Планування виробництва насіння зерна (13999)

Посмотреть архив целиком

4ЗМІСТ


Вступ

1 Коротка організаційно – економічна характеристика підприємства

  1. Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура

2 Сучасний стан і тенденції розвитку рослинництва

2.1.Значення і роль рослинництва в економіці підприємства

2.2 Площі, врожайність, валові збори та сортовий склад сільськогосподарських культур

2.3. Матеріально – технічна база підприємства

2.4.Використання продукції

2.5 Аналіз ефективності виробництва озимої пшениці

3 Обґрунтування виробничої програми галузі

3.1 Планування врожайності сільськогосподарських культур

3.2 Планування посівних площ, валового збору, використання продукції

3.3 Планування собівартості і рентабельності продукції

3.4. Основні економічні показники роботи

Висновки та пропозиції

Список використаних джерелВСТУП


Виробництво зерна в нашій країні залишається однією з галузей, яка все ще утримує економіку значної кількості господарств у задовільному стані. Вирощування цієї культури завжди було традиційною галуззю сільськогосподарського виробництва в Україні. Та однією з основних складових стратегії економічного розвитку держави.

Вивченням цієї теми в свої часи займалися П.М.Черемха, О.В. Степаненко, А.Г. Дейнека, О.П.Уліс.

Мета даної курсової роботи – планування виробництва насіння зерна.

Основним завданням курсової роботи є отримання навичок в плануванні виробництва сільськогосподарських культур, дослідження динаміки основних показників цієї діяльності, вивчення впливу факторів на результативні ознаки.

Об’єктом дослідження є ПСППриморський Приморського району Запорізької області.

Основні методи, що використовувались для написання даної роботи: монографічний, аналітичний, економіко – статистичний.

Для написання курсової роботи були використані форми річної звітності господарства, підручники з економіки аграрних підприємств, фінансового, економічного аналізу, журнали “Економіка України”, “Пропозиція”, “Економіка АПК”.

Дана курсова робота складається з трьох розділів, яким передує вступ і які містять вісім підрозділів, висновків і пропозицій щодо діяльності підприємства.


1 КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА


  1. Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура


ПСППриморський розташована у східній частині Приморського району на півдні Запорізької області. Господарчий центр розташовується в районному центрі- м. Приморська. До найближчої залізничної станції, яка знаходиться у м. Бердянськ - 30 км. Через територію землекористування агрофірми проходить шосейна дорога М-14. До обласного центру міста Запоріжжя - 200 км. Пунктом реалізації сільсько-господарчої продукції є м.Приморськ.

Господарство знаходиться в зоні сухо-степу України, де опади випадають нерівномірно, по періодам року, літом - 150-180мм, що вкрай недостатньо. Максимальна температура у липні - червні досягає 25-30 °С, мінімальна температура у січні - -28-30 °С. Відносна вологість повітря низька. Вітри бувають сильні, які переходять у чорні бурі, взимку - північно-східні, а влітку - південно-східні та східного напрямку.

Позитивним фактором цієї зони є без морозний період з великою кількістю ясних та сонячних днів, що дозволяє вирощувати культури з довгим вегетаційним періодом.

За даними Приморськської метеорологічної станції за 10 років в середньому опадів 390 мм за рік. Така кількість вологи повинна була б забезпечити отримання високого врожаю, якщо б опади розподілялись рівномірно на протязі року і особливо влітку, коли дуже необхідна волога для розвитку і росту рослин. В степовій зоні часто бувають засухи, тому врожаї господарство отримує не високі.

Рельєф місцевості головним чином рівнинний, зі слабким пониженням з північно-східного на південно-західний.

У цілому рельєф задовільний для застосування механізації на всіх сільсько-господарчих роботах. Глибокі залягання ґрунтових вод 7-10 м. Ґрунтові води дуже добре мінералізовані, що пов'язано з ґрунтовою засоленістю низів товщин лісу. На корінному водорозподілі ґрунтові води залягають глибоко і в теперішній час ні як не впливають на землю.

Земле освітні породи представлені лісами на корінному водорозподільному плато, лісовидними суглинками - напоймених терасах і алювіальними відкладеннями р. Молочної.

Спеціалізація сільськогосподарського підприємства означає зосередження його діяльності на виробництві одного або декількох видів конкурентоспроможної товарної продукції, для виробництва якої є найкращі умови. Вона сприяє скороченню кількості товарних галузей, збільшенню обсягів їх виробництва і підвищенню прибутку. Ціллю спеціалізації сільськогосподарських підприємств є підвищення виходу товарної продукції і зниження її собівартості за рахунок більш ефективного використання ресурсів.

