток на вході:



Коефіцієнт загромадження перетину на вході:



Прохідний перетин на вході в дифузор:



Швидкість потоку на вході в дифузор:



Товщина лопаток на виході з дифузора:



Крок лопаток на виході:



Коефіцієнт загромадження перетину на виході:



Прохідний перетин на виході:



Дифузорність каналів лопаточного дифузора:



Показник політропи в дифузорі:



Коефіцієнти безрозмірного рівняння збереження енергії:



Ступінь підвищення температури в дифузорі:


при β = 1,0503.


Температура повітря на виході:



Швидкість потоку на виході із дифузора:



Тиск повітря на виході:



Щільність повітря:



Втрати в лопаточному дифузорі:



Ступінь підвищення тиску в дифузорі:



Адіабатний ККД лопаточного дифузора:



Розрахунок збірного равлика.

Швидкість потоку на виході з компресора:



Температура потоку на виході з компресора:



Показник політропи в збірному равлику:



Тиск на виході:



Щільність повітря на виході:



Прохідний перетин вихідного патрубка:



Втрати у вихідному пристрої:



Ступінь підвищення тиску в равлику:



Адіабатний ККД равлика:



Розрахунок параметрів стиснутого повітря і ККД компресора.

Температура загальмованого потоку на виході:



Тиск загальмованого потоку:



Ступінь підвищення тиску в компресорі:



Перевірка:



πкпр - значення прийняте на початку розрахунку;


Случайные файлы

Файл
2324-1.rtf
125806.rtf
18411-1.rtf
Margeret.doc
167643.doc




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.