Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну (123584)

Посмотреть архив целиком

ПЛАН


ВСТУП

І Частина. Художнє конструювання побутових виробів.

  1. Особливості художнього конструювання побутових виробів.

  2. Утилітарні та естетичні властивості виробів.

  3. Ергономічні вимоги.

  4. Вихідні принципи класифікації електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну.

ІІ Частина. Маркетинговий підхід до розробки та реалізації промислових виробів.

  1. Від ідей нового товару – до комерційного його виробництва.

  2. Життєвий шлях товару.

ІІІ Частина. Виготовлення макетів.

  1. Об’ємне проектування.

  2. Види макетів.

  3. Матеріали та техніки виготовлення макетів і моделей.

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТОК


ВСТУП


Тема моєї кваліфікаційної роботи „Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну”.

Метою даної роботи є вивчення літератури, відбір відповідної інформації, виявлення нових підходів до роботи.

Адже на протязі всієї історії розвитку культури, людина намагалася покращити своє життя, створюючи красивими і зручними всі необхідні речі – одяг, житло, посуд, засоби виробництва. Тому співвідношення краси з утилітарними якостями на протязі віків залишається головною метою людини.

Завдання даної роботи – розробити макет електровиробу, який повинен мати нову, ще не існуючу форму. Але перш за все треба звернути увагу на те, які фактори впливають на зміну старої і створення нової форми. Адже будь-який промисловий виріб має свою історію, для нього характерна певна еволюція зовнішньої форми і ми можемо проаналізувати, які фактори і як швидко впливають на зміну форми, конструкції і інші властивості тієї чи іншої речі. Візьмемо, наприклад, такі сучасні промислові вироби: електропраска, електрочайник, пральна машина, магнітофон та інші. Ці речі мають різний „вік”, але кожна з них перетерпіла досить значні метаморфози, доки присвоїла той вигляд, який надає їй сьогодні конструктор чи художник.

Магнітофон, електрочайник, міксер змінили свою зовнішню форму під впливом розвитку науки і техніки, які безсумнівно грали провідну роль в еволюції тієї чи іншої речі. Однак суттєвий вплив на зміну її форми здійснювали і багато інших факторів – історичні, соціально-економічні, політичні, психологічні.

У різних виробах еволюція форми протікає по різному. У деяких за короткий час форма здійснює великі зміни, а в других дуже довгий час майже не змінюється.

Швидко і закономірно змінювалися форми, які підкорювалися потребам технічного прогресу.

В реальний час, створивши нову річ, художник-конструктор старається надати їй форму найбільш відповідну її функції і значенню. При цьому вона не тільки повинна виконувати свою функцію, а і органічною формою, кольором, матеріалом вписуватися в навколишній світ.


І ЧАСТИНА. 1.1. ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ.


При розробці конструкцій і форм ряду побутових виробів необхідно враховувати періодичність (чи сезонність) і тривалість їхнього використання, забезпечення безпеки людини при користуванні цими виробами, можливість їхнього дрібного ремонту в домашніх умовах (розбірність, склад домашнього набору інструментів), зручного приєднання виробів до відповідних мереж – електричних.

При аналізі побутового процесу художник-конструктор повинен виявити нові функціональні якості, які варто додати виробу, щоб підвищити зручність користування їм (наприклад, лампочка в холодильнику чи швейній машинці), а також визначити, чи можна додати йому додаткові функції (наприклад, холодильник-стіл).

При розробці нових зразків побутових виробів з механізмами треба прагнути до максимального зменшення розмірів більшої частини механізмів. У таких виробах є функціонально необхідні розміри (площа телевізійного екрана, довжина ручки пилососа, ємність холодильника та ін.), але є габарити, обумовлені лише розмірами механізму, наприклад, заміна радіоламп напівпровідниками істотно впливає на зовнішній вигляд даного виробу.

Одна з найважливіших задач художника-конструктора – створення естетично виразних властивостей форми побутового виробу, що залежать від його функціонального призначення, технології виготовлення, матеріалу. Але задача досягнення абсолютної відповідності форми виробу його функції може мати лише теоретичне значення, тому що визнання функціонального призначення визначальним для роботи художника-конструктора над формою приведе фактично до визнання того, що кожній функції може відповідати лише одна єдина форма. Такий висновок, до речі, анітрошки не підтверджуваний історією розвитку художнього конструювання, міг би загальмувати новаторські пошуки виразної форми побутового виробу, що у дійсності, крім утилітарної функції, залежить ще від цілого ряду найрізноманітніших умов.