Коефіцієнт спеціалізації визначають за формулою

(1.1)

де Р- питома вага товарної продукції в загальній вартості реалізованої продукції (в середньому за три роки),

і – порядковий номер виду продукції в ранжированому ряді за їх питомою вагою, починаючи з найвищого

Рівень спеціалізації досліджуваного господарства допоможе визначити структура товарної продукції, яка наведена у таблиці 1.1


Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукціїВиди продукції і галузі


2004

р.


2005

Р


2006

Р-


В середньому за три роки

Р,%

і

2і-1

Р(2і-1)

Виручка від реаліза­ції, тис. грн.


структура, %


Виручка від реаліза­ції, тис. грн.


Структура, %


Виручка від реаліза­ції, тис. грн.


Структура, %Рослинництво - всього

1119,7

40,4

664,8

23,3

668,9

28,5

817,8

32,5

Х

Х

Х

в т.ч.: зерно

529,6

19,3

241,5

10,3

148,2

6,3

306,4

12,2

5

9

109,8

соняшник на зерно

484,8

17,7

263,8

11,2

299,53

12,8

349,4

13,9

3

5

69,5

овочі

2,4

0,08

___

__

___

__

0,8

0,03

10

19

0,57

плоди

30,5

1,1

48,6

2,1

48,6

2,1

42,6

1,7

8

15

25,5

інша продукція

72,4

2,6

110,9

4,7

110,9

4,7

98,1

3,9

7

13

50,7

Тваринництво - всього

902,8

32,9

1128,7

43,1

1098,7

46,8

1043,4

41,4

Х

Х

Х

в т.ч.: скотарство:

384,9

14

591

25,2

591

25,2

522,3

20,7

1

1

20,7

з нього: реалізація ВРХ на м'ясо та племені цілі

384,9

14

591

25,2

591

25,2

522,3

20,7

1

1

20,7

молоко

474,4

17,3

267,7

11

300,7

13

347,6

13,8

4

7

96,6

свинарство

32,9

1,2

26,1

1,1

29,5

1,5

29,5

1,2

9

17

20,4

інша продукція

10,6

0,4

243,9

10,4

153,9

6,6

136,1

5,4

6

11

59,4

Продукція власної промислової пере­робки

558,3

20,3

256,9

10,9

280,6

13,1

365,3

14,5

2

3

43,5

Роботи і послуги на сторону

165,9

6

297,1

12,7

295

12,3

252,7

10,3

Х

Х

Х

Всього по сільськогосподарському підприємству

2746

100

2347,5

100

2465,4


100


2519,6

100

Х

Х

517,4


Основним показником, який характеризує спеціалізацію сільськогосподарського господарства є структура товарної продукції. Спеціалізація господарства – зерно – м’ясна з розвинутим виробництвом соняшника. Виходячи з даних таблиці “Склад і структура товарної продукції“ можна зробити висновок, що продукція рослинництва має стійку тенденцію зменшення, а тваринництва збільшення. Виручка від реалізації продукції рослинництва у 2004 році склала – 1119,7 тис. грн., тваринництва – 902,8 тис. грн., а вже у 2006 році 668,9 тис. грн.(рослинництво) і 1128,7 тис. грн. (тваринництво).

Найвищий показник по рослинництву за досліджуваний період був зафіксований у 2004 році – 1119,7 тис. грн. Найвищий показник по тваринництву спостерігається у 2005 – 2006 роках 1128,7 тис. грн. Такі культури як цукровий буря, картопля, баштанні та останні 2 роки овочі не вирощуються у господарстві взагалі. Вівчарство та птиця також зовсім відсутні в господарстві.

Розміри будь – якого підприємства визначаються обсягом валової продукції та площею земельних угідь, співвідношенням галузей, наявністю транспорту і ін.


Таблиця 1.2

Розміри виробництва господарства


Показники

2004

2005

2006

Відхилення 2006р від 2004 р

+;-

%

Основні :


Валова продукція сільського господарства в порів­няних цінах 2000р. тис. грн

3475,9


3059,8


3059,8


-416,1


88


Товарна продукція, тис. грн.

