Газопостачання населеного пункту (122989)

Посмотреть архив целиком


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

"ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ"
Вступ


Газопостачання – це комплекс інженерно-технічних заходів, які мають на меті транспортування під певним тиском і в необхідній кількості газу від джерела газопостачання (ГРС) до споживача.

При розробці даного курсового проекту необхідно розрахувати двоступеневу систему газопостачання для населеного пункту в якому присутні промислові підприємства, малі комунально-побутові підприємства, централізоване опалення та гаряче водопостачання, індивідуальні споживачі газу.

Для цього нам потрібно визначити загальну потребу в газі і розрахувати мережі високого (середнього) та низького тиску газопостачання, та систему дворового газопостачання житлового будинку. Витрати газу знаходять окремо для кожної категорії споживачів на комунально-побутові і санітарно-гігієнічні потреби населення, на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання житлових і громадських будівель.

Споживання газу в населеному пункті залежить в основному від кількості мешканців, ступеню благоустрою житла, кліматичних умов.

Всі ці розрахунки необхідно проводити згідно вимог нормативних документів та методики розрахунку [2].
1. Вихідні дані


Згідно завдання на виконання курсового проекту з дисципліни «Газопостачання» необхідно запроектувати систему газопостачання міста Маріуполь.

Місто Маріуполь територіально поділено на чотири адміністративних райони:

Район I – забудова багатоповерховими будівлями. Ступінь забезпеченості природним газом 100%. Гаряче водопостачання та опалення централізоване.

Район IІ – забудова 5-ти поверховими будівлями. Ступінь забезпеченості природним газом 100%. Опалення централізоване від котелень, гаряче водопостачання від проточних водонагрівачів.

Район IIІ – змішана забудова 25% – 5-ти поверхові будівлі, 75% – одно-, двоповерхові будівлі. Ступінь забезпеченості природним газом 80%. Опалення 5-ти поверхових будівель – централізоване, одно-, двоповерхових будівель – місцеве. Гаряче водопостачання від водонагрівачів.

Район IV – малоповерхова забудова. Опалення місцеве, гаряче водопостачання відсутнє. Ступінь забезпеченості природним газом 70%.

Джерелом газопостачання населеного пункту служить газорозподільна станція ГРС, що знаходиться на східній околиці міста.

Кліматичні дані району будівництва прийнято згідно [2], і становлять:

  1. Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення tо =-15 оС;

  2. Теж для вентиляції tвент = -4 оС;

  3. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період t=2,2оС;

  4. Тривалість опалювального періоду nо=153 доби;2 Визначення кількості жителів населеного пункту


Густина житлового фонду для районів міста визначається згідно [2, дод. 1. с. 81] і приймається для одно- і двоповерхових будівель В=3300 м2/га, а для 5-ти і багатоповерхових будівель В=6600 м2/га. Для району змішаної забудови (район III) густина житлового фонду знаходиться усереднено пропорційно частці будинків етажності в загальній їх кількості в районі:


ВIII=γ1-2·В1-2+γ5·В52/га] (2.1)


де γ1-2,γ5 – відповідно частка в житловому фонді 1–2 поверхових і 5-ти поверхових будинків, %;

В1-2, В5 – густина житлового фонду для 1–2 поверхових і 5-ти поверхових будинків, м2/га.

Для району I – ВI=6600 м2/га;

району II – ВII=6600 м2/га;

району IIІ – ВIIІ=0,75·3300+0,25·6600=4125 м2/га;

району IV – ВIV=3300 м2/га.

Норма забезпеченості площею на одного мешканця для районів I, II – f1=15 м2/чол, а для III та IV f2=18 м2/чол.

Чисельність населення визначається окремо для кожного з районів населеного пункту за формулою:


люд. (2.2)


де – загальна площа житлових будівель у районі, тис. м2


тис. м2 (2.3)


де – площа забудови в районі, що визначається з генплану, га;

В-густина житлового фонду, м2/га;

f – норма забезпеченості загальною площею, м2/люд.

Результати розрахунків заносимо до табл. 1.


