Селекція озимої пшениці на урожайність (14318)

Посмотреть архив целиком

Міністерство Аграрної Політики України

Сумський Національний Аграрний Університет

Кафедра селекції і насінництваКурсова робота

з дисципліни „Селекція ”

на тему: ”Селекція озимої пшениці на урожайність”
Виконала студентка агрономічного

факультету

4 курсу АГР 0402-1 групи

Фісенко Юлія Вікторівна

Перевірив:

Кабанець Віктор Михайлович

Суми-2007р.


Зміст


Вступ

Розділ 1. Стан і перспектива виробництва продукції сільськогосподарської культури

Розділ 2. Використання сортових ресурсів культури

Розділ 3. Характеристика зовнішніх умов вирощування культури

3.1 Агрокліматичні умови

3.2 Характеристика грунтів

3.3 Фітосанітарний стан природної зони

Розділ 4. Технологія вирощування і селекції культури

4.1 Особливості технологічного регламенту вирощування

4.2 Схема і технологія селекційного процесу

Розділ 5. Основні напрямки селекції нових сортів культури

5.1 Селекція на стійкість до несприятливих зовнішніх умов

5.2 Селекція на продуктивність

5.3 Селекція на якість продукції

5.4 Селекція на скоростиглість

Розділ 6. Модель сорту і її матеріалізація

6.1 Основні параметри господарсько-цінних ознак і властивостей моделі сорту

6.2 Підбір батьківських пар для матеріалізації моделі сорту

6.3 Особливості відбору кращих генотипів з гібридної популяції

6.4 Характеристика нових генотипів за відповідністю параметрам моделі сорту

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел


Вступ


Сорт э біологічною основою технологій виробництва продуктів рослинництва, тому постійне оновлення та вдосконалення сортових ресурсів є необхідною умовою зростання врожаю сільського-господарських культур та підвищення його якості.

Селекціонерами науково-дослідних установ виведено багато високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Завдяки всебічному вивченню таких сортів і гібридів на державних сортовипробувальних дільницях товаровиробних має можливість максимально використати їх продуктивний потенціал, цілеспрямовано відбирати лише ті, сорти, які у конкретних умовах дають найбільшу віддачу.

На сучасному етапі селекція не обмежується застосуванням класичних методів відбору і гібридотизації. В селекційній роботі з багатьма культурами широко використовують поліплоїдну, мутагенез, ефект гетерозису на основі цитоплазматичної та ядерної чоловічої стерильності. Актуальним стають методи біотехнологій і генної інженерії.

У сучасних сортів досягнутий високий рівень потенціалу врожайності, тому селекціонери виводять сорти, які здатні відповідати великими прибавками врожаю, здатних зберігати високий рівень урожайності в різні погдні умови.

Важливе значення має селекція на визначену тривалість вегетаційного періоду. Селекція на технологічність вирощування і збирання передбачає створення стійких до осипання сортів.

Важливе місце в селекції пшениці займає виведення сортів стійких до хвороб та шкідників. Ведеться селекція на стійкість до різних видів іржі, сажки, борошнистої роси, кореневих гнилей, септоріозу, бактеріальними і вірусними хворобами. Велике значення також приділяється до стійкості до гесенської мухи, хлібним жукам і іншим шкідникам.

Дуже важливе, а селекція на високу якість зерна. Під нею розуміється хлібопекарські якості. Важливо мати сорти з високим виходом борошна, зерно яких достатньо легко розмолочується. Вихід борошна залежить від величини і форми зерна.

Окремий напрямок являє селекція кормової пшениці, від сортів, які потребують високий вміст білку і амінокислоти. Хлібопекарські явища її низькі.

Якщо підсумувати всі вищесказані явища, то важливість в теперішній час являється відносна стабільність урожаїв по рокам, стійкість до хвороб та шкідників. Селекція на ці властивості залишається суттєвою проблемою.


Розділ 1. Стан і перспектива виробництва продукції сільськогосподарської культури


В таблиці 1 надаються статистичні дані з виробництва продукції культури в регіоні за останні три роки.


Таблиця 1.