2746

2347,5

2465,4

-280,6

89,8

Додаткові :


Загальна земельна площа

4480

4421

3828,6

-651,4

85,5

Всього сільськогосподарських угідь

4213

4213

3635

-578

86,3

із них: рілля

4113

4113

3566

-547

86,7

Середньорічна вартість всіх основних виробничих фондів, тис. грн

1187,8

941

952,5

-235,3

80,2

в т.ч. : виробничих фондів сіль-ськогосподарського призна-чення

632,4

404,8

459,7

172,7

72,7

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

1589,4

1705,2

1601,4

12

100,8

Всього працівників,чол

244

234

153

-91

62,7

З них працездатних

244

234

153

-91

62,7

Поголів’я тварин на кінець року

141

167

134

-7

95

ВРХ

69

86

72

3

104,3

Свиней

72

81

62

-10

86,1

Овець

–––

–––

–––

–––

–––

Птахів

–––

–––

–––

–––

–––


Вартість валової продукції у 2004 році зменшилась на 416.1 тис. грн ( з 3475,9 тис. грн у 2005році до 3059,8 тис. грн у 2004 та 2005 роках). Відповідно і товарна продукція за цей період теж зменшилась. Вже у 2004 та 2005 роках вона зменшилась на 578,9 тис. грн і склала 2253,5 тис. грн. Значною мірою це пов’язано з тим, що велика частка зернових у 2004-2005 роках загинули. Загальна земельна площа господарства змінювалась на протязі періоду у 2005 році порівняно з 2004 роком вона зменшилась на 15,5%. Кількість працівників затри роки зменшилась на 91 чоловіки.

Організаційна структура господарства має такий вигляд:

Рис.1.1 Організаційна структура господарства


Управління сучасним підприємством значною мірою залежить від об’єктивної оцінки як досліджуваних явищ і процесів, так і потенційних можливостей їх переведення з нинішнього стану в новий, якісно вищій, визначення бажаних тенденцій їх розвитку. Ефективна оцінка можлива лише при правильному застосуванні методу аналізу господарської діяльності, який, ґрунтуючись на загальнотеоретичних діалектичних способах пізнання, використовує ряд прикладних – в основі яких є елімінування відхилень господарських процесів та їх результатів від заданих параметрів за місцями їх виникнення та економічної відповідальності, чим посилюється практична спрямованість результатів аналізу.

В ПСППриморський використовують такі методи проведення аналізу, як структура земельних угідь, забезпеченість господарства основними і оборотними фондами, валова продукція, валовий дохід та прибуток і ін. Завдання дослідження земельних угідь полягає у вивченні їх динаміки і структури, пошуку резервів» залученні додаткових земель у{ господарській оборот, здійсненні заходів щодо підвищення родючості ґрунту, виявленні факторів, які сприяють раціональному використанню польових культур, природних сіножатей і пасовищ, з'ясуванні можливостей проведення іригаційних та меліоративних робіт, спрямованих на зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності природних кормових культур.

Аналіз використання земельних ресурсів проводять за даними річного звіту, а при детальнішому аналізі - земельної шнурової книги, яка містить характеристику земель по угіддях та їх якісному складу, Книги історії полів, де ведеться облік внесених добрив і виконання найважливіших агротехнічних заходів, а також ґрунтових та ботанічних карт, результатами спеціальних обстежень.

Таблиця 1.3

Склад і структура земельного фондуУгіддя

2004 р.


2005 р.

2006 р.


Відхилення 2006 від 2004р

га


%


га


%


га


%


+,-


%


Загальна земельна площа

І


4480

100


4421


100


3828,6

100


__


__


Всього сільськогосподарських угідь


4213


94


4213


95,3


3635


94,9


__


__


із них: рілля


4113


91,8


4113


93


3566

93,1


__


__


сінокоси


––


––


15


0,3


––


––


__


__


пасовища


––


––


5


0,1


––


––


__


__


багаторічні насадження


100


2,2

80


1,8


69


1,8


__


__


Площа лісу


143

3,2


143


3,2


143


3,7


__

__

Ставки і водоймища


0,60,01


0,6


0,01


0,6


0,02

__


__


Інші землі


124


2,8


65


1,5


124


2,2

__


__


Наявність зрошуваних земель


__


__


__


__


__


__


__


__


Наявність осушених земель


__


__


__


__


__


__


__


__Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що ПСП”Приморський” повністю забезпечує себе землею. У 2004 році загальна земельна площа склала 4480 га за 3 роки вона поступово зменшувалася і у 2006 році склала 3828,6 га. У структурі земельних угідь найбільшу питому вагу займають сільськогосподарські угіддя. У період з 2004 – 2006 рр площа трохи змінювалася, але у середньому вона складала близько 95% сільськогосподарських угідь від загальної земельної площі. Із них площа ріллі теж змінилася протягом 3 років. У 2004 році площа ріллі склала 4113 га , а вже у 2005 році – 3566 га, що менше на 547 га . Також спостерігається тенденція зменшення площі багаторічних насаджень. Так протягом 3 років вона зменшувалась 100 га, 80 га, 69га 2004 рік, 2005 рік, 2006 рік відповідно. Площа ставків та водоймищ за останні роки не змінювалась.

Під площею лісу розуміють лісосмуги, що розділяють поля. Вони складають 3.4 від загального земельного фонду.

