Вплив маркетингу на комерційну діяльність (80800)

Посмотреть архив целиком

УКООПСПІЛКА

Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж


Курсова робота


з дисципліни „Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”НА ТЕМУ: ”Вплив маркетинга на комерційну діяльність торговельного підприємства”


на матеріалах роботи ТОВ універмаг „Добробут”Виконав студент

III-го курсу групи ТК-31

Мощенко Юрій Васильович
Керівник – викладач

________Т.О. Дем’яненкоЧеркаси-2008


План


Вступ - 4

1 Основна частина - 7

1.1 Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку - 8

1.2 Конкурентноспроможність торговельних підприємств - 10

1.3 Шляхи маркетингових досліджень та прогнозування розвитку підприємства на ринку - 16

1.4 Стратегія маркетингової діяльності торговельних підприємств - 20

1.5 Коротка характеристика організаційноправової діяльності ТОВ універмагу „Добробут” - 23

1.6 Вплив маркетингу на комерційну діяльність ТОВ універмагу „Добробут” - 27

2 Висновки та пропозиції - 35

Література - 37

3 Додатки. - 39


Вступ


Сьогодні торгівля є однією з основних галузей України. Зважаючи на це, темою для своєї курсової роботи я обрав: „Вплив маркетингу на комерційну діяльність торговельного підприємства”. Адже, на мою думку, торговельне підприємство не має шансів вийти на великий ринок споживачів та отримувати стабільний прибуток без успішної маркетингової програми та маркетингових досліджень.

Основними питаннями, які б я хотів розглянути в своїй курсовій роботі є:

  • Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку.

  • Конкурентоспроможність торговельних підприємств

  • Маркетингові дослідження та прогнозування розвитку підприємства

  • Стратегії маркетингової діяльності торговельних підприємств, їх характеристика

Ці фактори мають дуже великий вплив на торговельне підприємство, і без роботи з ними жодне підприємство не зможе вийти на нормальний конкурентноспроможний рівень.

В наш час більшість великих підприємств, що планують вийти на ринок споживача, виділяють великі суми коштів на товари та персонал, і, нажаль, заощаджують на маркетингових кампаніях, – які саме і є вирішальним процесом, що визначає спроможність фірми стабільно працювати, і мати великий конкурентноспроможній статус.

Це пояснюється тим, що українські виробники більше покладаються на власні сили та все ще недостатньо орієнтовані на споживача. Позначається роками сформована психологія дефіцитного ринку, коли який би товар не виробили - усе куплять. Реальна ж картина прямо протилежна - товарів достатньо. Конкуренція зростає, ефективність просування знижується, а могутні зарубіжні виробники добре володіють всіма засобами і методами для завоювання симпатій споживача. Все це практично не залишає шансів на успіх тим, хто вкладає чималі засоби в розробку і виробництво нових товарів без серйозної маркетингової підтримки.

На даний момент часу Україна ввійшла в С.О.Т. , на мою думку, це є великою перевагою для приватних підприємців, та вже існуючих великих державних підприємств. Перевагою є – відкриті шляхи для продажу товарів іноземним підприємствам, та закупки товарів від інших країн С.О.Т. Недоліками є – зниження цін на товари, та велика сума податку для приватних підприємців.


Основна частина


1.1 Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку


До широкого застосування маркетингу, досягнення основної мети ринкової діяльності - одержання максимального прибутку - забезпечувалося різними шляхами. Основними з них були:

· екстенсивний розвиток виробництва, простого збільшення обсягу

виробленої продукції (концепція удосконалювання виробництва);

· поліпшення якісних характеристик виробленої продукції

(концепція удосконалювання товару);

· "проштовхування", нав'язування товару покупцю (концепція

інтенсифікації комерційних зусиль).

Маркетинг же основний упор у всій ринковій діяльності

переносить на ефективне задоволення потреб. Одним з основних

елементів комплексу маркетингу є так називана система

маркетингових комунікацій.

Систему маркетингових комунікацій у загальному виді можна визначити, як єдиний комплекс, що поєднує учасників, канали іприйоми комунікацій. Необхідно при цьому підкреслити, що рольсистеми маркетингових комунікацій постійно зростає. Очевидно, що вумовах насичення ринку найрізноманітнішою продукцією вже малопросто створити відмінний товар.

Наприклад, у середньому супермаркеті товарна номенклатура

включає більш двадцяти тисяч асортиментних позицій. Практично всі товари мають високу якість, тому продавцю вже недостатньо визначити на товар прийнятну ціну, забезпечити його приступність і

додаткові зручності покупцю. Успіху можна домогтися лише в тих

випадках, коли продавець налагодить взаємозв'язок,

взаєморозуміння з ним, створить атмосферу відкритості і

взаємовигідного співробітництва. Він повинен сформувати враження

безупинної турботи про нестатки споживачів і своїх партнерів.

Маркетингові комунікації спрямовані на конкретних людей і на різні фірми, що своєю діяльністю впливають на просування товару до споживача.

Будучи одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, система маркетингових комунікацій в остаточному підсумку сприяє досягненню загальних маркетингових цілей фірми. Підлеглими стосовно них виступають наступні цілі:

· мотивація споживача;

· генерування, формування й актуалізація потреб покупця;

· підтримка доброзичливих відносин і взаєморозуміння між

організацією і громадськістю, партнерами по маркетинговій

кампанії

· формування сприятливого образа (іміджу) організації;

· інформування громадськості про діяльність організації;

· залучення уваги бажаних аудиторій до діяльності організації;

· надання інформації про товари, вироблених фірмою;

· формування в покупця прихильності до марки фірми;

· умовляння;

· формування в покупця переваги до марки і переконаності в

необхідності зробити покупку;

· стимулювання акта покупки;

· нагадування про фірму, її товарах і тощо.

У свою чергу, вибір цілей маркетингових комунікацій багато в

чому визначає засоби, використовувані для їхнього досягнення.

Основними засобами маркетингових комунікацій є реклама,

комерційна пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж.


1.2 Конкурентоспроможність торговельних підприємств


Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на ринку.

Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-виробниками та торговими організаціями змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів покращенного рівня якості.

Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну.

Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в умовах високої монополізації виробників та торгових представників, регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а - виробництво й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювали споживання, формували потреби і випуск показників.

У цих умовах проблема конкурентноздатності підприємства і продукції, у виробників практично не вставала, а якщо і виникала, то зважувалася лише у відношенні тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому рику.

З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася, і її вирішення жадало від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентноздатності вироблених і споживаних товарів. У зв'язку з цим у сучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії кожного торгового підприємства стає підвищення конкурентноздатності для закріплення його позицій на ринку з метою одержання максимального прибутку.

Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від економічного об`єкту який розглядається. Безумовно, критерії, характеристики і фактори динаміки конкурентоспроможності на рівні товару, фірми, корпорації, галузі, національного господарства, або нації мають свою специфіку. Аналіз конкурентоспроможності може бути проведений для кожного з рівнів, в залежності від цілей дослідження.

Конкурентоспроможність (взагалі), - як соціально-економічна категорія - це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. З цього визначення виходить важливий практичний висновок про те, що конкурувати (досягати найвищих економічних та соціальних переваг) можливо: а) самому з собою (у часі: результати досягнуті в попередній період діяльності та результативність за аналогічний останній період суттєво відрізняються); б) один з одним (суперництво за досягнення будь-чого); в) колективу з колективом; г) продукції даного виду з аналогічною продукцією і таке інше.


Случайные файлы

Файл
36713.rtf
49428.rtf
164780.doc
22919-1.rtf
36796.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.