Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу (80801)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ


Циклова комісія Економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Спеціальність 5.090704 Конструювання,

Зав. відділення

виробництво і технічне обслуговування


Радіотехнічних пристроїв”

_____”_________200__р.


ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) з дисципліни

Економіка промисловості”

Курс – 4 Група –хххх Семестр – VII


Студента __________

Тема роботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчик диму для сигналізації про пожежу


Зміст пояснювальної записки


Вступ

1 Резюме

2 Оцінка ринку збуту

3 Аналіз конкуренції на ринку

4 Стратегія маркетингу

5 Розрахунок витрат на рекламу

6 Розрахунок оптової відпускної ціни

7 Фінансовий план

8 Розробка графіка беззбитковості

9 Висновки

10 Перелік посилань


ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ


ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ


Циклова комісія „Економіки”

Спеціальність 5.090704 „Конструювання, виробництво і технічне

обслуговування радіотехнічних пристроїв”


Курс - 4 Група – Р - хххх Семестр – VII


Курсова робота


Студента____________

Тема роботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчику диму для сигналізації про пожежу


ДОПУЩЕНИЙ ДО ЗАХИСТУ


Голова циклової комісії ___________

Керівник проекту (роботи) _________


КУРСОВА РОБОТА ЗАХИЩЕНА ______________________200___р.


З ОЦІНКОЮ ____________________________

Протокол № _____ від „_____”___________200___р.


Вступ


В курсовому проекті здійснюється розробка і розрахунок основних розділів бізнес-плану, у якому передбачається: здійснення маркетингових досліджень ринку для визначення обсягів випуску датчику диму для сигналізації про пожежу; розрахунок оптової ціни; визначення беззбитковості виробництва; розрахунок витрат на рекламу, а також експлуатаційних витрат у споживача.

На підставі проведених розрахунків робиться висновок про доцільність проектування і впровадження нової конструкції у виробництво.

Початкові дані для розрахунку взяті з технічного завдання і виробничих умов.


1. Маркетингові дослідження ринку


Важливу роль у виробничих умовах грають маркетингові дослідження ринку, що дозволяють визначити обсяги виробництва конструкції у виготовлювача.

Маркетингові дослідження ґрунтуються на визначенні попиту та пропозиції по даному виду виробу. Це визначення дозволить орієнтувати обсяги виробництва для задоволення потреб покупця.

Маркетингові дослідження в процесі виробництва повинні передбачать: дослідження власної продукції і її конкурентоздатність, бажання споживачів, наявність аналогів у інших виробників.

Для найкращого вивчення стану ринку необхідно мати чітке уявлення про споживчий попит по даному виду продукції і на підставі цього здійснити прогнозування обсягів його випуску.

Першим етапом при дослідженні є сегментація ринку по потребах. У таблиці 1 наведена сегментація ринку по потребах.


Таблиця 1 - Сегменти ринку по основних споживачах

Сфера застосування

СпоживачіІнженер-

Проектувальник

Інженер проектувальник

Технік – елект - ронщик

Педагоги та студенти

Домогосподарства

Промислове підприємство

+

+

+нді

+

+

+

+


Освіта+

+


Побутове використання+


+


Обсяги проданого товару на ринку протягом одного року визначають місткість ринку. Другим етапом досліджень є визначення місткості ринку, що відбиває прогноз обсягу продажів. Цей розрахунок здійснюється в таблиці 2


Таблиця 2-Прогноз обсягу продажу

Об'єкти застосування

Кількість організацій і підприємств

Кількість

продажів одному

покупцю

Усього

Промислові підприємства

8

400

3200

НДІ

10

20

200

Освіта

20

5

100

РазомΣ Nшт = 3500


Кількість продажів одному покупцю приймати в межах 1 - 500 штук. Перелік підприємств, яким пропонується продукція : 3-д ім. Шевченко, з-д «Комунар», з-д «Хартрон», з-д «ХАЗ», з-д «Гідропривід», з-д ім. Малишева, з-д «Турбоатом», тощо.


2. Розрахунок витрат на рекламу


Для збільшення обсягу продажів розробленої конструкції рекомендується використовувати такі види реклами як: інформаційні видання і радіо. Через вузьку сферу застосування проектованої конструкції доцільно розміщати рекламу у вигляді оголошень у періодичній пресі і радіо. Вартість одного слова в об'яві прийняти 1-5 грн., вартість одного слова на радіо прийняти 2-7 грн.

Зразковий текст оголошення:

«Фірмою «Спецвузавтоматика» було спроектовано і розроблено пристрій датчик диму для сигналізації про пожежу, що спрацьовує на наявність диму. Датчик являє собою ІЧ-приймач та ІЧ-передавач, які знаходяться поруч один від одного,при проходженні диму у проміжку між ними прозорість повітря падає і імпульси світла між ними не проходять і датчик спрацьовує! Даний пристрій можна замовити за тел. 8-0572-894-523»

Розрахунок витрат на рекламу наведений у таблиці 3.


Таблиця 3-Витрати на рекламу.

Вид реклами

Одиниця виміру

Кількість слів

Вартість

одиниці виміру, грн.

Сума, грн.

Періодична преса

Слово

56

3

168

Радіо

Слово

56

5

280

Разом
ΣЗрекл.=448


таким чином, витрати на рекламу складають: 448 грн.


3. Розрахунок оптової відпускної ціни


Розрахунок оптової відпускної ціни здійснюється на підставі калькуляції собівартості продукції на всіх етапах її виготовлення. Розрахунок цехової собівартості здійснюється по формулі:


Сцех= М + Зпрддодсоцфзпенсцех грн

Сцех. = 26,62 +12,95 + 1,81 + 2,33 + 0,26 + 0,22 + 5,67 + 16,68 = 66,54 грн. (1)


де М - витрати на основні матеріали і комплектуючі вироби з урахуванням витрат на транспортування їх на завод;

Зпр - пряма (тарифна) заробітна плата основних виробничих робітників;

Зд - доплати до заробітної плати;

Здод - додаткова заробітна плата;

Зсоц - відрахування на соціальне страхування;

Зфз - відрахування до фонду зайнятості працівників;

Зпенс - відчислення до пенсійного фонду;

Кцех – непрямі цехові витрати.

Виробничі витрати, пов'язані з виготовленням конструкції, що включаються в заводську собівартість, визначаються по формулі:


Сзав = Сцех + Кзаг = 66,54 + 20,81 = 87,35 грн. (2)


де Кзаг - непрямі загальнозаводські витрати.

Кожне підприємство не тільки виробляє свою продукцію, але і реалізує її, тому враховується реалізаційні витрати, що входять у повну собівартість.


Спов. = Сзав + Кпозавир = 87,35 + 6,73 = 94,08 грн. (3)

де Кпозавир - непрямі позавиробничі витрати;

Підприємство реалізує свою продукцію за гуртовою ціною, яка визначає розмір виручки заводу.


Цгурт = Спов + П = 94,08 + 18,82 = 112,90 грн. (4)


де П - плановий розмір прибутку, який розраховується на підставі рівня рентабельності, і визначається по формулі:


П = (Спов * Крент %)/100 % = 18,82 грн. (5)


Для реалізації продукції покупцям існують відпускні ціни, до складу яких включають податок на додану вартість,


Цвідп = Цгурт + ПДВ = 112,90 + 22,58 = 135,48 грн. (6)


де ПДВ - податок на додану вартість, який розраховується за формулою:


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.