Таблиця 1.3

Динаміка економічної ефективності сільськогосподарських культур


Показники

2004

2005

2006

2006 в % до 2004

Одержано у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь :

- валової сільськогосподарської продукції у порівняльних цінах – всього тис.грн

120,3

245,8

589,2

489,8

у т.ч. рослинництва

105,1

199,4

502,2

477,8

- валового прибутку всього, тис.грн

15,6

15,8

26,4

169,2

у т.ч. рослинництва

15,2

15,5

23,1

152

- приросту свиней, ц

4,1

2,1

2,5

61

- чистого доходу

60,7

98

109,9

181,1

Одержано на 100га ріллі:

- зернових, ц

340,2

645,2

855,3

251,4

- соняшнику, ц

299,3

201,4

288,7

96,5

- приросту свиней, ц

4

2,1

2,5

60,2

Одержано на 100га посіву:

- зернових, ц

22,2

9,5

21,4

96,4

- соняшнику, ц

6,2

15,4

18,6

300

- кукурудзи на зерно

14,5

19,4

20,6

142,1


З аналізу показників ефективності сільськогосподарських культур в господарстві бачимо, що обсяг валової продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зросла майже у 5 разів (з 120,3 у 2004 році до 589,2 у 2006 році), чистого доходу на 81,1 %. Виробництвом зернових за звітний період зросло у 2,5 рази (з 340,2 у2003 році до 855,3 у 2006 році), соняшнику зменшилась на 3,5%. Урожайність зернових у 2004 році на 3,6% зменшилась у 2006 році порівняно з 2004 роком ,а найменшою вона була у 2005 році. Урожайність соняшнику та кукурудзи збільшилась за останні роки у 3 та 1,5 рази.

Отже, аналізуючи розділ 1 в цілому можна зробити висновок, що господарство має зерно – м’ясний напрям з розвинутим виробництвом соняшнику. Склад та структура земельного фонду вже на протязі 5-6 років залишалася майже незмінною.


2 СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА


2.1.Значення і роль рослинництва в економіці підприємства.


Сільське господарство - одна з основних галузей народного господарства суверенної України. Його завдання полягає в задоволенні постійно зростаючих потреб населення в продуктах харчування, а промисловості - в сировині для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.

Сільське господарство має багато особливостей, які необхідно враховувати. Вони зумовлені насамперед тим, Ідо у цій галузі головним засобом виробництва є земля. На відміну від інших засобів вона не тільки не зношується в процесі виробництва. а й при правильному використанні поліпшується.

Організація праці та організація виробництва, матеріально технічна база підприємства, ефективність використання трудових ресурсів визначають основні (прибуток та рентабельність) та інші показники роботи підприємства.

Таблиця 2.1

Роль рослинництва в економіці підприємства


Показники

Підприємство

Рослинництво

Показники галузі у % до під-ва

2004

2005

2006

У сере-дньому

2004

2005

2006

У сере-дньому

У сере-дньому

Валова продукція у співставних цінах,тис.грн.

3475,9


3059,8


3059,8


3198,5

1905,4

2503,6

2700,1

2369,7

74,1

Валовий доход,тис.грн

923,7

1100,6

1099,4

1041,2

615,3

695,2

728,4

679,6

65,3

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

2746

2347,5

2465,4

2519,6

1500,8

1789,5

1800,5

1696,9

67,3

Прибуток, тис.грн.

335

187,3

245,6

256

257,1

140,9

254

217,3

84,9

Затрати праці, тис.люд-год

75

62

70

69

59

55

60

58

84

Виробничі витрати, тис.грн

1880,5

1921

1955,2

1918,9

1312,4

1502,7

1607,8

1474,3

76,8


Проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що значно більшу частину сільськогосподарського виробництва у господарстві займає рослинництво. За звітній період вона склала 74,1 % (2369,7 тис.грн). Виручка від реалізації продукції рослинництва 67,3% (або 1696,9 тис.грн). Затрати праці на рослинництво тримаються на рівні 84% від затрат на підприємство.


2.2 Площі, врожайність, валові збори та сортовий склад сільськогосподарських культур


Для отримання високих врожаїв господарству необхідно дотримуватися правильності складання сівозмін, шукати та використовувати нові сорти та гібриди, рівень механізації та автоматизації повинен бути на високому рівні.

