Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило" (124309)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Механічний факультет

Кафедра „Металорізальніверстати”
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни „Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів”

на тему: ”Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило "Виконавець,

Консультант,

Нормоконтролер,

Калафатова Л.П.

асистентДонецьк 2008


Реферат


Об'єкт проектування: автоматична лінія для виготовлення заданої деталі.

Ціль роботи: закріпити знання, отримані при вивченні курсу «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів», придбати навички проектування автоматичних ліній.

У курсовій роботі розроблений технологічний процес обробки деталі в неавтоматизованому виробництві, визначена величина позациклових втрат і розраховане число позицій автоматичної лінії; технологічний процес адаптований під автоматичну лінію зроблений вибір варіантів структури автоматичної лінії.

Перехід, позиція, втрати внецикловые, автоматична лінія, гнучкий зв'язок.Зміст


Вступ

1 Аналіз технологічності

2 Базовий маршрутний процес обробки деталі

3 Нормування технологічного процесу

4 Синтез варіантів компонування автоматичних ліній.

5 Аналіз варіантів компоновки автоматичної лінії.

6 Уточнене визначення продуктивності ліній.

7 Вибір транспортно-завантажувальної системи (ТЗС)

8 Розрахунок економічних показників.

9 Описання складу та роботи автоматичної лінії

Заключення

Література


Вступ


Автоматизація виробничих процесів завжди була одним з найважливіших напрямків розвитку НТП. У розвинених країнах у цей час автоматизація займає провідне місце в розвитку промисловості, причому спостерігається тенденція до всі зростаючої її глобальності. Незважаючи на капітальні витрати, пов'язані з автоматизацією, вона дозволяє звільнити набагато більше засобів за рахунок підвищення продуктивності й економії живої праці. Автоматизація дає поштовх у розвитку найважливіших галузей промисловості, дозволяє знизити собівартість їхньої продукції.

Курс «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів» є одним із завершальних у системі профілюючих дисциплін. Його вивчення є важливим етапом підготовки інженерів-механіків.1 Аналіз технологічності


Деталь водило представлена в курсовому проекті є деталлю планетарного редуктора бетонозмішувач СБ 138Б.

Деталь ставиться до класу втулки.

Виготовляє, водило зі сталі 45Л ДЕРЖСТАНДАРТ 977-88 . Це якісна вуглицева конструкційна сталь зі змістом вуглецю 0,42...0…0,50%,марганцю 0,50...0…0,80%,кремнію 0,17...0…0,37%,хрому, міді, нікелю не більше 0,25%, сірки й фосфору не більше 0,04%. Ця сталь добре обробляється різанням. Коефіцієнт оброблюваності при обробці швидкорізальною сталлю 1,0, твердим сплавом 1,4. Межа міцності цієї сталі

границя текучості

Деталь являє собою цільну конструкцію. З метою підвищення твердості й міцності не технологічно виконувати деталь збірні.

На кресленні деталі є всі види, перетини й розрізи, необхідні для того, щоб представити конструкцію деталі.

Можливе застосування сучасних методів механічної обробки.

На кресленні проставлені всі розміри з відхиленнями й параметри шорсткості.

Виходячи з конструкції деталі, типу виробництва, заготівля отримана методом лиття.

Аналіз показує можливість часткової автоматизації.


2 Базовий маршрутний процес обробки деталі Водило


10 Вертикально-фрезерна (вертикально-фрезерний 6642; пристосування спеціальне; фреза торцева (125; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 47 (45 + 2).

20 Токарська зі ЧПУ(токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500; різець прохідний Т15ДО6; оправлення спеціальна; ШЦ - I - 125 - 0,1; ШЦ - III - 630 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець, витримавши розмір 175 (171 по кресленню)

Підрізати торець із (365 до (210+1

Проточити вибірку (305 до (210 на l = 6, витримавши (45про

Точити поверхня (170h6 до (174 на l = 90

Розточити отвір (133H9 до (130

30 Токарська зі ЧПУ (токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500 зі спеціальними кулачками; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1; ШЦ - III - 630 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхня (365+3

