ЗМІСТ


ВСТУП

І. РЕКЛАМА І ІЇ РОЛЬ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

ІІ.РЕКЛАМА – ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ

ТОВАРІВ НА РИНОК

2.1. Сутність і види реклами

2.2. Цілі реклами

2.3. Засоби розповсюдження інформації

ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИЦІ В УКРАЇНІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Реклама, которой выпала судьба стать самым вездесущим,

самым характерным и самым доходным видом

американской печатной продукции, добилась признания

только во второй половине XIX в. Этой новой

сублитературе суждено было затронуть сокровенные

чувства людей и оказать на нацию такое огромное

влияние, какого не производили за все историю ни

священные, ни светские писания. В Америке середины XX

в. сила рекламного слова и рекламного образа затмила

собой мощь всей прочей литературы.


Историк Даниэл Бурстин в книге "Американцы: опыт демократии"


ВСТУП


В даний час можна наочно спостерігати становлення і розвиток реклами в Україні оскільки наша країна на даний момент є одним з найвигідніших ринків вкладення капіталів і має найбільшу місткість ринку різних товарів. Основний упор робиться на залучення нових клієнтів і надання самої оперативної і різносторонньої інформації по компаніях, що цікавлять клієнта. В умовах достатньо жорсткої конкуренції перед кожною з компаній стоїть задача створення свого власного імені, вироблення основної концепції і політики, що проводиться на ринку, а також як основна мета, залучення інвесторів і партнерів. Саме ці задачі, як правило, вирішує менеджер по зв'язках з громадськістю і рекламі.

Функція фінансових відносин, яку виконує менеджер, полягає в розробці плану, позиції і напрямів діяльності компанії на ринку, а також в поясненні "поведінки" того або іншого товару споживачам, інвесторам і фінансовим кругам. Відмінність між менеджером по зв'язках з громадськістю і фахівцем по фінансових відносинах полягає в необхідності для останнього крім професійних комунікативних якостей володіти спеціальними фінансовими знаннями і бути здатним легко знаходити спільну мову з різними аудиторіями - від приватних інвесторів і рядових домохазяйок-покупців до досвідчених аналітиків, що працюють на ринку.

Не дивлячись на всі перешкоди, реклама в Україні розвивається. Лише небагато комерційних підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому вигляді. В крупних фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні функції легко розподілити серед відповідних для їх виконання працівників. Багато загальнонаціональних рекламодавців щорічно витрачають мільйони доларів і охоче ризикують величезними сумами ради виведення на ринок нових марочних товарів або послуг. Різні функції легко розподілити серед відповідних для їх виконання працівників. Багато загальнонаціональних рекламодавців щорічно витрачають мільйони доларів і охоче ризикують величезними сумами ради виведення на ринок нових марочних товарів або послуг. І навпаки, дрібна фірма повинна забезпечити витягання максимальної вигоди з кожного цента, виділеного нею на досягнення популярності. До речі, на початкових етапах розвитку, коли залучення професійних послуг виявляється ще не по кишені, власнику або комерційному директору доводиться виконувати в мініатюрі всі функції, які в крупних фірмах входять в обов'язку експертів і співробітників їх рекламних агентств. Йому доводиться бути і контактором, і розробником плану використовування засобів реклами, і текстовиком, і закупником художнього оздоблення, і закупником місця в засобах друкарської реклами, і контролером за виробництвом висхідних матеріалів для реклами в пресі, і фахівцем по прямій поштовій рекламі директ мейл»), і керівником по оформлювальних роботах, і фахівцем в інших областях.

Напевно, не багато знайдеться суспільних явищ, думка про які в нашій країні була б така суперечна, як про рекламу. З одного боку, є немало свідоцтв, що люди потребують її, навіть шукають її. Багато галузей народного господарства випробовують справжню потребу в оперативному сповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняє ціла мережа різних по структурі і можливостям рекламних організацій. А з другого боку, досить широко існує вельми скептичне відношення до реклами. На жаль, сьогоднішня наша рекламна практика укупі з якістю деяких товарів і послуг дають немало мотивів і для гумору, і для скепсису.

Рекламу можна розглядати як форму комунікації, яка намагається перевести якості товарів і послуг, а ідеї на мову потреб і запитів споживача. Взаємовідношення це зовсім не просте. Так, із самого початку важливо пам'ятати, що рекламні оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевими продуктами цілого ряду досліджень, стратегічних планів, тактичних рішень і конкретних дій, що становлять в своїй сукупності процес реклами.