Таблиця 2.2

Склад та структура орних земель


Культури та види угідь

2004

2005

2006

У середньому за три роки

га

%

га

%

га

%

га

%

Рілля: всього

4113

х

4113

х

3566

х

-547

х

Чисті пари

640

х

800

х

656

х

698,7

х

Площа посіву

3473

100

3313

100

2910

100

3232

100

Зернові і бобові всього

2530

72,8

2645

79,8

2310

79,4

2495

77,2

в т.ч. озимі зернові

1460

42

1355

40,9

1300

44,7

1371,7

42,4

ярі зернові

985

28,4

1170

35,3

900

30,9

1018,3

31,5

кукурудза на зерно

85

2,4

120

3,6

110

3,8

105

3,2

Соняшник

763

22

508

15,3

500

17,2

590,3

18,3

Кормові культури, всього

180

5,2

160

4,8

100

3,4

146,7

4,5

в т.ч однорічні трави

120

3,5

100

3

60

2

93,3

2,9

кукурудза на силос і зел.корм

60

1,7

60

1,8

40

1,4

53,3

1,6


З даних таблиці видно, що площа орних земель у 2004 та 2005 роках була незмінною (4113га),а у 2006 році зменшилась на 547 га і склала 3566 га. Площа чистих парів за останні роки у середньому склала 698,7 га. Площа посіву за досліджуваний період постійно зменшувалась з 3473га у 2004 році до 2910га у 2006році. По зерновим і зернобобовим найвищий показник спостерігався у 2005 році (2645га). Площа соняшнику за звітній період значно зменшилась (з 763га до 500га).

Таблиця 2.3

Сортовий склад оз. пшениці


Культура

Сорт

Площа,га

Оз. пшениця

Альбатрос од

700

Миронівська 66

600


За останні три роки в господарстві вирощуються дві основні культури озимої пшениці – це Альбатрос одеський та Миронівська 66, посівна площа цих культур майже однакова.

Найважливішу роль у створенні виручки від реалізації певного виду продукції відіграє урожайність і валові збори сільськогосподарських культур.


Таблиця 2.4

Урожайність валові збори соняшнику


Культура, її сорти

2004

2005

2006

У серед-ньому за 3 роки

з 1 га,ц

всього ц

з 1 га,ц

всього ц

з 1 га,ц

всього ц

з 1 га,ц

всього ц

Разом

22,2

10967

9,5

2646

21,4

10455

17,7

8023

Альбатрос од

21,4

7845

6,0

1506

22,0

7935

16,5

5762

Миронівська 66

15,1

3122

5,2

1140

14,5

2520

11,6

2261


Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що 2005 рік був не урожайним про,що свідчить дуже низька урожайність (9,5 ц/га), і відповідно валовий збір (2646ц). У 2006 році порівняно з 2004 роком урожайність цієї культури зменшилась з (22,2ц/га до 21,4ц/га). З даних таблиці видно,що Альбатрос одеський більш урожайніший за Миронівську 66


2.3. Матеріально – технічна база підприємства


Однією з головних проблем у господарстві залишається – забезпеченість підприємства тракторами та машинами. Матеріально – технічна база підприємства представлена у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Матеріально – технічні ресурси підприємства


Показники

2004 р

2005 р

2006 р

В середньому за 3 роки

Норма

Кількість тракторів, фіз.од

25

23

22

23

20

Кількість тракторів в перер-нку на ум. ет. трактори

22

20

19

20

-

Заг.потужність двигунів тракторів, к.с

2415

2304

2587

2435

-

Кількість зернозбиральних комбайнів, фіз.од

6

6

5

6

4

Заг.потужність двигунів зернозбиральних комбайнів,кс

615

542

755

637

-

Всього енергетичних потужностей, к.с

13408

12503

12484

12798

-

Витрачено електроенергії на виробничі потужності

229

358

501

362

-


За досліджуваний період кількість тракторів у господарстві зменшилось на 3 трактори, але їх кількість достатня для даного господарства. Витраченої електроенергії на виробничі потужності за три роки збільшилося майже у 2 рази. Кількість зернозбиральних комбайнів на протязі 3 років залишалася незмінною.


2.4.Використання продукції


План використання продукції рослинництва складається з приходної та витратної частини. В приходній частині відображається залишок продукції на початок року, купівля та інші джерела, у витратній – кількість продукції, що виділяється на продаж, на корм і ін.

Таблиця 2.6

Обсяги реалізації та внутрішньогосподарського використання насіння соняшнику


канали реалізації використання продукції

2004

2005

2006

У серед за 3 роки

ц

%

1

2

3

4

5

6

Реалізація:

9232

2552

9500

7095

102,9

- за договорами

7230

2072

7935

5746

109,8

- по бартеру

334

120

225

226

67,4

- продаж на ринку

1668

360

1340

1222

80,3

Виробничогосподарські потреби

1890

450

1675

1338

88,6

-продаж працівникам під-ва

334

-

560

298

168,7

- виділяється в рахунок оплати праці

445

240

447

377

100,4

-на корм худобі

222

210

225

219

101,4

- на насіння

889

-

443

444

49,8

Разом

11122

3002

11175

8433

100,5


З аналізу таблиці видно. що найнижчий обсяг реалізації насіння озимої пшениці був у 2004 році, так як рік був не урожайним . найбільшу питому вагу має реалізація продукції за договорами (65 75%), продаж на ринку в середньому – 1222ц.


