Технології створення іміджу (83634)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ

1. Поняття іміджу та його історичні витоки

2. Психотехнології створення ефективного іміджу

Висновки

Список використаних джерелВСТУП


Актуальність теми роботи. В даний час дуже важливо мати грамотно створений сприятливий імідж. Як при побудові міжособистісних відносин, так і при просуванні по кар'єрних сходах. Крім того, сприятливий імідж - запорука розвитку і процвітання організації, і її успіху в конкурентній боротьбі. Поняття імідж має безліч визначень, воно використовується вже не одну сотню років. У науці дуже давно виділився напрямок з вивчення даного поняття, яке отримало свою назву і було оформлено як наукова дисципліна в 90-х роках минулого століття. Даний напрямок було названо іміджелогії та визначено як наука подобатися людям.

Сьогодні імідж - дуже багатогранне поняття, яке виконує різні функції, що має свої характерні особливості. Дані підходи обумовлені рамками таких наукових дисциплін як реклама, зв'язки з громадськістю тощо.

Без грамотного іміджу важко уявити як успіх окремого індивіда, так і всесвітньо відомих корпорацій.

Саме тому дана робота присвячена вивченню поняття іміджу, вивчення коренів його виникнення та використання, а також існуючих типологій іміджу, що створює актуальність теми роботи.

Метою є розкриття аспектів роботи у створенні власного іміджу.

Визначення мети роботи передбачає огляд таких завдань:

  • визначення поняття іміджу та його історичних витоків;

  • встановлення психотехнологій у створенні ефективного іміджу;

  • розкриття типологій іміджу.1. ПОНЯТТЯ ІМІДЖУ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ


Поняття «імідж» давно на слуху. Як це не здасться несподіваним, але першими активно почали працювати з ним економісти, які займаються підприємництвом. Відомий такий факт, коли американський економіст Болдуінг в 60-х роках XX століття ввів у діловий обіг поняття «імідж» і обґрунтував його корисність для ділового успіху.

Потім «імідж», як специфічний феномен, був узятий на озброєння народжуваної політологією, фахівці побачили в ньому важливий напрям своєї роботи. Політологам відомі роботи Нікколо Макіавеллі «Государ» і Г. Лебона «Психологія соціалізму», в яких дано науково-прикладне обґрунтування практичної цінності цього феномена. Макіавеллі переконливо показав, яке значення для державної особи має володіння відповідної «личиною» (маскою), а Лебон інтерпретував сенс іміджування як засіб досягти політичного успіху завдяки ефекту «особистої чарівності».

Психологічне обґрунтування іміджування стало об'єктом і предметом дослідження соціальних і політичних психологів. Володіючи знаннями законів процесу соціального сприйняття і суб'єктного усвідомлення зовнішнього образу, вони надали цій проблемі теоретико-прикладне обґрунтування.

У царювання Єлизавети Петрівни існувала цензура на портрети імператриці. Найвищим указом було затверджено зразок її зображення живописцями. У 1886 році в Росії вийшла книга П. Мантегацца «Обличчя і вираз почуттів». У 1925 році в нашій країні була видана книга Б. Хатунцева «Про природу влади. Досвід дослідження соціально-психологічних основ влади », в якій особиста чарівність розглядалося як суб'єктивне засіб створення навколо себе ореолу, що сприяє тому, щоб підкоряти людей і купувати їх визнання.

У 70-х роках імідж став з'являтися в СРСР у журнальних і рідше в газетних публікаціях як категорія негативна. Його розглядали в основному як маніпулятивний прийом буржуазної політики та засобів масової інформації, який використовується з метою ідеологічної обробки масової свідомості людей. Подібне ставлення до іміджу не сприяло об'єктивному інтересу до нього з боку радянських вчених. Однією із спроб подолати таке ставлення до іміджу були в ті роки статті у журналі «Питання філософії» талановитого вченого професора О. Феофанова [8, с. 20].

У наш час імідж став ходовим товаром у всіх, хто займається підприємництвом і особливо політичною діяльністю. На його придбання при проведенні виборчих заходів у країні витрачаються величезні кошти, які обчислюються десятками тисяч доларів. Підвищеним попитом імідж користується в естраді і театрі. Завдяки іміджу однієї з розвинених сервісних індустрій стала політична і торгова реклама. Зростаючий попит на імідж породив нову професію - іміджмейкер. Це фахівець з конструювання іміджу особистості, ділових і політичних структур (наприклад, політичної партії чи громадської організації).

Імідж можна розглядати як індивідуальний вигляд або ореол, створюваний засобами масової інформації, соціальною групою або власними зусиллями особистості з метою залучення до себе уваги »[8, стор 35].

Деякі вчені розглядають поняття імідж тільки стосовно організації. Наприклад, маркетолог Ф. Котлер визначає імідж як «сприйняття компанії чи її товарів суспільством» [3, стор 277-278].