Таблиця 1 – Визначення кількості мешканців по районам

Район

Площа житлової забудови,, га

Густина житлового фонду, В м2/га

Норма забезпеченості загальною площею, f, м2/люд

Загальна площа житлових будинків , тис. м2

Кількість мешканців

N, люд

I

330,92

6600

15

2184072

121337

II

13,6

6600

15

897600

59840

ІІІ

а) 5-ти

210,44

6600

15

1388904

92593,6

б) 2-х

49,68

3300

18

163944

9108

ІV

139,24

3300

18

459492

25527

Σ

743,885094012

1141748
3 Визначення витрат газу


3.1 Витрата газу на комунальні-побутові потреби населення


Спочатку знаходять річні витрати газу в залежності від кількості споживачів та норм витрати теплоти згідно [3]. Річні витрати газу на комунально-побутові витрати населення визначаються в залежності від кількості споживачів, норм витрат теплоти з урахуванням ступеня забезпеченості газопостачанням комунально-побутових потреб населення за формулою:


, млн. м3/рік (3.1)


де N – чисельність населення, люд.

S – розрахункова кількість комунальних послуг населенню [2. дод. 2];

ступінь забезпечення газопостачанням комунально-побутових потреб;

gннорма витрати теплоти на даний вид комунальних послуг, МДж;

нижча теплота згорання природного газу, = 34 МДж/м3.

В районі I – газ витрачається тільки на приготування їжі:

qІ =2800 МДж/люд. рік

В районі IІ – газ витрачається на приготування їжі та на нагрівання води в проточних водонагрівачах:

qІІ=8000 МДж/люд. рік

В районі IІІ – для 5-ти поверхових будівель (25%) газ витрачається на приготування їжі та на нагрівання води в проточних водонагрівачах, а для одно-, двоповерхових (75%) газ ще й витрачається на опалення:

qІІІ =0,25·8000+0,75·8000=8000 МДж/люд. рік

В районі IV – газ витрачається на приготування їжі та на опалення:

qІV =8000 МДж/чол. рік

В усіх районах розташовані механізовані пральні, лазні, їдальні, хлібозаводи і лікарні, а також невеликі комунально-побутові підприємства. Розрахунки заносимо до табл. 2.

Розрахункові годинні витрати газу знаходять виходячи з річних витрат газу (див. табл. 2) з урахуванням коефіцієнту годинного максимуму за формулою:


, м3/год [2, с. 10]


де – річна витрата газу споживачем, млн. м3/рік;

коефіцієнт годинного максимуму, рік/год.

Результати розрахунку загальних витрат газу приведені в табл. 3. Сумарна витрата газу населеним пунктом складає:

= 19560,86 м3/год.


Таблиця 2 – Річні витрати на комунально-побутові потреби


Споживач, послуга

Одиниця

Норма витрати

тепла q, МДж/рік

Кількість розрахункових одиниць на 1 жит.

Ступінь забезпеченості 

Загальна кількість

розрахункових

одиниць в районі

Річні витрати газу, V млн. м3/рік

в районіI

II

III

IV

I

II

III

IV

1. Житлові

будинки

1 житель

2800

8000

2800

8000

4600

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

0,7

121337

59840

92594

9108

25527

9,99

14,08

7,63

1,7

2,42

2. Механізовані пральні

1 т.

сухої

білиз.


8800


0,15


0,33

121337

59840

92594

9108

25527

1,04

0,51

0,79

0,08

0,22

3. Лазні

1 помив.

40

23

0,3

121337

59840

92594

9108

25527

0,98

0,49

0,75

0,17

0,47

4. Хлібозаводи

1 т. виробів

5450

0,29

1

121337

59840

92594

9108

25527

5,64

2,78

4,3

0,42

1,19

5. Лікарні

1 ліжко

3200

0,012

1

121337

59840

92594

9108

25527

0,14

0,07

0,1

0,01

0,03

6. Підприємства громадського харчування


1 обід


8,4


90


0,45

121337

59840

92594

9108

25527

1,21

0,59

0,93

0,09

0,3

Всього:

19

18,52

14,5

2,47

4,63


В т. ч. а) населення

9,99

14,08

7,63

1,7

2,42


б) ком.-побут. підприємства

9,01

4,44

6,87

0,77

2,21


Случайные файлы

Файл
110299.rtf
183111.rtf
920-1.rtf
4746-1.rtf
45722.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.