2.5 Аналіз ефективності виробництва озимої пшениці


Ефективність – співвідношення між одержаними результатами та витраченими на їх досягнення ресурсів, причому ресурси можуть бути представлені або в повному обсязі за їх первісною вартістю, або частиною їх вартості у формі виробничих витрат.

Ефективність виробництва кожної продукції характеризується рядом показників: прибуток господарства, рівень рентабельності, рівень товарності, середня ціна реалізації і ін.

Прибуток – різниця між виручкою від реалізації і собівартістю продукції:

, (2.25)

де - прибуток від реалізації продукції

- грошова виручка від реалізації продукції

- затрати на виробництво і реалізацію товарної продукції

Рівень рентабельності – відсоткове співвідношення прибутку і собівартості реалізованої продукції:

, (2.26)

Середня ціна реалізації 1 ц продукції розраховується:

, (2.27)

Таблиця 2.7

Економічна ефективність виробництва озимої пшениці


Показники

2004

2005

2006

В серед-ньому за три роки

Урожайність, ц/га

22,2

9,5

21,4

17,7

Трудомісткість 1ц, люд.год

2,4

3,6

2,1

2,7

Виробнича собівартість,1ц,грн

54,8

69,3

58,2

60,8

Повна собівартість 1ц, грн

57,4

72,9

61,4

63,9

Ціна реалізації 1ц, грн

136,2

172,1

150

152,8

Прибуток в розрахунку на 1 ц,грн

120,3

50,4

88,6

86,4

Прибуток в розрахунку на 1 га,грн

201

75,9

154,7

143,9

Рівень рентабельності,%

209,6

69,1

144,3

141


Аналізуючи дані таблиці бачимо, що урожайність за досліджуваний період зменшилась на 0,8 ц/га і склала 21,4 ц/га. Виробнича собівартість 1 ц озимої пшениці найбільшою була у 2004 році – 69,3 ц. Прибуток підприємства в розрахунку на 1ц та на 1га мав стійку тенденцію до зменшення на протязі всього періоду.


3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ГАЛУЗІ


3.1 Планування врожайності сільськогосподарських культур


Основна мета кожного підприємства – це отримання прибутку. Найпростіший та найпоширеніший спосіб збільшення прибутковості, виручки, валового збору – це підвищення урожайності сільськогосподарської культури. Ось чому планування врожайності – одна з основних задач планування як науки.

Таблиця 3.1


Культура

Фактична урожайність, ц/га

Приріст урожайності за розрахунок ц/га

Планова урожайність ц/га

заміни сорту

внесення мінеральних добрив

дотримання технологічних вимог

заходів захисту рослин


Зернові

17,7

4,2

1,5

1

2,0

26,4


Аналізуючи дані таблиці 3.1 зробимо висновок, що фактична середня урожайність за останні три роки склала 17,7 ц/га. Заміна сорту дасть очікувану прибавку 4,2 ц/га, внесення мінеральних добрив 1,5ц/га, дотримання технологічних вимог 1ц/га. У результаті цих міроприємств планова урожайність складе 26,4 ц/га.


3.2 Планування посівних площ, валового збору, використання продукції.


Планову площу посіву зернових у даному господарстві визначимо з потреби підприємства в цьому продукті, виходячи при цьому з каналів реалізації та обсягів використання.

, (1)

де Пп – планова площа посіву, га ;

П – потреба в продукції, ц;

Фн - фонд насіння, ц;

У – урожайність, ц/га;

Нв – норма висіву, цга;

Потреба в продукції на плановий рік становитиме близько 13508 ц, так як планується збільшити обсяг реалізації зернових по договорах на 40 %. Норма висіву складає 2 ц/га, насінневий фонд – 20ц; планова урожайність (див таблицю 3.1) 26,4 ц/га.

Маємо:

га

Виходячи з цього розрахуємо і необхідну кількість і вартість насіння.

Таблиця 3.2

Розрахунок потреби і вартості насіння


Культура

Площа, га

Норма висіву на 1 га, ц

Загальна потреба

У тому числі

за нормою

з ураху-ванням фонду

насіння власне

ц

грн

1

2

3

4

5

6

7

Зернові

553

2

35,9

39,5

20

300

Купівля

Обмін

Вартість доставляння, грн

Загальна вартість, грн

ц

грн

ц

грн

купленого

обміняного

всього

1 ц

8

9

10

11

12

13

14

15

15,9

1125

-

-

300

-

1725

48,1


З таблиці бачимо що на планову посівну площу нам потрібно 35,9 ц насіння, в тому числі 20 ц власного і 15,9 купленого. Вартість доставки купленого насіння складе 300 грн. В сумі загальна вартість складе 1725 грн.