При конструюванні визначення поняття «імідж», зокрема імідж організації можна враховувати наступні взаємно протилежні категорії:

1. об'єктивне - суб'єктивне. Імідж може розумітися не тільки як певний зміст масового або індивідуального свідомості, але і як набір атрибутів підприємства, його товарів і послуг, його рекламної продукції тощо (Наприклад, логотип, слоган, відмінні риси ділової етики). При розробці поняття іміджу організації має бути вирішено питання про розрізнення цих двох значень і в термінологічному плані.

2. природне - штучне. Є два полярних уявлення про те, як створюється імідж організації. Перше. Імідж складається в достатній мірі стихійно, як «природний» результат діяльності організації, як оцінка реальних характеристик процесів та продуктів цієї діяльності в соціальному середовищі. Друге. Організація цілеспрямовано створює вигідний для себе імідж, використовуючи спеціальні соціопсихотехнічні засоби.

3. когнітивне - емоційне. В іміджі (як суб'єктивному освіту) можуть виділятися когнітивні елементи - вербальні поняття, слухові, зорові та ін. образи; і емоційні елементи - почуття, переживання, афекти і т.п. З цієї методологічної посилки випливає, що імідж є не тільки суб'єктивне, залежить виключно від індивідуального або групового свідомості, не тільки штучно створене (за допомогою іміджмейкерів, ЗМІ або реклами), не тільки емоційний, чуттєве (а саме так і треба з більшості визначень іміджу, що зустрічаються у вітчизняній літературі). Імідж формується, виходячи і з об'єктивних характеристик діяльності організації або окремої особи, він може складатися природним шляхом, у ході «еволюційного» розвитку організації або індивіда, і нести в собі значний обсяг раціонального. Звідси ясно, наскільки непросто дати задовольняє всім цим критеріям визначення. [5, стор 52-59]

Підводячи підсумок вищеописаного, можна зробити наступне визначення іміджу: «імідж - це якийсь синтетичний образ, який складається у свідомості людей щодо конкретної особи, організації чи іншого соціального об'єкта, містить у собі значний обсяг емоційно забарвленої інформації про об'єкт сприйняття і спонукає до певного соціального поведінці ».

Увага до іміджу актуалізувалася в останні роки в зв'язку із загостреним проблемою вибору, що встала перед людьми (вибору товарів і послуг, політичних партій і громадських організацій, лідерів і керівників), і конкуренцією на різноманітних ринках - споживчому, політичному та інших. Щоб продати товар, послугу, залучити на свій бік виборця, щоб успішно конкурувати на ринку, фірма, громадська організація, університет або банк повинні створити собі відповідний імідж. Доцільний, адекватний імідж абсолютно необхідний для будь-якого виду соціальної діяльності, що підтверджує багаторічна практика.

Саме тому в рамках традиційних наукових дисциплін - психології, економіки, соціології, політології - з'являються спеціальні науково-практичні галузі: теорія і практика реклами, public relations, іміджологія та інші, основним предметом яких стає формування образів, у тому числі і соціальних образів. Оперуючи переважно в просторі символів, вони, тим не менш, сприяють вирішенню завдань у реальному житті.

У рамках іміджелогії вчені виділяють дві такі групи функцій іміджу: ціннісні і технологічні.

До ціннісним відносяться:

- Особистісно звеличує функцію. Завдяки створенню навколо особистості ореолу привабливості, вона стає соціально затребуваною, розкутою в прояві своїх кращих якостей.

- Функцію комфортизації міжособистісних відносин. Суть цієї функції в тому, що чарівність людей об'єктивно привносить в їх спілкування симпатії і доброзичливість, а тому моральну міру терпимості і такту.

- Психотерапевтичну функцію. Суть її в тому, що особистість, завдяки усвідомленню своєї індивідуальної непересічності і підвищеної комунікабельності, знаходить стійке мажорний настрій і впевненість в собі.

Таким чином, ціннісні функції іміджу свідчать про його безспірному значенні у вибудовуванні здорової душевної організації особистості. Філософська зв'язка «форма і зміст» пояснює закономірність функціонування іміджу як зовнішнього прояву духовного здоров'я особистості, стану її біоенергетичного потенціалу. За допомогою іміджу найбільш помітно, а тому є для інших людей, проявляється внутрішній світ конкретної особистості. Ось чому така велика роль ціннісних функцій іміджу.

До технологічних належать:

- Функція міжособистісної адаптації. Завдяки правильно обраному іміджу можна швидко увійти в конкретне соціальне середовище, привернути до себе увагу, оперативно встановити доброзичливі стосунки.


Случайные файлы

Файл
25413.rtf
162366.rtf
6829-1.rtf
159692.rtf
184474.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.