Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6 (227176)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОМЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ТЕМА:

Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ «Біо-Лан» з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6


Розробив проект Левшин Т.Ю.

Керівник проекту Сорока М.В.2009


Зміст


Вступ

1. Загальна частина

1.1 Характеристика господарства

2. Розрахунковий розділ

2.1 Розрахунок кількості ТО і ремонтів тракторів

2.2 Розрахунок кількості ТО і ремонтів автомобілів

2.3 Розрахунок кількості ТО і ремонтів с.г. машин

2.4 Визначення кількості робітників та площ відділку

2.5 Визначення штату майстерні

2.6 Визначення кількості робітників відділку

2.7 Визначення такту виробництва і фронту ремонту машин

2.8 Визначення площі відділу

3. Технологічна частина

3.1 Характеристика деталі

3.2 Карта технологічного процесу дефектації

3.3 Маршрутна карта

3.4 Операційна карта

4. Конструктивна частина

4.1 Призначення і принцип роботи пристрою

5. Охорона праці і навколишнього середовища

5.1 Розробка міроприємств, що забезпечують нормальні умови праці

5.2 Охорона праці в заданій дільниці

6. Економічна частина

6.1 Визначення собівартості відновлення деталі

6.2 Економічна доцільність відновлення деталі

6.3 Річний економічний ефект від розробленої технології

7. Висновки і пропозиції

Список використаної літератури


Вступ


Високо продуктивне і ефективне використання сучасних тракторів та сільськогосподарських машин можливе тільки при умові підтримки техніки в дієздатному стані,тобто при своєчасному технічному обслуговуванні та ремонті.

За останні роки спільними зусиллями наукових робітників та механізаторів в сільському господарстві проведено велику роботу щодо підвищення рівня технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

Широко використовується прогресивний метод технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин і автомобілів. Враховуючи конкретні умови сільського господарства в різних зонах України. Основою технічного обслуговування стали стаціонарні пересувні механізовані засоби.

Пересувні засоби забезпечують якісне технічне обслуговування машин в польових умовах, що особливо важливе для підтримання працездатності машин, уборно-тракторних комплектів та комбайнів.

Розроблені нові типові проекти і пристрої матеріально-технічної бази технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку для сільськогосподарських підприємств.1. Загальна частина


1.1 Характеристика господарства


ТОВ «Біо-Лат» -це господарство, яке спеціалізується на вирощуванні продукції рослинництва. Це пшениця, ячмінь, кукурудза та рапс. Також Мається поголів’я ВРХ та свиней.

ТОВ «Біо-Лат» розташоване в Сумській області Конотопському районі і охоплює землі сіл Шаповалівка та Дубов’язівка. Відстань до районного центру становить 11 кілометрів, а до обласного центру -150 кілометрів. До залізничної станції Конотоп 15 кілометрів.

Зернову продукцію відправляють на Дубов’язівський КХП, молочну продукцію відправляють на Конотопський молочний комбінат. М’ясна продукція іде на переробку на Конотопський м’ясо комбінат.

Сільська рада включає в себе такі села як: Шаповалівка та Привокзальне. Земельних угідь всього 3000 га, з них рілля становить 2800.Пасовища та сінокоси займають 185 га. 15 гектарів знаходяться під ставками.

Рельєф місцевості здебільшого рівнинний подекуди порізаних невеликою кількістю ярів та балок. Маються окремі лісові насадження. Середня температура влітку + 23, взимку – 7. Кількість опадів коливається від 430 до 700 міліметрів, з них 35-40 відсотків припадає на літні місяці. Без морозний період становить близько 250 днів на рік. В господарстві є одна тракторна бригада, ремонтна майстерня, кузня, склад паливно-мастильних матеріалів, склад запасних частин, три зерносклади, четвертий не добудований, склад ядохімікатів, кухня, склад продуктів, (бухгалтерія), гуртожиток.

В тракторній бригаді знаходяться токарний, слюсарний і зварювальний відділи, кран-балка.


2. Розрахунковий розділ


2.1 Розрахунок кількості Т О і ремонтів тракторів.


Кількість капітальних ремонтів тракторів проводимо за формулою 


N = Wp n \ M к (1.1) 2 ст. 93 


де, W p - планове річне навантаження 

n - кількість машин даної марки,шт 

- міжремонтний наробіток машини даної марки для капітального ремонту


N кТ-150 К= 32 *14\ 115,2 = 3,88 Приймаємо: 3


По іншим маркам тракторів розрахунок проводимо аналогічно. Результати обчислення заносимо в таблицю 2.1

Розрахунок кількості поточних ремонтів визначаємо по формулі 


Nп = W p n \ M п - N к (1.2) 2 ст. 93 


Мп - міжремонтне напрацювання до поточного ремонту


N пТ-150К = 32 *14 \ 38,4 -3 = 8,66 Приймаємо: 8


Розрахунок кількості Т О – 3 розраховуємо за формулою 


N ТО-3 = W р n \ M ТО-3 – (N к + N п) (1.3) 2 ст. 93 


М ТО-3 - міжремонтне напрацювання машин даної марки до ТО3


N ТО-3 (Т-150К) =32 *14 \ 19,2 – (3+8) = 12,33 Приймаємо: 12


Розрахунок кількості Т О – 2 проводимо за формулою:


N ТО-2 = Wр п \ M ТО-2 - (N к + N п+ N ТО-3) (1.4) 2 ст. 93 


М ТО-2 - міжремонтне напрацювання до ТО2


N ТО-2 (Т-150К) = 32 * 14 \ 4,8 – (3+8+12) =70,33 Приймаємо: 70


Розрахунок кількості Т О -1 проводимо за формулою:


N ТО-1 = Wр п \ M ТО-1 - (N к + N пр+ N ТО-3 + N ТО-2)


М ТО-1 – міжремонтне напрацювання машин до ТО1 (1.5) 2 ст. 93 


N ТО-1 (Т-150) = 32 * 14 \1,2 –(3+8+12+70) = 280,33 Приймаємо: 280


2.2 Розрахунок кількості ремонтів і Т О автомобілів


Розрахунок кількості капітальних ремонтів автомобілів визначаємо за формулою:


N к = Wр п \ Mк, (1.6) 1 ст. 97 


Wр - плановий річний пробіг автомобіля тис.км;

п - кількість машин даної марки шт;

Mк – міжремонтний пробіг автомобіля до капітального ремонту, тис. ки;


N к ГАЗ 53 = 31,9 *4 \ 140000 = 0,91 Приймаємо: 0


Кількості поточних ремонтів для автомобілів не розраховують, а розраховується зразу їх працемісткість залежно від пробігу і нормативних затрат в людино/годинах на тисячу км. пробігу.


Т пр. = Wр п Т н, (1.7) 1 ст. 97 


де W р - плановий річний пробіг автомобіля, тис.км

п - кількість машин даної марки, шт

Т н - питома трудомісткість поточного ремонту на тис. км пробігу,л-год.;

Тпр ГАЗ-53 = 31,9 * 4 * 6,8 = 867,68 Приймаємо: 867,6

По автомобілю ЗІЛ -130 розрахунок проводимо аналогічно і результати заносимо в таблицю 2.1.

Розрахунок кількості ТО –2 визначаємо за формулою 


NТО-2 = W р п \ М ТО-2 - N к (1.8) 1 ст. 97 


де М ТО-2 - плановий пробіг автомобіля до ТО2,тис.км;


NТО-2(ГАЗ-53) = 31,9 * 4 \ 10 = 12,76 Приймаємо: 12


Розрахунок кількості ТО –1 визначаємо за формулою 


NТО-1 = W р п \ М ТО-1 -(N к + NТО-2) (1.9) 1 ст. 97 


де М ТО-1 - плановий пробіг автомобіля до ТО1,тис.км;


NТО-1 (ГАЗ-53) = 31,9 * 4 \ 2,5 – (0 + 12) = 39,04 Приймаємо: 39


2.3 Розрахунок кількості ТО і ремонтів с.г. машин


Кількість ремонтів с\г машин розраховуємо за коефіцієнтом охоплення по формулі 


N п = п х k (1.10) 2 ст. 99 


де п - кількість машин даної марки, шт

k - коефіцієнт охоплення ремонтом;


N п СК-6 = 7 * 0,6 = 4,2 Приймаємо: 4


Післясезонне технічне обслуговування проводять за всіма машинами після кожного сезону роботи і визначають за формулою 


NПСТО = п  (1.11) 2 ст. 99 


де п - кількість машин даної марки, шт 

 - коефіцієнт сезонності.


NПСТО СК-6 = 7 *1 = 7


Дані проведених розрахунків заносимо в таблицю 2.1.


Таблиця 2.1


Дані розрахунків річного плану і Т О

Назва і марка машини

Кількість машин, шт


Назва ремонту і ТО

Кількість ремонтів і Т О, шт

Місце про-ведення ремонтів і Т О

Трактор Т-150 К14


КР

ПР

ТО-3

ТО-2

ТО-1

СТО

3

8

12

70

227

28

РТП

ЦРМ

ЦРМ

ПТО

ПТО

ЦРМ

Трактор ДТ-75 М6


КР

ПР

ТО-3

ТО-2

ТО-1

СТО

1

4

6

28

131

12

РТП

ЦРМ

ЦРМ

ПТО

ПТО

ЦРМ


Трактор МТЗ-826


КР

ПР

ТО-3

ТО-2

ТО-1

СТО

1

4

5

30

122

12

РТП

ЦРМ

ЦРМ

ПТО

ПТО

ЦРМ


Автомобіль ГАЗ-53


4

КР

ПР

ТО-2

ТО-1

СТО

0

6.8

12

39

8

РТП

ЦРМ

ЦРМ

ПТО

ЦРМ


Автомобіль ЗІЛ-130


2

КР

ПР

ТО-2

ТО-1

СТО

0

5.3

8

27

4

РТП

ЦРМ

ЦРМ

ПТО

ЦРМ

Комбайн СК-6


7

ПР

ПСТО

4

7

ЦРМ

ЦРМ

Комбайн КСК-100


8

ПР

ПСТО

4

8

ЦРМ

ЦРМ

Комбайн РКС-6


9

ПР

ПСТО

5

9

ЦРМ

ЦРМ

Плуг ПЛН-5-35


10

ПР

ПСТО

8

20

ЦРМ

ЦРМ

Лущільник ЛДГ 10


2

ПР

ПСТО

1

4

ЦРМ

ЦРМ

Культиватор КПС-4


3

ПР

ПСТО

3

8

ЦРМ

ЦРМ

Культиватор КРН-4,2


4

ПР

ПСТО

4

5

ЦРМ

ЦРМ

Сівалка ССТ-12Б


5

ПР

ПСТО

4

6

ЦРМ

ЦРМ

Зчіпка СП-11У


6

ПР

ПСТО

1

6

ЦРМ

ЦРМ


Случайные файлы

Файл
17313-1.rtf
.doc
dipl.doc
24392-1.rtf
85522.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.