Виробництво озимої пшениці в регіоні сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності

Показники

2004

2005

2006

2006 в % до

Валовий збір

Посівна площа, тис.га

Урожайність,

ц/га

3047

178,3

17,1

5487

199,6

27,5

4513

218,7

33.8

2004 2005

148,1 82,2

122,6 109,6

198 123


Серед найважливіших зернових культур озимої пшениця за посівними площами займає в Україні перше місце і є головною продовольчою культурою.

Основним призначенням озимої пшениці - забезпечення людей високоякісними продуктами харчування. Цінність пшеничного хліба визначається сприятливим кліматичним складом зерна. Серед зернових культур пшеничне зерно найбагатше на білки. Вміст їх у зерні м”якої пшениці в залежності від сорту та умов вирощування становить у середньому 13-15%. У зерні пшениці міститься велика кількість вуглеводів, у тому числі до 70% крохмалю, вітаміни - В1; В2; Е та провітаміни-А; Д до 2% зольних мінеральних речовин. Білки пшениці є повноцінними за амінокислотним складом, містять сухі незамінні амінокислоти - лізин, валін, метіонін, треотін, оргінин, мейцин, які добре засвоюються людським організмом. Проте у складі білків недостатньо таких амінокислот, як лізин, метіонін, треомін, тому поживна цінність пшеничного білка становить лише 50% загального вмісту білка. Це означає, наприклад, що при вмісті білка в зерні 14% ми використовуємо його лише 7%. Тому так важливо вирощувати високобілкову пшеницю.400-500г пшеничного хліба та хлібобулочних виробів покриває близько третини всіх потреб людини в їжу, половину потреби у вуглеводах, третину (до 40%) - у повноцінних білках, 50-60% - у вітамінах групи В, 80% - у вітаміні Е. Пшеничний хліб практично повністю забезпечує потреби людини у фосфорі і залізі, на 40% - у кальції.

У тваринництві широко використовується багаті на білок (14%) пшеничні висівки, які особливо ціняться при годівлі молодняку. Озиму пшеницю висівають у зеленому конвеєрі в чистому вигляді або в суміші з озимою викою. Тваринництво при цьому забезпечується вітамінними зеленими кормами рано навесні, у слід за житом. Для годівлі тварин певне значення має солома, 100кг якої прирівнюється до 20-22 кормових одиниць і містить 0,6 кг перетравного протеїну та полови, особливо безостих сортів пшениці, 100кг якої оцінюється 40,5 кормових одиниць із вмістом 1,5кг перетравного протеїну.

Озима пшениця, яку вирощують за сучасною інтенсивною технологією, є добрим попередником для інших культур сівозміни, і в цьому полягає її агротехнічне значення.

Наука підтверджує, що щорічно можна збирати 50-55 млн.тон зерна озимої пшениці навіть при скороченні посівних площ і поганих кліматичних умовах. Для цього існують добрі грунтово-кліматичні умови, високоврожайні сорти, сучасна технологія. Так, урожайність українських сортів пшениці на сьогодні піднялась. Вчені працюють над створенням сортів з генетичним потенціалом 110-120 ц/га.

В останній час в науково-дослідних закладах країни розробляються нові оптимальні варіанти систем землеробства, для отримання високих і сталих врожаїв, значно розширені науково-дослідні роботи по селекції, генетиці, технології вирощування, покращенню якості зерна, прискорене розмноження нових сортів, розширене вивчення морозостійкості, посухостійкості і імунітету в спорудах з штучним кліматом в провідних науково-дослідних установах.


Розділ 2. Використання сортових ресурсів культури


В таблиці 2 дається характеристика сортів і гібридів рекомендованих для використання в виробництві.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика сортів (гібридів) озимої пшениці

Показники

Альбатрос одеський

Миронівська 61

Миронівська 30

Донська напівкарликова

Рік внесення в Держреєстр


1990


1989


1995Зона вирощування

Лісостеп

Полісся

Лісостеп

Полісся

орегінатор

Сорт селе6кції селекційно-генетичного інституту

Сорт селекції Миронівського інституту пшениці

Сорт селекції Миронівського інституту пшениці

Сорт селекції Зерноградської селекційної станції

Походження:

метод селекції

батьківські форми

Виведений методом потрійного схрещування і наступного відбору кращого насіння.