Проточити бобишки по (355-1

Точити (165

Підрізати торець (143/(165, витримуючи розмір 62 (60 + 2)

Розточити отвір (143, витримавши розмір 40+1 до розміру 42

40 Токарно-гвинторізна (токарно-гвинторізний 163; патрон 3-х кулачковий (400; різець прохідний Т15ДО6; різець розточувальної Т15ДО6; різець підрізний Т15ДО6; різець канавковий; різець канавковий; МК150-175; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець маточини, витримавши розмір 173 (171(0,5)

Підрізати торець (365, витримавши розмір 105 (173 - 68)

Точити поверхня 170h6 до 171 на l = 92+0,5

Проточити канавку b = 2,8+0,15 до (139+0,63 , витримавши розмір 6+0,5

Проточити канавку b = 3,4+0,3 до (165-0,63 , витримавши розмір 87+0,4

Розточити отвір (133Н9

50 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхні (80h8 до (84 на 3-х бобишках

60 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1; МК75-100; МК 325; скоба спеціальна)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 68(0,5

Точити поверхні (80h8 на l = 30+0,3 до (80,5

Точити фаски 1,6х45про

Точити поверхні на 3-х бобишках по (80h8 на l = 30+0,3

70 Вертикально-свердлильна зі ЧПУ (вертикально-свердлильний зі ЧПУ; пристосування спеціальне; патрон для свердла; свердел (6,3; свердел (8,5; мітчик М10-7Н; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Свердлити 6 отворів (8,5 на l = 28)

Зенкерувати 6 отворів

Зенкувати 6 отворів

Нарізати різьблення М10-9Н у 6-ти отворах


3 Нормування технологічного процесу


Розрахунок машинного часу виконання операцій.

Параметри режимів різання (глибина різання, подача, швидкість різання, машинний час обробки) зведемо до таблиці 4.1Таблиця 1 – Розрахунок машинного часу виконання операцій

Найменування

Інстру-

мент

Параметри режиму різання

, мм

, мм

, хв

Операції

переходу


, мм

, мм/об

, м/хв

, об/хв

, мм/хв
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Токарна

Підрізати торець Ø 365 Проточити вибірку Ø305 Точити Ø170

Розточити Ø133

Різець прохідній

Т15К6

2

1

6

2

1,5

0,6

0,6

0,4

0,8

0,6

168

183

153

126

131

315

160

160

236

315

189

96

64

188

188

170170

130

85

75

45

90

40

0,43

0,83

0,66

0,61

0,25

Токарна

Точити Ø 365

Про-тиØ 355

Точити Ø 165

Підрізати торець

Розточити Ø143

Різець прохідній

Т5К10 Резец Т15К6 подр

Резец Т15К6 раст

2,52

1,51,5


2


0,6

0,2

0,6

0,6


0,6


143

200

103

141


168


125

200

200

315


315


75

40

120

189


189


365

355

165

165


143


23

45

3,4

15


67


0,29

1,4

0,08

0,09


0,38


Токарна

Підр-ти торець Підрізати торець 365

Точити 170 Роз-ти  133

Різець прохідний Т15К6

1

1

1,5

1,5

0,6

0,2

0,2

0,6

168

183

168

131

315

160

315

315

189

64

63

188

170

365

170

130

85

80

92

40

0,21

1,25

1,49

0,25

Горизонтально-розточ.

Точити 80

Резец 2142-0182

2

0,1

200

800

160

80

45*3

1,8

Горизонтально-розточувальна

Фрезе-ня торців 3-х боб.

Точити 80

Точити 80

фреза торцева

Ø125 Т5К10

резець прохідний Т5К6


3

1

1


1,12

0,4

0,1


26

150

201


85

600

800


95

240

80


90

80

80


90

135

135


3,3

0,56

1,8

Вертикально

свердлильна

Свердлення 8,5

Зенкерування

Зенкування


Свердло Ø8 Р6М541,6

0,2


0,2

0,06

24,3


25

34,5

920


1000

1100


184


185


8,5


928


280,16×6*2

0,17×6*2

0,1×6

Разом


20,04


Случайные файлы

Файл
4748-1.rtf
54033.doc
73361-1.rtf
65558.rtf
22632.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.