Оптимізація транспортно-складських витрат при використанні розподільчого центру (83794)

Посмотреть архив целиком

Реферат


Сторінок - 36; таблиць - 16; рисунків - 12.

Розподільчий центр, канал розподілу, транспортний засіб, вантажопідйомнсть, транспортна робота, технічна швидкість, складська підсистема, постачальники, маршрут, навантаження, розвантаження.

У даній роботі розраховані координати розміщення розподльчого центру в розглянутому районі. Що дало змогу розрахувати економію від його використання. У логістичній системи було розглянуто 10 магазинів та 3 постачальника.Зміст


Вступ

1. Вибір місця розташування розподільчого центру.

1.1 Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней

1.2 Оцінка первинного варіанта розташування розподільчого центру

1.3 Прийняття рішення про розташування розподільчого центру

2. Вибір транспортного перевізника

3. Організація функціонування транспортно-складської підсистеми.

3.1 Особливості каналів розподілу товарів

3.2 Визначення варіанту роботи транспортно-складської підсистеми

4. Організація транспортного обслуговування учасників логстичної системи

4.1 Складання маршрутів руху транспортних засобів

4.2 Розробка графіків сумісної роботи

4.3 Оцінка транспортного обслуговування учасників логістичної системи

Висновки

Список літератури
Вступ


Широке використання логістики в практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю скорочення тимчасових інтервалів між набуванням сировини й постачанням товарів споживачеві. Логістика дозволяє мінімізувати товарні запаси, а в ряді випадків взагалі відмовитись від їх використання, скоротити час доставки товарів, прискорює процесс отримання інформації, підвищує рівень сервісу.

Мета даної курсової роботи – набути й розширити знання з дисципліни «Логітсичне управління», шляхом вирішення завдання визначення раціонального варіанта розподілу продукції в логістичній системі.

Транспорт, як підсистема логістичної системи значно впливає на ефективність всієї системи. Тому удосконалення організації його роботи приводить до підвищення ефективності роботи всіх учасників системи.

У ході виконання даної курсової роботи визначаються такі дані: розташування розподільчого центру, визначення доцільної схеми роботи транспортно-складської підсистеми, організація транспортного обслуговування учасників логістичної системи.  1. Вибір місця розташування розподільчого центру


1.1 Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней


На основі даних про координати учасників логістичної системи (постачальники товарів, магазини, транспортні підприємства) будуємо транспортну схему району перевезень. Наведемо транспортну схему з розташуванням учасників системи, з перехрестями.

Інформація про відстані між вузлами транспортної схеми наведені у таблиці 1.1


Таблиця 1.1. – Дані про ланки транспортної схеми (без розподільчого центру).

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

1

1-1

6,0

16

2-6

3,8

2

1-2

3,8

17

2-7

5,2

3

1-3

2,6

18

2-8

7,0

4

1-4

7,4

19

2-9

3,4

5

1-5

8,4

20

2-10

7,4

6

1-6

2,4

21

3-1

3,4

7

1-7

3,4

22

3-2

3,2

8

1-8

5,8

23

3-3

1,6

9

1-9

2,0

24

3-4

6,6

10

1-10

7,4

25

3-5

7,6

11

2-1

7,0

26

3-6

1,8

12

2-2

5,0

27

3-7

1,4

13

2-3

3,2

28

3-8

4,2

14

2-4

7,4

29

3-9

1,6

15

2-5

6,8

30

3-10

6,6


1.2 Оцінка первинного варіанта розташування розподільчого центру


З метою підвищення ефективності функціонування логістичної системи розглянемо доцільність обслуговування роздрібних торговців (магазини) через розподільчий центр. Координати розподільчого центру визначаються за формулами:


Хрц = ; (1.1)

Yрц = ; (1.2)


де Хі, Хj – відповідно координата по осі Х і-го магазину та j-го постачальника товарів (i, j,);

Yі, Yj – відповідно координата по осі Y і-го магазину та j-го постачальника товарів;

Qi,Qj – відповідно обсяг завозу товарів до і-го магазину та обсяг вивозу товарв від j-го постачальника товарів,(кор./тиж.). Їх визначаємо за формулами:


Qi = ; (1.3)

Qj = ; (1.4)


де - обсяг замовлення (завозу) і-м магазином в к-й день тижня j-го виду товарів, (кор.)

