Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства (81690)

Посмотреть архив целиком

Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства.


ПЛАН


ВСТУП – ст. 2


1 Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. – ст. 3

1.1 Загальна характеристика підприємства – ст. 3

1.2 Організаційна структура керування фірмою – ст. 5

1.3 Постачальники – ст. 7

1.4. Собівартість фотознімків – ст. 8


2. Ціноутворення на продукцію, роботи і послуги підприємства. – ст. 9

2.1 Економічна суть ціни на продукцію, роботи і послуги підприємства та функції цін. – ст.9

2.2 Види цін – ст.14

2.3 Методи встановлення цін – ст. 19

2.4 Проблеми ціноутворення на продукцію, роботи і послуги підприємства – ст. 22


3. Моделювання господарської діяльності підприємства – ст. 21

3.1. Методичні принципи розрахунку обсягів господарської діяльності підприємства – ст. 21

3.2 Формування витрат підприємства при здійсненні господарської діяльності – ст. 24

3.3 Формування доходів підприємства – ст. 29

3.4. Фінансовий результат господарської діяльності – ст..30

ВИСНОВОК – ст. 31

Використана література – ст. 32


ВСТУП

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб’єкту (називатимемо його „підприємством”) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції, ціноутворенню.

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання. Також ефективність функціонування та тих чи інших суб’єктів господарювання забезпечується передусім вірною політикою ціноутворення. Тому вивчення проблем пов’язаних з порядком визначення ціни на продукцію підприємства та видами цін на сьогоднішній день є однією з найгостріших.

Основна мета даної курсової роботи – розглянути методи ціноутворення та види цін, дослідити проблеми пов’язані з ціноутворенням.

Курсова робота складається з трьох розділів.

В першому розділі ми розглядаємо, на прикладі діючого підприємства, його структуру та основні показники.

Другий розділ присвячений питанням ціноутворення, а також проблемам пов’язаним з ціноутворенням .

Третій розділ роботи розглядає питання моделювання господарської діяльності підприємства.

В ході роботи над даною курсовою роботою мною було використано цілу низку допоміжної літератури, список якої наводиться в кінці роботи.

Основні завдання, що стояли переді мною в процесі роботи:

  • розглянути і вивчити аспекти пов’язані з ціноутворенням на продукцію підприємства;

  • розглянути види цін;

  • на прикладі діючого підприємства дослідити принципи розрахунку обсягів господарської діяльності підприємства;

  • розглянути питання формування витрат та доходів підприємства і визначення фінансового результату.


1. Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві.

1.1 Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю „Кодак – Смайл” було створено у 1998 році в м. Житомирі.

Підприємство надає наступні послуги:

1. Проявлення фотоплівок;

2. Друк фотознімків розміром від 2х3 см до 30х45 см, як з цифрових, так і зі звичайних фотокамер;

3. Друк фотознімків з відеокасет і цифрових відеокамер;

4. Реставрація і редагування фотознімків, розробка листівок, запрошень, віньєток, візиток і т.д.;

5. Виготовлення візиток, бейджів, віньєток, листівок, календарів і т.д.;

6. Зйомка у фотостудії;

7. Продаж супутніх товарів (фотоапаратів, фотоальбомів, фотоплівок, батарейок і т.д.).

Виробнича площа – 80 кв. метрів.

Таблиця 1.1

Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2002.

.

Найменування обладнання

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн.

Основне устаткування:Машина для проявки фотоплівок і друку фотокарток Frontier 525

1

660 000

комп’ютер Pentium III

2

8 800

фотокамера та устаткування для фотосалону

1

5 500

Слайд – сканер

2

27 500

Допоміжне устаткування:принтер

1

825

кондиціонер

1

3300

меблі


27500

Касовий апарат Mini 600

1

550

комп’ютер

1

6 600

РАЗОМ,вартість основного та виробничого устаткування


740575Таблиця 1.1

Основні характеристики підприємства станом на 01.01.2001р.

Показник

Одиниці виміру

Кількість

1. Статутний фонд

2. Кількість працюючих

3. Середньомісячна заробітна плата на

одного працюючого4. Собівартість одиниці продукції

- фотознімки 10х15

- фотопослуги5. Відпускна ціна

- фотознімки 10х15

- фотопослуги6. Балансовий прибуток7.Чистий прибуток

грн..

чол..

грн..грн..

грн..

грн..

грн..грн..грн..

972230

12

3850.8

2.1 – 4.5

1.07

2.5 – 5.053.5537.041.2 Організаційна структура керування фірмою


мал..1.1Схема 1. - Організаційна структура керування підприємством.

На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками – функціональні взаємозв’язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер.

Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій технічного директора відносяться:


1. він є заступником генерального директора;

2. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

3. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

4. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу.

До функцій економіста – маркетолога відносяться:


1. є заступником головного бухгалтера;

2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

4. планування і керування запасами підприємства;

5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.


До функцій головного бухгалтера відносяться:


1. ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;

2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;

3. надання щорічного звіту в органи правління товариства.


Таблиця 1.3.

Штатний розклад адміністративно – управлінського персоналу.Посада


оклад, грн.

річний ФОП, грн.

Відрахування, грн.

Генеральний директор

1

900

10800

4050

Технічний директор

1

800

9600

3600

Економіст – маркетолог

1

800

9600

3600

Головний бухгалтер

1

750

9000

3375

консультант

3

500

6000

2250

фотограф

2

550

6600

2475

оператор

1

173

2076

778,5

прибиральниця

2

150

1800

675

РАЗОМ

12


55476

20803,5


Случайные файлы

Файл
29097.rtf
19167-1.rtf
91657.rtf
75688-1.rtf
94659.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.