Таблиця 3.3

Площа та структура посіву


Культура

Фактично у середньому за 3 роки

По плану, га

План у % до факт

Зернові

1371,4

553

40,3


У плановому році посівна площа займатиме 553 га, що на 59,7% менше ніж фактична площа. Це відбувається за рахунок підвищення урожайності у плановому році (таблиця 3.1).


3.3 Планування собівартості і рентабельності продукції


До собівартості включаються слідуючи витрати виробництва: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та садивний матеріал, добрива засоби захисту рослин, роботи і послуги, витрати на утримання основних засобів, паливні та мастильні матеріали, амортизація основних засобів, витрати на управління та обслуговування виробництва, інші витрати.

Таблиця 3.4

Розрахунок вартості добрив


Культура

Мінеральні

Загальна вартість, грн

Азотні Фосфорні

Калійні

Середня вартість, грн

Середня вартість 1 ц, грн

1 т

грн

1 т

грн

1 т

грн


Зернові

650

2275

304

729,6

136

204

3208,6


Враховуючи норму внесення мінеральних добрив під зернові, визначили що для отримання запланованої урожайності потрібно 650 т азотних добрив, 304 т фосфорних і 136 т калійних добрив загальна вартість яких складе 3208,6 грн.

Ще однією складовою виробничих витрат є вартість хімічних засобів захисту рослин.

Таблиця 3.5

Розрахунок потреби у хімічних засобах захисту рослин


Назва препарату

Площа посіву, га

Площа обробітку, га

Норма витрат препарату

Потреба препарату

Вартість 1 ц препарату. грн

Загальна вартість, грн


553

553

2,4

1327,2

55

72996


Для захисту зернових від шкідників, бурянів, хвороб застосовувати будемо препарат. нам потрібно 2,4 л цього препарату на 1 га посівної площі. На всю площу нам знадобиться 1327,2 л. Виходячи з вартості 1 ц препарату ми знаходимо загальну його вартість, вона склала 72996 грн.

Тепер знаходимо всі витрати які враховуються до собівартості зернових у ПСП»Приморський».


Культура

Оплата праці

Відрахування на соціальні заходи

Насіння і садивний матеріял

Добрива

Засоби захисту рослин

Робота і послуги

Утримання осн. засобів

Пальне і матеріали

Амортизаційні відрахування

Поточний ремонт

Інші витрати

Управління та обслуговування виробництва

Всього витрат

Зернові

145,6

15,4

1,7

32

72

50,1

35,2

36,4

47,5

37,6

50

27,5

551


Аналізуючи дані таблиці видно, що основну частину в структурі витрат складають витрати на оплату праці - 145,6 тис.грн., далі засоби захисту рослин – 72тис.грн, роботи і послуги – 50,1тис.грн, майже стільки займають в загальній структурі інші витрати. Загальна сума витрат складає – 551тис.грн.

Розрахуємо витрати праці які йдуть на виробництво зернових.

Таблиця 3.7

Розрахунок витрат праці


Культура

Площа

Потреба

На 1 га

На всю площу

люд.год

люд.днів

люд.год

люд.днів

Зернові

553

12,1

1,5

5929

981


Беручи до уваги затрати праці на виробництво продукції у попередніх роках, отримуємо, що на 1 га приходяться 1,5 люд.днів,а на загальну площу 981 люд.днів. Так як річний фонд робочого часу дорівнює 280 годин,тоді необхідна кількість виробників дорівнює 981:280= 4 чоловіки.


3.4. Основні економічні показники роботи


Економічна ефективність – це категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами.

Таблиця 3.8

Вартість валової продукції


Продукція

Порівняльна ціна 1т. грн

Обсяги виробництва

План у % до серед.

У середньому в 2004-2006 рр

План

т

грн

т

грн


Зернові


8023


13508

Таблиця 3.9

Вартість валової продукції


Кількість, т

Вартість,тис.грн

Продаж працівникам, натуроп- лата, гром. харчув-ня

Кількість, т

Вартість,тис.грн

Кількість, т

Вартість,тис.грн

1

2

3

4

5

Зернові

4230

6345

750


Інша реалізація

Всього

Кількість, т

Вартість,тис.грн

Кількість, т

Вартість,тис.грн

6

7

8

9

5733

З аналізу таблиці видно, що частина товарної продукції буде продана різними каналами реалізації – 5733 т, за контрактами господарство продасть 4230 т, та та 750 т зернових буде видано працівникам господарства.

