Проектування і розрахунок приводу машини (125115)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра механізації будівельних процесівРозрахунково-графічна робота

на тему Проектування і розрахунок приводу машиниВиконав ст. гр. ТБКВМ-31

Буханенко С.О.

Перевірив

Сівко В.Й.
Київ 2004


Порядок виконання роботи


 1. Технологічна частина.

  1. Описання технології процесу

  2. Технологічні розрахунки

  3. Підбір обладнання до схеми

 2. Конструктивні розрахунки

  1. Обґрунтування конструкції приводу і його описання

  2. Вибір конструктивних розмірів приводу

  3. Визначення конструктивних навантаження на елементи приводу.

  4. Розрахунок потужності привода машини

  5. Розрахунок вала привода на міцність

  6. Ескізна компоновка приводу (розробка конструкції привода)


 1. Технологічна частина


1.1 Описання технологічного процесу


Процес перемішування різних речовин широко застосовується у багатьох галузях промисловості, в тому числі і в промисловості будівельних матеріалів. В різних технологічних процесах потрібно створити однорідну масу, яка складається із декількох компонентів. В інших випадках необхідно забезпечити максимально повний і рівномірний по всьому об’єму контакт реагуючих компонентів.

Змішування – процес створення однорідних систем шляхом приведення в тісне зіткнення сипких тіл, рідин або газів. Механізм дії процесу змішування є надто складним, залежить від великої кількості факторів і головним чином від конструкції змішувача і режиму його роботи. Змішування складається із 

 • переміщення груп частинок з одного місця в інше, так званого конвективного змішування

 • перерозподілу частинок при їх переміщенні – дифузійного змішування;

 • зосередження частинок в окремих місцях змішувача – сегрегації.

Ідеально внаслідок змішування повинна бути отримана така суміш матеріалу, що в будь-якій її точці (пробі) до кожної частинки одного із компонентів прилягають частинки іншого компонента в кількостях, що визначаються заданим співвідношенням компонентів. Проте таке ідеальна розміщення частинок у суміші в реальних умовах не спостерігається.

Щоб оцінювати якість змішування однієї випадкової величини, суміш умовно вважають двокомпонентною. Для цього із суміші виділяють який-небудь один компонент (основний), решту компонентів об’єднують у другий умовний компонент. За ступенем розподілу основного компоненту в другому умовному компоненті судять про якість змішування.

Розроблено багато формул для розрахунку критерію якості змішування. Найбільшого поширення для оцінки якості змішування набув коефіцієнт неоднорідності (варіації), %


,


де σ – середнє квадратичне відхилення концентрації основного компонента в пробах, %; - середнє арифметичне значення концентрації основного компонента в пробах, %; Сі – значення концентрації основного компонента в ί-й пробі; n – кількість проб, відібраних для аналізу.

При виготовлені бетонів та розчинів якість змішування звичайно оцінюється за коефіцієнтом варіації міцності довільних зразків.

Процес приготування бетонної суміші складається з таких основних операцій (рис. 1)


Цемент

Пісок

Щебінь

Вода


Дозатор

Дозатор

Дозатор

Дозатор

Змішувач

Подачі заповнювачів – піску, щебеня (гравію), цементу – у відповідні бункери; відмірювання цих компонентів у необхідних для того чи іншого складу сумішей пропорціях з водою у змішувальну машину, яка перемішує всі компоненти до однорідного рівномірного стану всього об’єму суміші.

Машини й обладнання, що використовуються для приготування бетонної суміші, компонуються в спеціальні установки.

Вданому випадку для приготування бетонної суміші використовується бетонозмішувач безперервної дії.

Компоненти суміші безперервним потоком подаються відповідними дозаторами в корито змішувача, в якому обертаються в різні боки два вали з закріпленими на них лопатями. Лопаті встановлені під певними кутами так, щоб суміш інтенсивно перемішувалася в радіальному напрямку і поступово пересувалася до розвантажувального затвора.


  1. Технологічні розрахунки


Вибір установки залежить від конкретних умов її застосування, що в основному визначається видом змішувальних робіт.

В даному випадку приймаємо продуктивність 30м3/год.

Необхідний сумарний об’єм змішувача визначаємо за формулою, л


,


де П у – річна продуктивність, 259200 м3; nц – кількість замісів за годину - 5; nз – кількість годин в одній зміні –8 годин; nр – кількість робочих днів за рік 360 днів; kз, kр – коефіцієнт використання машини відповідно за зміну і за рік.(0,9 і 0,85).

980,4л.

