Размерный анализ сборочной единицы (тихоходного вала редуктора) (124006)

Посмотреть архив целиком

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАΪНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Механічний факультет

Кафедра ОПМ
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»


за темою: «Розмірний аналіз складальної одиниці»Виконавець

студент гр. МС – 04н Володько А.Ю

Консультант, Деркач О.В

доц., к.т.н.

Нормоконтролер, Сулейманов С.Л


Донецьк 2007р.


РЕФЕРАТ


Курсова робота містить: 42 сторінки, 23 рисунків, 2 таблиці, 8 посилань, 1 додаток.

Об’єкт роботи: вихідний вал співосного трьоступінчатого редуктору.

Мета роботи: Визначення технічних вимог до складальної одиниці, призначення та обґрунтування посадок для з’єднань, розмірний аналіз складальної одиниці. Побудова та розрахунок розмірного ланцюга, розрахунок граничних розмірів деталей з їх відхиленнями, розрахунок виконавчих розмірів граничних калібрів, та вибір універсальних вимірювальних засобів для контролю розмірів деталей.

Приведено технічний опис складальної одиниці, технічні вимоги до неї; зроблене обґрунтування і вибір посадок гладких циліндричних з'єднань, підшипників кочення, шпонкових, різьбових з’єднань; зроблений розмірний аналіз складальної одиниці; приведене обґрунтування технічних вимог до деталей складальної одиниці; приведені вибір і розрахунок калібрів для контролю гладкого циліндричного з'єднання й обрані універсальні вимірювальні засоби для контролю розмірів валу; обраний комплекс показників і приладів для контролю точності зубчастого колеса.

КАЛІБР, ДОПУСК, ВІДХИЛЕННЯ, ПОСАДКА, НАТЯГ, ЗАЗОР, ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, РОЗМІР, З'ЄДНАННЯ.ВСТУП


Прискорення соціально-економічного розвитку держави передбачає всіляку інтенсифікацію виробництва на основі науково-технічного прогресу. Останнім часом значно збільшився випуск нових видів машин і приладів, що відповідають сучасним вимогам. Це стало можливим не тільки за рахунок удосконалювання їхньої конструкцій і технології виготовлення, але й у результаті широкого використання внутрішньогалузевої і міжгалузевої спеціалізації на основі уніфікації і стандартизації виробів, агрегатів і деталей, застосування методів комплексної і випереджальної стандартизації, упровадження системи керування якістю й атестації продукції, системи технологічної підготовки виробництва.

При проектуванні нових сучасних машин і механізмів конструктор постійно користається стандартами. Застосовуючи сучасні стандарти, розроблювач закладає в технологічну документацію новітні досягнення науки і техніки з метою створення економічних і технічно досконалих конструкцій.

Виконання даної курсової роботи сприяє закріпленню теоретичних знань з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри» і практичному опануванню діючих стандартів.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ


Выходной вал поз. 1 трёхступенчатого соосно-цилиндрического редуктора сборочной единицы (рис. 1) предназначен для передачи крутящего момента от двухвенцового зубчатого блока поз. 2 (который является третьим валом) к зубчатой муфте на хвостовике вала поз. 1. Одновременно с этим на вал установлены роликовые радиальные подшипники поз. 3, 4, которые служат для установки на них двухвенцового блока поз. 5 (который является вторым валом). Передача вращения осуществляется через цилиндрическую прямозубую передачу (двухвенцовый блок поз. 2- зубчатое колесо поз. 6).

Опоры вала — роликоподшипники радиальные двухрядные № 3609, 3615 0-го класса точности нагружены радиальной нагрузкой.

Для фиксации наружных колец подшипников в корпусе редуктора — привертные крышки поз. 7, 8, которые обеспечивают защиту от попадания пыли.

Сборка вала производится в следующей последовательности:

Изначально надевается до упорного буртика стопорное кольцо 9, затем на вал поз. 1 напрессовываются подшипник поз. 10. на подшипник поз. 10 напрессовывается двухвенцовый зубчатый блок поз. 5, затем запрессовывается между зубчатым блоком поз. 5 и валом поз. 2 второй подшипник поз. 11, все это фиксируется стопорными кольцами по краям поз. 9, 12. Затем на вал устанавливается шпонка и напрессовывается зубчатое колесо поз. 6. Для установки внутренних колец опорных подшипников поз. 13, 14 надеваются дистанционные втулки поз. 15, 16, и в завершении на вал напрессовываются опорные роликовые двухрядные подшипники поз. 13, 14. После этого вал устанавливается в редуктор с регулировкой осевой игры с помощью набора прокладок и привертных крышек поз. 7, 8, которые фиксируют наружные кольца опорных подшипников.. На хвостовик вала устанавливается шпонка и надевается зубчатая муфта.


Рисунок 1.1 - Сборочная единица (Тихоходный вал редуктора)2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


Тип производства – массовое.