Таблиця 3.10


Показники

У середньому за 2004 – 2006 рр

План

Відхилення (+,-) плану від факту

Урожайність, ц/га

17,7

26,4

8,7

Трудомісткість 1ц, люд.год

2,7

4,5

1,8

Виробнича собівартість 1 ц, грн

60,8

55,3

-5,5

Повна собівартість 1 ц, грн

63,9

58,2

-5,7

Середня ціна реалізації 1 ц, грн

152,8

152,8

-

Прибуток у розрахунку на 1 ц, грн

86,4

105,8

19,4

Прибуток у розрахунку на 1 га, грн

143,9

267,9

124

Рівень рентабельності, %

141

181,8

40,8


Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що в результаті плануючих заходів щодо підвищення урожайності, посівних площ виробничу собівартість планується зменшити на 5,5грн, відповідно і повна собівартість знизиться. Прибуток у розрахунку на 1 ц за планом збільшиться на 19,4 грн, а в розрахунку на 1 га на 124грн.

Аналізуючи у цілому 3 розділ, що планова урожайність склала 26,4 ц/га, що на 8,7 ц/га більше ніж фактична. Планова площа посіву 553 га .У результаті застосування мінеральних засобів захисту рослин, дотримання технологічних вимог, застосування нового сорту збільшилась урожайність і як результат валовий збір. І за незмінної ціни реалізації рентабельність виробництва збільшилась.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


За результатами аналізу виробництва зернових в ПСП»Приморський» Приморського району Запорізької області, наведеного у даній курсовій роботі можна зробити такі висновки:

 1. Господарство має не поганий потенціал земельних, кліматичних, водних ресурсів для отримання гарних та стабільних врожаїв зернових та технічних культур;

 2. Підприємство має середній рівень спеціалізації, а виробництво має зерно- соняшниково – м’ясний;

 3. Загальна земельна площа господарства за досліджуваний період зменшилась на 651,4 га, також зменшилась кількість робітників зайнятих сільськогосподарському виробництві (з 244 чоловіки у 2004 році до 153 чоловіки у 2006 році)

 4. Виробництво продукції у 2005 році значно зменшилось через несприятливі кліматичні умови, але вже у 2006 році воно збільшилось на 4089 ц порівняно з 2005 роком.

 5. Урожайність за досліджуваний період зменшилась на 0,8 ц/га.

Для підвищення ефективності виробництва зернових у даній курсовій роботі використовувались наступні шляхи:

 1. використання нових більш урожайних сортів;

 2. розширення посівних площ, але доцільніше використовувати більш інтенсивні шляхи підвищення урожайності.

 3. впровадження комплексної механізації


Список використаних джерел


 1. Матеріали річних звітів ТОВ "ТУР" за 2002-2004 рр.

 2. Мотивація праці та реформування ринку робочої сили /За ред. П. Т. Саблука, О. А. Бугуцького - К.: Урожай, 1993. - 416 с.

 3. Методичні рекомендації по організації планування, обліку, контролю і матеріального стимулу при колективному підряді в сільськогосподарських підприємствах Сквирського району Киіївської області. - Сквира, 1999. - 37 с.

 4. Методика визначення економічної ефективності використання в сільському господарстві результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, винаходів і раціоналізаторських робіт. - К: Урожай, 1996. - С 83-86.

 5. Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини для студентів економічних вузів і факультетів. А.С.Філіпенко, СЛ. Боринець, ВА Вергун та ін. - К.: Либідь, 1998. - 255 с.

 6. Основи економічної теорії: Підручник. У 2-х книгах. Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві /Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, А.В. Шегда та ін. - К.: Либідь, 1994. - 272 с.

 7. Підприємництво в Україні. Проблеми становлення і розвитку / М.І. Долішній, М.А. Козоріз, В.П. Мікловда, А.С. Даниленко -Ухгород: Карпати, 1997. - 363 с.

 8. Підприємництво в аграрній сфері економіки /М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко., Л.В. Романова та ін.; За ред. П.Т.Саблука, МЙ. Маліка. - К.: ІАЕ УААН, 1998. - 514 с.

 9. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств – К: 2002 р

 10. Гаркавий С.М. Статистика сільського господарства

 11. Ковальчук М.І. Економічний аналіз у сільському господарстві – К, 2002р

 12. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства Підручник – К: Вища школа 1998 – 415с

 13. Опря О.К. Статистика сільського господарства К – 2001 р

 14. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств – К 1999

 15. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств К – 2001

 16. Здоровцев О.І. Вирішальний ресурс економіки сучасного сільського господарства. Економіка АПК 2002 ном2


Случайные файлы

Файл
19779.rtf
159930.rtf
143611.rtf
159437.rtf
2586.rtf