Стратегія розвитку компанії MSG (82407)

Посмотреть архив целиком

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА


КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
Представлено на кафедру ____________

(дата, підпис секретаря кафедри)

Рецензування _______________________

___________________________________

(кількість балів, «до захисту» («на доопрацювання»),

дата, підпис, керівника курсової роботи)

Захист ____________________________

(кількість балів, дата, підпис викладача)

Підсумкова оцінка ___________________

___________________ (кількість балів, оцінка

за 4-х бальною системою, дата, підпис викладача)
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

Стратегічний маркетинг”

на тему

«Стратегія розвитку компанії MSG»


Студентки Хількевич В.В.

Групи МГ – 03 зс-01


Керівник курсової роботи

Міщенко А.П., к.т.н., доц.


Дніпропетровськ

2007


Зміст.


Введення ……………………………………………………………………….. .2

1. Місце стратегічного маркетингу в структурі керування фірмою………..4

2. Характеристика об’єкта дослідження ……………………………………...7

2.1 Історична довідка…………………………………………………………..8

2.2 Аналіз внутрішнього середовища………………………………………..12

2.2.1 Виробничий зріз………………………………………………………..12

2.2.2 Кадровий зріз …………………………………………………………...15

2.2.3 Маркетинговий зріз…………………………………………………….18

2.2.4 Фінансовий зріз ……………………………………………………......20

2.2.5 Організаційний зріз………………………………………………..…..20

2.2.6 SWOT-аналіз………………………………………………………..….21

2.3 Аналіз зовнішнього середовища…………………………………….…..22

2.3.1 Аналіз мікро середовища ……………………………………………....22

2.3.1.1 Аналіз конкурентів……………………………………………….…..22

2.3.1.2 Аналіз споживачів ……………………………………………….…...24

2.3.1.3 Аналіз постачальників ……………………………………….……....24

2.3.1.4 Аналіз посередників ………………………………………………....25

2.3.2 Аналіз макросередовища (PEST-аналіз)……………………………...25

2.3.3 SWOT-аналіз …………………………………………………………...27

2.4 Аналіз ринку…………………………………………………………..….27

2.5 Проблеми і можливі напрямки розвитку фірми…………………….…28

3 Розробка маркетингової стратегії фірми…………………………….…..29

3.1 Портфельний аналіз…………………………………………………..….29

3.2 Вибір місії формулювання маркетингових цілей………………….….30

3.3 Сегментування ринку …………………………………………………...30

3.4 Вибір цільових сегментів ринку…………………………………….….31

3.5 Позиціонування товару фірми……………………………………….…32

3.6 Вибір стратегії росту фірми…………………………………………….32

3.7 Вибір базової конкурентної стратегії фірми………………………….33

3.8 Вибір конкурентної позиції фірми……………………………………..33

Висновок …………………………………………………………………......34

Література ………………………………………………………………...….36Введення

Наша держава ще зовсім молода, з прийняттям незалежності, ми обрали для себе ринкові умови розвитку економіки, яка останнім часом дуже стрімко розвивається. У ринкових умовах діють ринкові закони. На сам перед це конкуренція. Отож важливішою проблемою кожного українського підприємства є проблема виживання та гарантії постійного розвитку. Ефективне рішення цієї проблеми стосується створення та реалізації конкурентних переваг, що в значній мірі можуть бути отримані на основі грамотно розробленої та ефективної стратегії розвитку підприємства. Стратегія є об’єктивною основою для формування відповідей на такі важливі для підприємства питання: що виробляти; на яких ринках виступати; як оперувати (найчастіше обмеженими) ресурсами; як вести конкурентну боротьбу.

Сьогодні стрімко розвивається не тільки ринкова економіка, але й все, що її стосується – це інформаційні технології, наука, конкуренція, потреби до якості та обслуговування. Дуже швидко змінюється наша з Вами, як споживачів, поведінка та реакція на навколишні події, пропозиції, рекламу та на світ взагалі. А це підтверджує актуальність та необхідність використання на практиці українських підприємств ідей стратегічного маркетингу.