Передаваемый крутящий момент – 1,8 · 10 6 Н · мм.

Частота вращения вала n =66 об/мин.

Параметры зубчатого колеса: m n = 6 мм; z = 71 ; β = 0˚ ;

d =420 мм; a w = 280 мм.

Радиальные нагрузки, действующие на подшипниковые опоры:

RA = 5650 Н; RB = 36100 Н.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ


Назначаем в зависимости от окружной скорости степень точности зубчатого колеса поз. 6 и вала 1:


v — 9 степень точности.


где v — окружная скорость передачи, м/с;

d — диаметр делительной окружности, мм;

n — частота вращения, мин–1.

Определяем величину бокового зазора и назначаем вид сопряжения для шестерня поз. 6. Для этого рассчитываем минимальный необходимый боковой зазор в зубчатом зацеплении:


Jn min ν + aw (α1· Δt1 α2·Δt2 )·2 sinαw,


где ν – боковой зазор для размещения слоя смазки


ν = 0,01· mn = 0,01·6 = 0,06 мм = 60 мкм;


aw – межосевое расстояние быстроходной ступени;

Δt1, Δt2 – разность между рабочей температурой материала зубчатого колеса и корпуса и стандартной нормальной температурой соответственно


(Δt1= 60º-20º = 40ºС; Δt2 = 30º - 20º = 10ºС)


α1, α2 – коэффициенты теплового линейного расширения материала зубчатого колеса и корпуса соответственно ( α1 = 12 · 10-6 мм / ºС, α2 = 10 ·10-6 мм/ºС),

α w – угол профиля исходного профиля зуба (α w = 20º ).

Jn min ≥ 0,06 + 280 · (12·10─6 ∙ 40 −10∙10−6 ∙ 10)∙2 sin20˚ = 0,166 мм = 166 мкм


По назначаем вид сопряжения B, который обеспечит минимальный боковой зазор в зацеплении:


Jn min = 210 мкм > 166 мкм


Предельное отклонение межосевого расстояния:


fa = мм = мкм


В процессе эксплуатации зубчатая передача должна работать плавно, без шума.

Для нормальной работы узла необходимо обеспечить осевую игру – осевое перемещение подшипника из одного крайнего положения в другое. Принимаю осевую игру равной 0,4-0,5 мм.4 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ПОСАДОК


4.1 Посадки гладких цилиндрических соединений Выбор посадки соединения колесо вал


Согласно рекомендации [8] соединение колесо вал осуществляется по переходной посадке. Переходные посадки обеспечивают лёгкую сборку и демонтаж соединений при высокой точности центрирования. Принимаю поле допуска вала , поле допуска посадочной поверхности колеса. Получим посадку

Предельные отклонения:


мкм, мкм;

мкм, мкм;

мкм;

мкм;


Допуск посадки:


мкм.


Рисунок 4.1 - Схема полей допусков посадки колеса на вал


Назначаем посадку глухой крышки поз. 7 подшипникового узла в корпус по рекомендациям [6]: — посадка с зазором — предназначена для подвижных соединений, не требующих точности перемещения, и для неподвижных грубоцентрированных соединений. Проведем анализ посадки.


100H7 ES = +0,035 мм; EI = 0 мм [5];

100d10 es = –0,120 мм; ei = –0,260 мм [5].


Определяем минимальный Smin и максимальный зазор в соединении Smax , мм:


Smin = EI – es = 0 – (–0,120) = 0,120 мм;

Smax = ES – ei = 0,035 – (–0,260) = 0,295 мм.


Допуск посадки TS , мм:


= Smax – Smin = 0,295 – 0,120 = 0,175 мм.


Рисунок 4.2 - Схема полей допусков соединения

Назначаю посадку сквозной привертной крышки поз. 8 подшипника в корпус по рекомендации:


соединение - посадка с зазором


Эта посадка обеспечивает собираемость соединения и достаточно высокую точность центрирования отверстия крышки относительно выходного конца вала.

Предельные отклонения:


отверстия 160H7 ES = +0,040 мм; EI = 0 мм [5, с. 76];

вала 160 h8 es = 0 мм; ei = - 0,063 мм [5, с.68].


Предельные зазоры в соединении:


Smin = EI – es = 0 – 0 = 0 мм;

Smax = ES – ei = 0,040 – (–0,063) = 0,103 мм.


Допуск посадки TS , мм:


TS = Smax – Smin = 0,103 – 0 = 0,103 мм


Рисунок 4.3 - Схема полей допусков соединения


Назначаю посадку дистанционного кольца поз. 15 на вал по рекомендации [6]. Так как выбор полей допусков отверстия и вала ничем не обусловлен, то назначаю посадку с гарантированным зазором:


соединение


Эта посадка обеспечивает беспрепятственную установку дистанционного кольца на вал.


Случайные файлы

Файл
132610.rtf
29371-1.rtf
29195.rtf
22446-1.rtf
115783.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.