I. Реклама і її роль в комунікаційній політиці


Маркетинг припускає не тільки рішення щодо пасивної задачі детального, і ретельного вивчення вимог кінцевих споживачів до товару і адаптацію до них продукції, але і активної задачі по формуванню і стимулюванню попиту на товар в цілях збільшення продажів, підвищення їх ефективності і загальної прибутковості підприємницької діяльності, що випускається. Саме цій меті в першу чергу покликана відповідати так звана комунікаційна політика у складі комплексу маркетингових заходів дії на ринок - "маркетинг-мікс”, яка включає рекламу, засоби стимулювання збуту, сервісну політику, прямі або персональні продажі, організацію участі у виставках і ярмарках, товарний знак, фірмовий стиль, упаковку, формування особових, відносин між виробниками і споживачами, роботу із засобами масової інформації і ін. Основними елементами, що становлять, на думку зарубіжних маркетологів, систему заходів формування і стимулювання попиту на ринку (promotion mix), є реклама, засоби стимулювання збуту, прямі продажі і паблісіті.

Реклама і її види займають особливе місце в комунікаційній
політиці. Вона покликана вирішувати найскладнішу і важко реалізовувану в маркетинговій діяльності задачу - формувати і стимулювати попит.

Питанням розвитку і здійснення рекламних кампаній надається велике значення - в розвинених країнах реклама перетворилася на спеціалізовану галузь економіки, і на неї витрачаються величезні засоби. Так, наприклад, в 2000 р. в США на меті реклами затрачувало 75,8 млрд.дол., в Японії - 28,0 млрд. поділ., у Великобританії - 12,1 млрд.дол., в Німеччині - 9,5 млрд.дол., у Франції - 6,9 млрд. поділ, а в цілому на планування і здійснення рекламних заходів в США затрачується щорічно 2-2,5% ВНП, у Франції - 1% ВНП, або зразкове 10% від собівартості товару.

Реклама - це переконливий засіб інформації про товар або фірму (підприємство), комерційна пропаганда споживацьких властивостей товару

і достоїнств діяльності фірми, готуючий активного і потенційного покупця до покупки.

Здійснювати повне управління процесом дії на споживача з боку фірми неможливо; проте споживачам необхідно надати інформацію з тим, щоб переконати їх в перевагах товару фірми, розсіяти недовір'я, сформувати і активізувати попит і створити психологічну готовність до проведення комерційних переговорів по купівлі-продажу і придбанню товару.

Реклама сприяє реалізації товару, процесу перетворення товару в гроші, сприяє прискореному і успішному завершенню процесу обороту засобів, тобто процесу відтворювання на рівні фірми. Реклама може конструювати попит і ринок і управляти ним.

Основними видами реклами є товарна і престижна реклама. Головна задача товарної реклами - формування і стимулювання попиту на товар. Пропагуючи конкретний товар, реклама сприяє його продажу. ^Товарная реклама інформує споживача про властивості і достоїнства товару, будить інтерес до нього, споживач прагне встановити контакти з продавцем і з пасивного, потенційного перетворюється на активного, зацікавленого в покупці покупця. .

Престижна, або фірмова, реклама (public relations, publicity) є рекламою достоїнств фірми, вигідно відрізняючих її від конкурентів. Мета такої реклами - створення серед громадськості і, перш за все, активних і потенційних покупців привабливого іміджу, реноме, виграшного образу фірми, який викликав би довір'я до самої фірми і всієї продукції, що випускається нею.

Престижна реклама підкреслює турботу компанії про споживача, навколишньому середовищу, підвищенні благополуччя населення, випуску нових, високоякісних товарів і переслідує задачу формування у споживачів і покупців (як активних, так і потенційних) думки про неї як про надійного партнера, солідному, високопрофесійному постачальнику, прагне створити сприятливий образ фірми і тим самим сприяти активному збуту всіх вироблюваних нею товарів як в даний час, так і в майбутньому.

Престижна реклама формує сприятливу громадську думку про фірму, зв'язана з проведенням нею значній суспільній діяльності, у тому числі добродійної, організацією науково-практичних конференцій, семінарів, участю в суспільних фундаціях стимулювання освіти, розвитку мистецтва, спорту, проведенням ювілейних заходів, спонсорством, презентацією, роботою з пресою і т.д.

Престижна реклама покликана забезпечувати позитивну установку для сприйняття сприятливого образу фірми, її товарної реклами, скорочувати час на переконання покупця до ухвалення рішення про покупку. Така реклама охоплює більш широку аудиторію і не є пресингової: не нав'язує готових рішень і думок, надаючи покупцю право самостійно віддати свою перевагу тій або іншій фірмі, і зовні далеко відстоїть від комерції і питань прибутків фірми.


Случайные файлы

Файл
53769.doc
164503.rtf
1699-1.rtf
156105.doc
25624-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.