- обсяг реалізації (вивозу) j-м постачальником в к-й день тижня і-му магазину,(кор.)

= (13*(46+31+15)+36*(27+5+24)+22*(12+39+11)+2*(32+38+40)+11*(21+33+26)+21*(47+5+14)+18*(6+41+41)+10*(2+17+10)+28*(1+32+29)+3*(34+44+5))+(31*(46+27+12+32=21+47+6+2+1+34)+30*(31+5+39+38+33+5+41+17+32+44)+24*(15+24+11+40+26+14+41+10+29+5)/(46+31+15+27+5+24+12+39+11+32+38+40+21+33+26+47+5+14+6+41+41+2+17+10+1+32+29+34+44+5)*2 = 21,77

Аналогічно розраховуємо за іншими днями тижня
= 22,9

= 23,3

= 22,71

= 22, 39

= 12,12
= 13,87

= 12,43

= 12,7

= 12,67

Результати розрахунку обсягів завозу (вивозу) товарів, а також значення відстаней між учасниками логістичної системи зводимо у таблицю 1.2.


Таблиця 1.2 – Результати розрахунку транспортної роботи.

Учасник системи

Товар

Без РЦ

З РЦ

(Х = 22, 9

У = 13,87)

Зміна трансп. Роботи, км*кор.

Вид

Обсяг

Відстань, км

Трансп. Робота, км*кор.

Відстань, км

Трансп. Робота, км*кор.


кор./тиж.

кор./день


Магазин1

Товар1

160

35

6

210

3,8

319

-86


Товар2

112

5

7

35


Товар3

146

47

3,4

160


Всього

418

87

16,4

405

Магазин2

Товар1

148

45

3,8

171

4

292

+1


Товар2

86

17

5

85


Товар3

105

11

3,2

35


Всього

339

73

12

291

Магазин3

Товар1

124

44

2,6

114

0,4

31

-151


Товар2

174

8

3,2

26


Товар3

118

26

1,6

42


Всього

416

78

7,4

182

Магазин4

Товар1

149

22

7,4

163

5,8

464

-110


Товар2

122

36

7,4

266


Товар3

101

22

6,6

145


Всього

372

80

21,4

574

Магазин5

Товар1

116

6

8,4

50

6,6

469

-140


Товар2

130

19

6,8

129


Товар3

136

46

7,6

350


Всього

382

71

22,8

529

Магазин6

Товар1

110

49

2,4

118

0,6

65

-237


Товар2

131

38

3,8

144


Товар3

121

22

1,8

40

Всього

362

109

7,4

302

Магазин7

Товар1

84

19

3,4

65

1,6

117

-202


Товар2

165

47

5,2

244


Товар3

99

7

1,4

10


Всього

348

73

10

319

Магазин8

Товар1

77

25

5,8

145

5,6

347

-29


Товар2

115

27

7

189


Товар3

100

10

4,2

42


Всього

292

62

17

376

Магазин9

Товар1

103

43

2

86

1,8

160

-28


Товар2

121

16

3,4

54


Товар3

155

30

1,6

48


Всього

379

89

7

188

Магазин10

Товар1

167

34

7,4

252

5,8

499

-112


Товар2

154

19

7,4

141


Товар3

90

33

6,6

218


Всього

411

86

21,4

611

Постач.1

-

1238

322

-

-

2,2

708

-

Постач. 2

-

1310

232

-

-

3,6

835

-

Постач. 3

-

1171

254

-

-

1,0

254

-

Всего

-

3714

808

-

3777

-

4560

814


Случайные файлы

Файл
42630.rtf
35425.rtf
99128.rtf
4804.rtf
48394.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.