Параметри роботи компресора (125724)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


1. Розрахунок турбокомпресора

2. Розрахунок компресора

Література


1. РОЗРАХУНОК ТУРБОКОМПРЕСОРА


Вихідні дані:

Марка двигуна по ДСТ………………………………...….4ЧН 12/14

Діаметр циліндра………………………………………….Дц=0,12 м

Хід поршня…………………………………………………S = 0,14 м

Температура навколишнього повітря…………………….tо=293 К

Барометричний тиск повітря……………………...Po = 1013000,1013 Па

Вибираємо:

Теоретично необхідна кількість повітря для повного згоряння 1-го кг палива…………………………………………………

Коефіцієнт надлишку повітря……….…………………….a = 2,5

Швидкість поршня…………………………………………Cm = 9 м/с

Адіабатний ККД……………………………………………ηад. = 0,7 


Ps/Pk = 0,98 

η0 = 0,7 

T01 = 300 К

Ta = 20 К 

γr = 0,03


Температура вихлопних газів………………………….......Tr = 750 К

Ступінь стиску……………………………………..…….....ε = 14 


Pa/Ps = 0,85


Газова стала………………………………………………...R = 287

Кількість циліндрів……………………………………….…z = 4

Тактність двигуна…………………………………….……..i = 4

Витрата пального…………………………………….……...gе = 0,21

Ступінь підвищення тиску………………………...…….…πк = 1,5


φа = 1,16

Рa = 0,002


Обороти:Тиск повітря у ресивері двигуна: Температура повітря після компресора:Температура повітря у ресивері:Температура повітря на початку стиску:


 


Коефіцієнт наповнення:Змінний об’єм циліндра:Витрата повітря через компресор:Потужність двигуна:Середній ефективний тиск:Густина повітря:


ρ =1,205.


Об’ємний розхід:Вибираємо турбокомпресор за Q або G за діаграмами ТКР-7.


2. РОЗРАХУНОК КОМПРЕСОРА


Основні вихідні дані.

Витрати повітря через компресор (з розрахунків)…………Gк = 0,079 м/с

Ступінь підвищення тиску (з попередніх розрахунків)………..πк = 1,5

ККД компресора по ГОСТ 9658-81………………………………nк = 0,68

Діаметр колеса на виході……………………………………….D2 = 0,07 м

Число лопаток колеса……………………………………………...zк = 14

Число лопаток дифузора…………………………….…………….zд = 17

Розрахунок параметрів і показників компресора.

Показник адіабати…………………………………………….кпр = 1,397

Температура після компресора при адіабатному стиску:Середня температура в процесі стиску:Середня теплоємність при постійному об’ємі:Уточнене значення показника адіабати:Перевірка:


,


кпр - значення прийняте на початку розрахунку;

к - повинна бути в межах 0,2%.

Питома робота, затрачувана на привід компресора:R = 287- газова постійна;

Товщина лопаток на виході δ2 = 0,002 м;

Емпіричний коефіцієнт циркуляції К90 = 0,015.

Коефіцієнт циркуляції:Коефіцієнт дискового тертя:


αд = 0,05.


Коефіцієнт робот:Окружна швидкість колеса на діаметрі D2:Частота обертання ротора турбокомпресора:


хв-1.


Потужність, що споживається компресором:Розрахунок вхідного пристрою та обертового прямуючого апарата (ОПА).

Тиск перед компресором:Швидкість на вході в компресор:

Ca = 60.

Параметри потоку на вході:

- температура:- тиск:- щільність:Прохідний перетин вхідного патрубка:Відносна величина швидкості потоку на вході в колесо (рекомендовані значення):Швидкість на вході в колесо:Температура повітря перед колесом:Коефіцієнт втрат у вхідному пристрої:Втрата вхідному пристрої:Коефіцієнт для визначення ділення показника політропи:Показник політропи у вхідному пристрої:Тиск на вході в колесо:Щільність на вході:Прохідний перетин колеса на вході:Відносна величина діаметра маточини колеса:Діаметр маточини:Відносний зовнішній діаметр колеса на вході:Зовнішній діаметр колеса на вході:Середній діаметр колеса на вході:Окружна швидкість на середньому діаметрі:Відносна швидкість потоку на вході у ОПА:Кут потоку на вході в колесо:Розрахунок робочого колеса компресора.

