Газопостачання району мiста (125034)

Посмотреть архив целиком

1. Газопостачання району міста


1.1 Визначення кількості жителів району міста


1. Здійснюється нумерація кварталів на генплані.

2. За масштабом, приведеним на генплані, визначають площу забудови кожного кварталу.

3. Приймається щільність забудови в залежності від поверховості.

4. Визначається щільність населення


n = S/f, люд/га, (1.1)


де S – щільність житлового фонду в залежності від району будівництва і поверховості, м2/га;

f – норма загальної житлової площі на 1 людину, м2 , у залежності від кліматичної зони.

5. Визначається кількість жителів у кожнім кварталі


Nкві= Fкві· n


6. Визначається кількість жителів по кожній поверховості забудови і району міста.

7. Результати розрахунків зводяться в таблицю 1.1.


Таблиця 1.1 – Визначення кількості жителів району міста

кварталу

Поверховість забудови

Площа кварталу, га

Щільність забудови, м2/га

Щільність населення,

люд/га

Кількість жителів у кварталі, люд

1

2

3

4

5

6

1

2

20

21

37

36

35

1

5,4

7,56

4,93

4,2

2,97

2,86

6,11

1800

100

540

756

493

420

297

286

611

3

7

13

8

14

32

34

33

2

7,65

3,15

5,94

3,45

4,59

4,95

2,64

2,64

3300

183,33

1403

578

1089

633

842

908

484

484

5

9

19

28

27

23

22

31

3

3,78

3,45

4,76

4,2

3,78

4,48

4,2

5,17

4100

227,78

862

786

1085

957

862

1021

957

1178

6

4

10

26

29

30

4

3,15

5,04

4,14

3,85

2,97

2,97

4600

255,56

806

1289

1059

984

760

760

12

11

15

16

17

18

25

24

7

8,14

10,35

4,59

1,74

3,44

4,59

2,66

3,0

5900

327,78

2669

3393

1505

571

1128

1505

872

984

Сума


358171.2 Визначення основних характеристик газоподібного палива


1.2.1 Визначення характеристик палива за складом

Для заданого родовища газу за [1] визначаємо склад природного газу у відсотках за обсягом.


Таблиця 1.2 – Об'ємні частки компонентів вхідних до складу газу Ванейвіского родовища і їхні фізико-хімічні характеристики при 0˚С, 101,3 кПа

Назва

Об'ємна частка, r, %

Вища теплота згорання, Qв, кДж/м3

Нижча теплота згорання, Qн, кДж/м3

Щільність, ρ, кг/м3

1

2

3

4

5

CH4

89,59

39860

35840

0,7168

C2H6

2,42

70420

63730

1,3566

C3H8

0,70

101740

93370

2,019

C4Н10

0,27

133980

123770

2,703

C5Н12

1,16

158480

146340

3,221

CO2

1,68

-

-

1,9768

Н2S

0,25

25460

23490

1,5392

N2 + рідкі гази

3,93

-

-

1,2505


За складом теплоту згорання (нижчу і вищу) суміші простих газів визначають за формулою


, кДж/ м3, (1.2)


де r – об'ємні частки газів, %, заданого газового родовища, дані приведені в [1].

Qiн(в) – теплота згорання (нижча або вища) окремої компоненти, кДж/м3, приймається по [1].
Щільність природного газу визначається за формулою


ρг=0,01·, кг/м3, (1.3)


де - густина простих газів, що входять до складу газоподібного палива, кг/м3;Відносна щільність газу за повітрям визначається за формулою:


(1.4)


де ρв – щільність повітря, ρв=1,293 кг/м3


.


Визначаємо число Воббе.

Згідно з вимогами до природних газів для комунально-побутового призначення число Воббе повинно знаходитися в межах 39400 - 52000 кДж/м3. Число Воббе визначається за формулою


, кДж/м3; (1.5)

кДж/м3;

кДж/м3.


1.2.2 Визначення характеристик палива по вуглецевому числу

Вуглецеве число визначається за формулою


(1.6)


де r = 100 – Б, – пальна складова газу, %; Б – баласт, %.Нижча теплота згорання природного газу визначається за формулою


,кДж/м3, (1.7)


де r – процентний уміст пальних компонентів.


кДж/м3.


Вища теплота згорання природного газу визначається за формулою


,кДж/м3. (1.8)

(295,4·1,1+102,6) ·94,39=40355 кДж/м3.


Щільність газоподібного палива визначається за формулою


, кг/м3. (1.9)

кг/м3.


Відносна щільність газу по повітрю визначається за формулою


. (1.10)

.


Число Воббе визначається за формулою


, кДж/м3. (1.11)

кДж/м3;

кДж/м3.


Визначається погрішність обчислень за формулою


, % . (1.12)

%;

%.

, % . (1.13)

%;

%.

, % . (1.14)

%.


1.3 Річні витрати газу


1.3.1 Річні витрати газу на побутове споживання

Річні витрати газу на готування їжі і нагрівання води в житлових квартирах (побутове споживання) по поверхам забудови визначається за формулою


, (1.15)


де - нижча теплота згорання газоподібного палива, МДж/м3;

Ni - кількість мешканців в i-тій поверховості забудови, люд;

m - коефіцієнт охоплення газопостачанням даної поверховості забудови;

xi - частка квартир з певним типом газових приладів;

qi - річна норма витрати газоподібного палива, МДж/люд.,[2].

Графа 2 заповнюється за даними таблиці 1.1. У графі 3 приводиться частка квартир з даними споживачами газу. Кількість жителів по видах газових приладів (графа 4) визначається як добуток усієї кількості жителів по даній поверховості (графа 2) на частку квартир з даними споживачами газу.

Норма витрати газу (графа 5) вибирається по [2] для природного газу і відповідного виду устаткування. Норма витрати газу, м3/рік (графа 6), визначається розподілом норми витрати в теплових одиницях на нижчу теплоту згорання. Річна витрата газу - добуток чисельності жителів (графа 4) на норму витрати газу (графа 6).


Таблиця 1.3 - Річні витрати газу на побутове споживання

Споживачі газу по поверховості і складу устаткування

Кількість жителів

    1. Норма витрати газу

Річна витрата газу, м3/рік

Усього

У частках од.

Кількість жителів

МДж/(люд рік)

м3/(рік люд)


1

2

3

4

5

6

7

1 поверх

3403


ГП

0,5

1702

4600

126

214452

ГП+ВПГ

0,5

1701

8000

219

372519586971

2 поверх

6421


ГП

0,3

1927

4600

126

242802

ГП+ВПГ

0,7

4494

8000

219

984186


1226988

3 поверх

7708


ГП

0,3

2313

4600

126

291438

ГП+ВПГ

0,7

5395

8000

219

1181505


1472943

4 поверх

5658


ГП

0,2

1132

4600

126

142632

ГП+ВПГ

0,7

3960

8000

219

867240

ГП+ЦГВ

0,1

566

2800

76

43016


1052888

7 поверх

12627


ГП+ЦГВ

1

12627

2800

76

959652

Сума 5299442


Случайные файлы

Файл
46550.rtf
150741.rtf
10621.rtf
6032-1.rtf
106670.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.