Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств (83003)

Посмотреть архив целиком

Введення


Жодне торгове підприємство не може існувати без товарних запасів. Від їх об'єму і рівня значною мірою залежать результати комерційної діяльності підприємства. Вони чуйно реагують на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, і, в першу чергу, на відношення попиту і пропозиції. Сам факт їх існування не приносить їх власникам нічого, окрім витрат і збитків.

Товарними запасами називаються предмети споживання, що знаходяться у сфері товарного звернення, а, просто кажучи, «запасним» вважається товар, чекаючи моменту свого продажу. Після того, як товар виявляється проданим, він переходить в сферу споживання і перестає бути товарним запасом.

Управління товарними запасами направлено на підвищення рентабельності і швидкості звернення вкладеного капіталу. Воно передбачає на стадії формування товарних запасів – контроль рівня товарних запасів і обґрунтування оптимального об'єму замовлень, на стадії реалізації товарних запасів – зміна об'ємів і причин створення товарних запасів і розробка політики реалізації наднормативних товарних запасів.
1. Оптовий товарообіг і теоретичне обґрунтування методів управління товарними запасами торгового підприємства


1.1 Оптовий товарообіг


Історичний процес розвитку товарного господарства сприяв відособленню сфери звернення і виділенню в ній посередницьких областей – оптової і роздрібної торгівлі. В результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони або поступають у виробниче споживання, або отримуються мережею роздрібної торгівлі для реалізації населенню. Таким чином, оптовим товарообігом є сукупний об'єм продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання.

Роль і призначення оптової торгівлі найнаочніше можна прослідкувати при розгляді його функцій.

На макрорівні оптова торгівля виконує різноманітні ринкові функції:

 • інтегруюча – по забезпеченню взаємозв'язків між партнерами-виробниками, продавцями і покупцями – по знаходженню оптимальних каналів збуту продукції;

 • оцінна – за визначенням рівня суспільно необхідних витрат роботи через ціноутворення;

 • організуюча і регулююча – по забезпеченню раціональної побудови і гармонійного функціонування економічної системи за допомогою імпульсів, які стимулюють структурні зміни.

Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівні в різноманітні підфункції або функції оптових торгових підприємств. Серед них можна назвати наступні:

 • функція економічної інтеграції територій і подолання просторового розриву;

 • функція перетворення виробничого асортименту в торговий асортимент товарів;

 • функція формування запасів для страхування від змін попиту на товари;

 • функція зберігання;

 • функція доопрацювання, доведення товару до необхідної якості, фасування і упаковки;

 • функція кредитування своїх клієнтів, особливо дрібних роздрібних підприємств;

 • функція маркетингових досліджень ринку і реклами.

Розвиток ринкових відносин надає сприяння виникненню нових елементів в діяльності оптових підприємств. Наприклад, надання різноманітних послуг з управління і консалтингу своїм клієнтам. У перелік спеціалізованих послуг входять консультації по експлуатації товарів, особливо технічно складних, їх ремонту і гарантійному обслуговуванню.

Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частини: традиційні – головним чином організаційно-технічні (організація оптової купівлі-продажу, складування і зберігання запасів, перетворення асортименту товарів, їх транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку.

Організація оптової купівлі-продажу є однією з найважливіших функцій оптової торгівлі з того часу, як у процесі суспільного розподілу праці вона відокремилася в самостійну область торгівлі. При контакті з виробниками продукції оптові посередники виступають в ролі представників попиту, а, пропонуючи товари покупцям, вони діють від імені виробника.

Спеціалізація оптової торгівлі на виконання контактної функції забезпечує значну економію витрат звернення, яке зумовлює

зменшення числа контактів. В результаті покупець, тобто роздрібна торгівля, економить час, оскільки звільняється від закупівель у великої кількості виробників, знижує матеріальні витрати, пов'язані із зберіганням, формуванням асортименту товарів і їх доставкою.