Знаючи сумарний об’єм V c, можна визначити кількість необхідних змішувачів


=3


де V cоб’єм, л, змішувача який використовується в схемі установки. Дозувальне та інше необхідне обладнання вибирають залежно від прийнятої змішувальної машини, схеми компоновки вузлів і загальної продуктивності установки.

Об’єм бункерів визначають залежно від запасу матеріалів та їх витрати


,


де - годинна витрата матеріалу; Н з – норма запасу матеріалу в бункері ( як правило, беруть Н з =2 год.); П г – годинна продуктивність установки, м3.

Витрати матеріалів розраховують виходячи із заданого складу у вигляді об’ємних відношень ЦПЩ ( цементу, піску, щебеню), водоцементного відношення В/Ц = 0,5 на приготування необхідної суміші. Витрати цементу, кг/м3де В – кількість води яку вибираємо з таблиці відповідно до виду бетону який нам потрібно отримати, тобто вибираємо за рухливістю бетонної суміші.

Наступним кроком є визначення кількості крупного заповнювача, в даному випадку як крупний заповнювач вибираємо щебінь. Спочатку визначаємо пустотності щебеню в долях одиницях


.


Далі визначаємо витрату щебеню в кг\м3


=1229,5кг\м3.


Витрату піску на 1м3 суміші визначають за формулою абсолютних об’ємів


=660,8 кг\м3.


1.3 Підбір обладнання до схеми


Вибір технологічного обладнання до даної схеми установки для приготування бетонної суміші залежить від продуктивності установки і від способу приготування бетонної суміші. При цьому використовують допоміжне обладнання – бункери, затвори, живильники.

Бункери являють собою ємності для короткочасного зберігання матеріалів. Їх установлюють у початкових і кінцевих технологічних постах транспортування матеріалу, у місцях перевантаження, а також як проміжні ємності, що забезпечують стабільну роботу обладнання при нерівномірному надходженні матеріалу, або для забезпечення безперервної дії. Для сипучих матеріалів краще застосовувати циліндричні бункери.

Затвори застосовують для перекриття випускних отворів бункерів.

Живильники застосовують для рівномірної видачі матеріалів із бункерів у дозатори, транспортуючі машини та інше технологічне обладнання.

Дозатори застосовують при виробництві бетонних сумішей та будівельних розчинів. Від точності дозування в більшості залежить якість продукції. У виробництві бетонних сумішей помилка дозування, наприклад, не повинна перевищувати для цементу 2%, для заповнювачів 3%.

Дозування матеріалів можна виконувати за об’ємом та за масою. За режимом роботи розрізняють дозатори циклічної і безперервної дії.

За даною продуктивністю та видом матеріалу який потрібно дозувати підбираємо дозатор – АВДЦ1200.

При виробництві бетонної суміші потрібні також дозатори для дозування води. Ці дозатори на циклічної та безперервної дії. До безперервних відносяться об’ємні дозатори.

Для дозування рідини у змішувальних установках використовують дозатори типу ВДБ 250.


2. Конструктивні розрахунки


2.1 Обґрунтування конструкції змішувача і його описання


Горизонтальний двохвальний бетонозмішувач безперервної дії з примусовим перемішуванням призначений для приготування жорстких і рухомих бетонних сумішей, а також штукатурних та інших розчинів. Він входить в склад обладнання бетонозмішуючих установок продуктивністю 5-60 м3/год.

Двохвальний бетонозмішувач складається з металевого корпуса, що монтується на рамі з швелерних балок. В корпусі встановлені два вала з закріпленими на них лопастями, закріпленими по гвинтовій лінії. На кінцях лопасетй посаджені змінні лопатки.

Лопатки при зношуванні кінців можна подовжувати для забезпечення потрібного зазору між кінцем лопатки і корпуса. Для збільшення строку служби робочі грані лопаток наплавляють сталінітом. Корпус змішувача в нижній частині облицьований стальними листами що зменшують зношування. Зверху корпус закритий кришкою.

Готова суміш поступає в накопичувач, при цьому вона може або накопичуватись в ньому або, при відкритому затворі виходити з бетонозмішувача неперервно. Ємність накопичувача близько 0,4м3 .

Затвор накопичувача відкривається під дією пневмоциліндра.

Привод бетонозмішувача складається з двигуна, від якого через клиноремінну передачу а далі редуктор приводиться в рух один з валів. Другий вал отримує обертання від першого через зубчату передачу.


Случайные файлы

Файл
123379.rtf
36796.rtf
102726.rtf
114163.rtf
11860.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.