Коефіцієнт втрат на вході в колесо:Втрати на вході в колесо:Коефіцієнт втрат при повороті потоку в колесі:Втрати при повороті потоку:Втрати на тертя диска о газ:Сумарні втрати в колесі:Температура повітря на виході з колеса:

t2 = 25,9531 оС.


Коефіцієнт для визначення показника політропи в колесі:Показник політропи стиску повітря в колесі:Тиск на виході з колеса:Щільність повітря на виході:Крок лопаток на виході:Коефіцієнт загромадження перетину на виході:Радіальні складові абсолютної і відносної швидкостей:Окружна складова абсолютної швидкості:Абсолютна швидкість повітря на виході з колеса:Окружна складова відносної швидкості:Відносна швидкість потоку на виході:Кут виходу потоку в абсолютному русі:Кут виходу потоку у відносному русі:Кут відставання потоку:Ширина лопаток колеса на виході:Ступінь підвищення тиску в колесі:Адіабатний ККД робочого колеса:Розрахунок безлопаточного дифузора.

Відносний зовнішній діаметр дифузора:Зовнішній діаметр дифузора:Відносна ширина дифузора на виході:Ширина дифузора на виході:Відносна зміна щільності повітря в дифузорі:Швидкість потоку на виході із дифузора:Температура потоку на виході:Показник політропи процесу стиску в дифузорі:Тиск на виході з дифузора:Щільність повітря на виході:Перевірка відносної зміни щільності:Перевірка:(r3/r2)пр - значення прийняте на початку розрахунку;

D(r3/r2) - повинна бути в межах 1%.

Втрати в щілинному дифузорі:Ступінь підвищення тиску в дифузорі:Адіабатний ККД безлопаточного дифузора:Розрахунок лопаточного дифузора.

Зовнішній діаметр дифузора:Кут розкриття дифузора в меридіальній площині:Ширина дифузора на виході:Кут потоку на вході в дифузор:Кут виходу потоку:Крок лопаток на вході при zд = 13:Товщина лопаток на вході:Коефіцієнт загромадження перетину на вході:Прохідний перетин на вході в дифузор:Швидкість потоку на вході в дифузор:Товщина лопаток на виході з дифузора:Крок лопаток на виході:Коефіцієнт загромадження перетину на виході:Прохідний перетин на виході:Дифузорність каналів лопаточного дифузора:Показник політропи в дифузорі:Коефіцієнти безрозмірного рівняння збереження енергії:Ступінь підвищення температури в дифузорі:


при β = 1,0503.


Температура повітря на виході:Швидкість потоку на виході із дифузора:Тиск повітря на виході:Щільність повітря:Втрати в лопаточному дифузорі:Ступінь підвищення тиску в дифузорі:Адіабатний ККД лопаточного дифузора:Розрахунок збірного равлика.

Швидкість потоку на виході з компресора:Температура потоку на виході з компресора:Показник політропи в збірному равлику:Тиск на виході:Щільність повітря на виході:Прохідний перетин вихідного патрубка:Втрати у вихідному пристрої:Ступінь підвищення тиску в равлику:Адіабатний ККД равлика:Розрахунок параметрів стиснутого повітря і ККД компресора.

Температура загальмованого потоку на виході:Тиск загальмованого потоку:Ступінь підвищення тиску в компресорі:Перевірка:πкпр - значення прийняте на початку розрахунку;


Случайные файлы

Файл
2324-1.rtf
125806.rtf
18411-1.rtf
Margeret.doc
167643.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.