Загальновідомим фактом є те, що зберігання запасів в опті обходиться значно дешевшим, ніж їх розміщення в роздрібній мережі. Особливо велике значення має зберігання оптовими підприємствами товарів, виробництво і попит на яких мають сезонний характер. Розглядаючи досвід зберігання товарів в розвинених країнах, слід зазначити, що, не дивлячись на широкий розвиток в них системи складів загального користування, які на комерційній основі надають свої площі товаровласникам, оптовій ланці належить провідна роль в накопиченні товарних запасів. Оптові організації більш пристосовані для спеціалізованого виконання функції зберігання, тому багато корпорацій, укріпивши зв'язки з оптовими постачальниками, звільнили роздрібні підприємства від операцій по утриманню значної частини товарних запасів. Передача на зберігання оптовим підприємствам готової продукції, сировини, матеріалів вигідна і промисловим фірмам, які носять сезонний цикл виробництва.

З функцією зберігання продукції тісно связанна функція перетворення асортименту. У перелік операцій, об'єднаних в даній функції, входять: сортування товарів і їх комплектація, дроблення і укрупнення партій продукції, її стандартизація. Іншими словами, оптові підприємства перетворюють промислову пропозицію товару на асортиментні групи, відповідні попиту окремих покупців. Потреба у виконанні даної функції особливо актуальна в сучасних умовах, коли із-за розвитку спеціалізації виробництво ефективне лише при випуску масових партій товарів, а споживання все більшою мірою характеризується зростанням номенклатури при невеликих об'ємах закупівель окремих товарів.

Оптові підприємства організовують завезення товарів в різноманітні райони країни, завдяки чому удосконалюється територіальний розподіл праці.

В умовах формування ринкових відносин роль торгівлі і його оптової ланки неухильно зростає. Саме в умовах функціонування нормального ринку оптова торгівля повинна стати активним важелем для стимулювання зростання ефективності виробництва, повнішого задоволення потреб покупця, успішного розвитку всього народного господарства.


1.2 Товарні запаси


Для здійснення безперервного процесу товарного звернення необхідні певні запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, яка знаходиться у сфері звернення і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції:

 • забезпечують безперервність розширеного виробництва і звернення, в процесі яких відбуваються їх систематична освіта і витрати;

 • задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції;

 • характеризують співвідношення між об'ємом і структурою попиту і товарної пропозиції.

Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання викликана наступними причинами:

 • безперервністю процесів звернення;

 • сезонністю виробництва і споживання;

 • нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання;

 • непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва;

 • необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий;

 • необхідністю утворення страхових резервів;

 • іншими причинами.

Товарні запаси класифікують по різноманітних ознаках. Так, залежно від особливостей звернення вони діляться на: товарні запаси поточного зберігання, які призначені для задоволення повсякденної потреби торгівлі в безперебійному продажі товарів для населення, а також запаси товарів сезонного накопичення і дострокового завезення, які пов'язані з сезонністю виробництва і споживання окремих товарів, з умовами їх транспортування в окремі райони країни.

При обліку і плануванні товарних запасів використовуються абсолютні і відносні показники. Абсолютна величина товарних запасів може бути виражена в натуральних або у вартісних одиницях. Абсолютна величина товарних запасів – величина непостійна. Вона весь час змінюється залежно від надходження і продажу товарів. Тому при аналізі і плануванні велике значення має зіставлення товарних запасів з товарообігом. З цією метою товарні запаси виражаються в днях. Цей показник – відносний, він характеризує величину товарного запасу, який знаходиться на підприємстві торгівлі на певну дату, і показує, на скільки днів торгівлі вистачить товарних запасів.

Розміри товарних запасів безпосередньо зв'язані із швидкістю звернення товарів. При незмінному об'ємі товарообігу прискорення оборотності товарів призводить до зниження товарних запасів, і, навпаки, уповільнення оборотності вимагає більшої маси товарних запасів.

Прискорення часу звернення товарів має велике значення:

 • підвищує економічну ефективність всього суспільного виробництва;

 • впливає на темпи відтворення, будучи разом з тим важливою умовою підвищення рентабельності торгової діяльності підприємства.

Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок удосконалення всієї торгово-комерційної і економічної роботи підприємства. Це вимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формування товарних запасів.


Случайные файлы

Файл
97790.doc
26903-1.rtf
122578.rtf
163457.rtf
42380.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.