Психологія сприйняття естетичних характеристик форми виробу в домашніх умовах значно відрізняється від її сприйняття на виробництві. Квартиру людина сприймає як своє побутове оточення. Тому цілком природне прагнення додати виробам побуту, у тому числі і побутовим механізмам, „нетехнічну” форму, продиктовану, очевидно, не тільки консервативністю побуту, але й особливостями психологічного стану людини в домашній обстановці. Стан "розкутості", зняття психологічної напруги, відчуття інтер'єра квартири як своєрідного "початку координат" у просторі міста впливають на сприйняття естетичних якостей виробів. Навіть освітленість, колір, фактура у побутових умовах можуть сприйматися трохи інакше, чим на виробництві.

У психологічному відношенні до зовнішньої форми телевізора і холодильника, до їхньої ролі у вигляді інтер'єра, очевидно, ще збереглося багато чого від поглядів того часу, коли вони були рідкістю і служили предметом гордості, а для деяких минулого чимось начебто символу матеріального статку. Такому відношенню сприяло і художньо-конструкторське рішення побутових виробів: холодильники (наприклад, ЗІЛ, "Ока" робили громіздкими по габаритах і злитому багатозначними по формах, як би спеціально призначеними для розміщення в "червоному" куті загальної кімнати). Що з'явилися в продажі холодильник-стіл "Снайга" і холодильник "Сарма" (навісний чи сполучений з кухонним столом у єдиному блоці) не користуються великим попитом, хоча по всім художньо-конструкторським даним вони більш зручні, більш раціонально розміщаються в кухні, легко доступні і являють собою і робоче місце, і ємність.

До психологічних особливостей сприйняття естетичних властивостей побутового виробу відносяться і своєрідність інформаційної, комунікативної ролі форми виробу в побуті. В одних випадках засобу візуальної комунікації перестають бути потрібними в міру освоєння людиною даного виробу, тому що на зміну таким засобам приходять рефлекторні звички (особливо в чисто утилітарних процесах), а в інші, навпаки, зростає роль написів, кольору, символів у виробах техніки (телевізор, приймач, електропраска з регулятором).

При проектуванні побутових виробів варто враховувати, що людина не тільки по-іншому сприймає художню форму виробів, а психологічно поводиться не так, як на роботі, тому що в його діяльності відсутній елемент зовні вираженої обов'язкової необхідності виконання тих чи інших процесів. Крім того, у домашніх умовах безпека користування механізмами з різними пристосуваннями повинна бути не тільки не нижче, але навіть важча, чим на виробництві, тому що увага людини постійно відволікається різними домашніми справами.

Перед художником-конструктором, що проектує побутові вироби, стоїть задача задовольняти численні суперечливі вимоги, зв'язані зі специфікою використання промислових виробів у побуті. Розуміння ролі цих протиріч має величезне значення для вироблення в художника-конструктора правильної методики проектування.

При усій величині розмаху житлового будівництва в нашій країні збільшення кубатури і корисної площі квартири в розрахунку на одну людину відстає від росту загальної кубатури, що з’являються щороку нових побутових виробів. Це протиріччя дотепер не виявляється в гострій формі тільки тому, що рідко можна знайти квартиру, де виявилися б зібраними разом усі необхідні побутові вироби, що випускаються нашою промисловістю, Але з підвищенням матеріального рівня кожна родина одержить можливість здобувати усе більшу кількість нових типових побутових виробів. Надалі науково-технічний прогрес дозволить перетворити багато побутових виробів у предмети повсякденного побуту.

Художник-конструктор повинен зрозуміти, які саме побутові вироби можуть бути найбільш різноманітні. Відноситься ля це, наприклад, до санітарно-технічного і кухонного устаткування чи мова йде про речі, призначених для інших функціональних процесів. Далі в кожному конкретному випадку важливо з'ясувати, по яких ознаках зовнішнього вигляду виробів людина найбільше гостро сприймає їхню розмаїтість: за формою, фактурою, кольором. Аналіз показує, що в цілому ряді випадків можна змінювати не форму виробу (саме вона і зв'язана з машинною технологією виробництва), а його колір, чи фактуру малюнок.

У масових побутових виробах людина цінує майстерність художника-конструктора з погляду створення комфорту й одержує емоційне враження від форми виробу, по якій певною мірою він може судити про досягнення в даній області виробництва. У цій узагальненій формі інформації і полягає особлива принадність для людини, що відчуває себе співучасником суспільного прогресу.


Случайные файлы

Файл
121515.rtf
121123.rtf
157908.rtf
10498-1.rtf
147269.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.