Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна (13866)

Посмотреть архив целиком

Вступ


Ринкові відносини та глобалізаційні процеси значно впливають на динаміку вітчизняної економіки, але найсуттєвішого впливу зазнає сільське господарство та його основні галузі – рослинництво і тваринництво. Без перебільшення можна сказати, що основним стрижнем, на якому формується сільське виробництво та його інфраструктура, є зернове господарство. Саме зерно і його продукти – це основні компоненти харчування, виробництва тваринницької продукції, яка споживається людиною, а також виробництво промислової продукції, лікарських препаратів і багато інших виробів в економічному комплексі країни. Якщо не будуть розв`язані основні теоретико-методологічні проблеми, то зернове господарство може зазнати великих втрат, а це потягне за собою руйнацію рослинництва і сільського господарства в цілому. Воно стане залежним від зовнішнього впливу, а країна перейде на використання харчових продуктів іноземного походження. Про що свідчить теория і практика світового виробництва зерна? Його динаміка тісно пов`язана з потребою, яка постійно зростає через невпинне збільшення населення. У нашій вітчизняній практиці щодо майбутнього вітчизняного зернового господарства слід дотримуватися тієї константи, що навіть при зменшенні населення в країні, потреба в зерні зростатиме і Україна буде змушена нарощувати його виробництво. Це зумовлено тим, що СОТ вимагали збільшення виробництва зерна у країнах, які входять у цю організацію, для задоволення потреб у зерні населення інших країн. Саме в цьому і проявляється глобалізаційний процес, тобто українське зерно споживатиметься іншими народами, хоча чисельність власного населення зменшуватиметься. В цьому буде зацікавлений як вітчизняний, так й іноземний бізнес, національні інтереси їх не приймають. Для розв`язання задач, які стоять перед рослинницькою галуззю та її основною складовою – зерновим клином, треба знайти причини появи складнощів. Менеджери світового ринку добре знають про потенційні можливості українського аграрного сектору, й готові, за певних умов, їх сприйняти, але залежно від того, як розвиватиметься аграрний сектор у цілому і зернове господарство зокрема. Тому ідеологія подальшого реформування аграрного сектору відповідно до вимог ринкових відносин має забезпечити розв`язання всіх завдань, які постали перед сільським господарством. Недосконалість чинного законодавства – один із основних факторів усіх перешкод ефективного ведення сільського господарства і виробництва зерна, зокрема. Я вибрав дану тему тому, що вважаю, що виробництво зерна являється чи не найактуальнішою темою в аграрному секторі сільського господарства, яке займає чи не найперше місце в економіці країни.

При написанні курсової роботи було використано:

  • Статут господарства.

  • Форма №1 «Баланс».

  • Форма № 50-СГ «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств».

  • Форма № 2 «Звіт про фінансові результати».

  • Обліковий лист тракториста-машиніста.

  • Системи оплати праці по господарству.


1. Організаційно-економічна характеристика господарства


Сільськогосподарське виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Світанок» знаходиться в місті Бобровиця, Бобровицького району Чернігівської області. ТОВ «Світанок» було створене 15 серпня 2001 року на виконання Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» №117 від 15.12.1999 року шляхом об`єднання майнових і земельних паїв засновників та оренди майна і землі колишніх членів КСП «Світанок». Дане господарство розташоване недалеко від залізничної станції, на відстані 105 км. від обласного центру міста Чернігів та столиці – міста Київ. Шляхова мережа на територію землекористування товариства розвинута добре, що забезпечує зручний під`їзд до двору на перевезення вантажів. Через територію господарства проходить автошлях районного значення Бобровиця-Кобижча, який покращує зв`язок між господарським двором і полями господарства. А з південної сторони товариства проходить автошлях Бобровиця-Свидовець з твердим покриттям. Крім цих вищезгаданих шляхів, по території господарства велику розгалуженість мають магістральні та польові шляхи, по яких перевозиться велика кількість внутрішньогосподарських вантажів. А істотного впливу на використання земель господарства автошляхи не мають. При складанні схеми чергування культур в сівозмінах враховується народногосподарське значення культури, її біологічні особливості, вимога грунтів та її агротехніка. Господарство розташоване в зоні Полісся, клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря 6-8°С, кількість опадів 660-690 мм. Тривалість зберігання снігового покриву 100-110 днів, що є задовільним для вирощування озимих культур, оскільки відсутність снігового покриву призводить до загибелі озимих на значних територіях. Безморозний період триває 160-170 днів, останні морози спостерігаються у кінці квітня, що не створює загрози вимирання ярих культур. Такий безморозний період дозволяє вирощувати культури довгих періодів вегетації. Поля розміщені на грунтах де вміст гумусу складає від 2,5% до 3,5%. Рельєф території полів являє собою хвилясту рівнину із значною кількістю блюдце подібних западин і має нахил 0-1° на південь. Для кращого використання земельних угідь в господарстві передбачається меліорація земель. В господарстві організовано одну польову сівозміну . Кількість полів у сівозмінах встановлюється в залежності від структури посівних площ, раціонального розміщення посівів у сівозмінному масиві. Також враховують грунти, шляхову мережу, рівно великість полів, та інші межі контурів угідь. А в центрі польової сівозміни знаходиться тракторний стан, на якому розміщується сільськогосподарська техніка. Він розташований на підвищеному місці. Розглянемо землекористування товариства. Аналізуючи дані таблиці 1 ми бачимо, що загальна земельна площа господарства на протязі останніх років майже не змінилася. Рослинництво і тваринництво основні галузі на сільськогосподарському підприємстві, від розвитку яких залежить фінансово господарська діяльність.


Таблиця 1. Склад і структура сільськогосподарських угідь

Види угідь

Роки

Відхилення(+,-)2008 від

2006р.

2007р.

2008р.

га

%

га

%

га

%


1

2

3

4

5

6

7

8

Сільськогосподарські угіддя, всього

2376,2

100

2376,5

100

2376

100

- 0,2

В т.ч. рілля

2332,7

98,2

2376,5

100

2376

100

43,3

Сіножаті

-

-

-

-


-


Пасовища

43,5

1,8

-

-


-

-43,3

Багаторічні насадження

-

-

-

-


-Отже, виробничий напрямок ТОВ «Світанок» можна визначити за структурою товарної продукції, яку будемо розглядати в таблиці 2.


Таблиця 2. Структура товарної продукції господарства

Види продукції

Вартість товарної продукції, тис. грн.

Структура товарної продукції, %

1

2

3

4

5

6

7

Продукція рослинництва

2006р.

2007р.

2008р.

У середньому за 3 роки

Галузева

По господарству

Зернові і зернобобові

690,9

842,7

2153,4

1229

72,6

26,18

Цукрові буряки

514,5

765,3

58,3

446,0

26,3

9,50

Інша продукція рослинництва

9,2

25,4

21,1

18,5

1,1

0,40

Всього по рослинництву

1214,6

1633,4

2232,8

1693,6

100

36,08

Продукція тваринництваВРХ

1060,1

1533,7

1498,1

1364

45,4

29,05

Свині

622,6

587,1

723,0

644,2

21,4

13,72

Молоко

877,0

840,5

1227,0

981,5

32,7

20,90

Мед

6,5

13,2

9,1

9,6

0,3

0,20

Інша продукція тваринництва

10,3

0,3

12,9

7,8

0,2

0,16

Всього по тваринництву

2570,0

2961,6

3470,1

3000,5

100

63,92

Всього по рослинництву і тваринництву

3784,6

4595

5702,9

4694,1

-

100


Случайные файлы

Файл
work.doc
29216.rtf
25132.rtf
1504.rtf
9405-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.