Метою ж представленої курсової роботи - є пошарово розглянути стратегію розвитку, обрану компанією MSG (Mobile Synergy group). Використати теоретичні знання і матеріали для аналізу питань стратегічного планування діяльності фірми. Як працівник цієї компанії, я маю уявлення про її роботу та можливість користування внутрішньою інформаційною мережею.

Компанія MSG на початку 2007-ого року мала п’ять бізнесів : ТОВ «Астел», ПП «Мобілочка», «Акцент сервіс», «Мобі кард» та «Mobi com». У квітні цього ж року в компанії була проведена реструктуризація. ТОВ «Астел» було віддано під керівництво «Мобілочки» та перейменовано на ТОВ «Мобілочка». Змінено фірмовий стиль салонів продажу. Сервісний центр «Акцент сервіс» було відокремлено. Він став самостійною компанією. «Мобі Кард» ліквідовано у зв’язку з відсутністю салонів «Астел», з якими був тісно пов'язаний цей бізнес. Далі в курсовій роботі ми розглянемо ситуацію фірми на кінець 2006-го року , проаналізуємо за змістом внутрішнє та зовнішнє середовище компанії, ринок та можливі напрямки розвитку фірми та дійдемо до розробки маркетингової стратегії фірми. Мета даної курсової роботи – на основі теоретичних знань підтвердити існуючу, або знайти інший варіант стратегічного управління та розвитку фірми.


1. Місце стратегічного маркетингу в структурі керування фірмою.


Стратегія в економіці – це довготермінові плани керівництва, що направлені на закріплення її позицій, задоволення споживачів та досягнення перспективних цілей. Наряду з цим є і таке розуміння стратегії, як довготермінові рішення керівників підприємств у відношенні до маркетингу, виробництва, фінансів, комерції, персоналу та ін. Таким чином фірма повинна виробляти стратегії та керувати ними в наступних трьох областях: внутрішні ресурси підприємства; бізнес-коло, в якому компанія функціонує; можливість компанії створювати доповнювану вартість.

Стратегія потрібна кожному підприємству, що прагне успіху. Вибір стратегії означає, що з усіх можливих варіантів розвитку та способів діяльності, що відкриваються перед фірмою, воно обирає свій конкретний шлях. Добре розроблена стратегія – основа зростання конкурентоспроможності фірми, сильної конкурентної позиції на ринку та формуванню такої організації, що з допомогою удосконалення структури управління та зростанню організаційної культури мала б можливість з успіхом працювати в жорстких ринкових умовах.

На малюнку 1 показані взаємозв’язки різних стадій з іншими основними функціями фірми. Поза залежністю від того, чи притягається товар ринком або проштовхується компанією (або технологічним прогресом), він повинний пройти «перевірку» стратегічним маркетингом на предмет економічної і фінансової життєздатності. У цьому відношенні вирішальну роль має взаємодія відділів досліджень і розробок, виробництва і стратегічного маркетингу. Від обраного в результаті такої конфронтаційної взаємодії товарного ринку цілком залежать рішення і про обсяг виробничих потужностей, і про величину інвестицій. Отже, на карту поставлена стійкість загальної фінансової структури фірми.Малюнок1. Роль маркетингу у фірмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз ринку


Міжфункціональна координація


Дослідження та розробки

  

 

Нездійсненні потреби та бажання

Ідеі нових товарів

 

 

Чи можлив здійснити? (Маркетинг відклику)

Потрібно, чи ні? (Маркетинг пропозиції)

 

 Стратегічний маркетинг
 


 

 

 
Цільові сегменти

 

Маркетингова програма

Інвестиційна програма

 

 

Операційний маркетинг

Керівництво виробництвом

 

 

Маркетингові витрати та виручка від реалізації

Інвестиції та оперативні витрати

 

 Фінансовий менеджмент
 
Случайные файлы

Файл
99669.rtf
121175.rtf
114718.rtf
57532.rtf
79285.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.