Виведення методом індивідуального відбору з гібридної популяції з міжсортового гібриду.

Виведений методом індивідуального відбору з гібридної популяції з міжсортового гібриду.

Виведення методом гібридизації сортів Русалка* Северодонська

Апробаційні ознаки

Різновид еритроспер Мум. Сходи Світло-зелені. Рослини Висотою 75-108см. Стебло міцне зі слабким восковим нальотом, листя світло-зелене, вузьке, коротке. Колос циліндричний, висотою 9-11см, середньо-щільний Остюки білі, зазубрені. Колоскова луска ланцетної форми, лирвація слабо виражена. Зубець колосковид. луски гострий, довжиною 3-4мм. Плече зелене припідняте. Кільвиражений середньо, зернівка темно-червона. Маса 1000 зерен-33,8-44,7г.

Різновидність лютесцене. Рослини заввишки97-111см. Листки яскраво-зелені, вузькі, короткі. Колоскороткий, середньої щільності. Колоскові луски придовгуваті, неопушені. Нервація виражена середньо. Кільзазубренийна третину його довжини. Кільовий зубець короткий. Плече вузьке, вирівняне. Зернів канапівкругла, середня, борошниста-скловидна. Маса 1000 зерен 40,2-42,4г.

Різновид лютесценс. Висота рослин 88см. Стебло міцне, пусте, середньої товщини. Листки зелені. Колос циліндричний, білий, середньої довжини та щільності. Колоскова лускаовальна, довжиною 8-9мм, нервація слабо виражена. Зубець короткий прямий, плече пряме середньої ширини Кіль сильно виражений. Зернівка овально видовжена, червона. Маса 1000 зерен 45,4г.

Різновидність Еритроспермум Висота рослин75-99см. Колосверетено подібний, стиснутий, середньо щільний. Колосковалуска коротка, овальна. Плечезнизу і зверху скошене, у середній частині пряме, вузьке. Кіль дуже виражений. Зернівка велика, яйцеподібна. Маса 1000 зерен 43-49г.

Біологічні особливості

Сорт середньоранній. Стійкість довилягання3,0-5,0балів.Зимостійкість 4,0-4,5балів.

Сорт середньостиглий. Стійкий до вилягання. Зимостійкість і посухостійкість середні. Стійкий проти вилягання зерна.

Сорт середньостиглий. Морозостійкість середня. Зимостійкість 4,8бала.

Сорт ранньостиглий. Стійкий до вилягання та посухи. Зимостійкість середня.

урожайність

Максимальна урожайність по сорту 89,9ц/га

Урожайність висока, досягає73,9ц/га.

Урожайність сягає 64,9ц/га.

Високоврожайна, урожайність досягає51,9-54,7ц/га.

Якість врожаю

Вміст білку 13,6-14,6%, сирої клейко Вини 28,4-29,3%. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі й відмінні. Об'ємний вихід хліба 1030мл із 100г борошна при випіканні з цукром і броматом. Загальна хлібопекарська оцінка 4,0-4,5 бала. Віднесений до сильних сортів.

Загальна хлібо-пекарська оцінка 3,8 бала. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі. Об'ємний вихідХліба-820мл із100г борошна. Вміст білка-13-14%, сирої клейковини-25,3-30,5%.Віднесений до цінної пшениці.

Хлібопекарськіякості посередні. Об'ємний вихід хліба-887мл із 100г борошна загальна хлібопекарська оцінка 3,4бала. Сорт визнаний як філер.

Борошномельні та хлібопекарські якості добрі. Об'ємний вихід хліба-940-1160мл із 100г борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 3,9балла.Віднесена до цінних сортів.

Призначення

Хлібопекарська

Хлібопекарська

Хлібопекарська

Хлібопекарська

Використання

37,6%

45,7%

52,1%

61,8%


Случайные файлы

Файл
23828-1.rtf
1.doc
137869.rtf
25870-1.rtf
13635.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.