Поняття підприємства (178231)

Посмотреть архив целиком

Поняття підприємство його основні ознаки.


2. Напрямки діяльності і цілі підприємства.

3. Класифікація підприємства за різними ознаками.

4. Структура підприємства.

5. Зовнішнє середовище підприємства.


1. В ринковій економіці існує багато господарських суб’єктів:

- населення;

- групи населення;

- підприємства;

- установи;

- заклади;

- органи;

- організації та ін.

Основним господарським суб’єктом є підприємства.

Підприємство – це первинна організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка народного господарства, яка виробляє продукцію, виконує роботу, надає послуги.

Підприємство має зажди комерційний характер – включає капітал з метою отримання прибутку. Підприємство має різні назви: фірма, завод, фабрика, магазин, ресторан, їдальня, ательє, шахта, банк.


Основні властивості підприємства:

1. Назва, товарний знак;

2. Сформована система обліку, звітності, самостійний баланс;

3. Власна організаційна побудова, матеріально-механічна база, персонал;

4. Властиві підприємству організації;

5. Режим роботи і організація праці;

6. Розрахунковий рахунок в банку, печатка;

7. Юридична самостійність і відповідальність.

Правові основи функціонування поділяються:

1. загальнодержавні – Закон України Про підприємство в Україні , Закон України Про підприємницьку діяльність , Закон України Про господарські товариства , Господарський Кодекс.

2. на рівні підприємств – установчий договір, статутний колективний договір.

Всі підприємства в Україні підпорядковуються також дії усіх законів і нормативних актів, положень, інструкцій.

2. В основі діяльності підприємства лежить головна ціль (місія підприємства) – виробництво певної продукції(робіт послуг) з метою отримання прибутку. Місія підприємства підпорядковується системі цілей підприємства.
Рис. 1. Підприємство як ціле орієнтована система.

Матеріальні цілі – це досягнення певного обсягу продукції (робіт, послуг), асортименту продукції, якості. Матеріальні цілі відображаються у виробничій програмі підприємства чи стратегії.

Вартісні цілі – це досягнення в майбутньому певних фінансових показників: доходів, витрат і прибутку. Вони також передбачають досягнення певних показників капіталу, його структури (власний чи позичковий), ліквідності, рентабельності.

Соціальні цілі – це бажані в майбутньому взаємовідносини підприємства з:

- працівниками підприємства: зарплата, ін. виплати, тривалість робочого тижня, відпусток, право на лікування, умови праці і відпочинку;

- взаємовідносини підприємства і держави: сплата податків, захист навколишнього середовища, дотримання законодавства.

Напрямки діяльності підприємства:

1. виробнича діяльність(виробництво продукції, робіт, послуг);

2. матеріально-технічне забезпечення;

3. маркетингова діяльність;

4. комерційна діяльність;

5. економічна діяльність;

6. інноваційна діяльність;

7. соціальна діяльність;

8. після продажний сервіс.

Кожне підприємство формує свою політичну діяльність, світовий імідж на ринку і може визначати вищі цілі:

збереження здорового ринкового функціонування;

збереження вільного демократичного устрою;

застосування прогресивних, нешкідливих технологій;

захист оточуючого середовища, збереження національного багатства.


Класифікація підприємства за різними ознаками.


1. Мета і характер діяльності:

комерційний;

частково-комерційний;

2. Форма власності:

державні;

колективні;

приватні;

змішані.

3. Належність капіталу:

національні;

іноземні;

спільні.

4. Правовий статус і форма господарювання:

одноосібні;

орендні;

сімейні;

господарські товариства;

акцизні товариства;

кооперативи.

5. Об єднання підприємства:

корпорації;

асоціації;

синдикат;

картель;

трест;

концерн;

консорціум.

6. За галуззю діяльності і видом:

промислові;

торговельні;

сільськогосподарські;

посередницькі;

будівельні;

транспортні;

страхові;

банківські;

лізингові та ін.

7. За розміром:

малі;

середні;

великі.

8. технологічна цілісність і сукупність підпорядкування:

головні материнські;

дочірні(філії);

асоційовані.

9. за однорідність продукції:

вузькоспеціалізовані;

широкого асортименту;

універсальні;

диверсифіковані.

3. Суть підприємства – це склад і взаємозв язки внутрішніх елементів підприємства, які характеризують його побудову.

Структура поділяється:

1. загальна – показує склад усіх елементів підприємств: виробничих, не виробничих, управлінських обслуговуючих та ін.

2. виробнича – показує як побудоване тільки виробництво(залежить від підрозділів).Рис. 2. Загальна структура підприємства.

Основні

допоміжні

побічні

 експериментальні
ТЕМА 2 :ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


1. Суть підприємництва, принципи, форми, моделі здійснення.

2. Типологія підприємства.

3. Підприємницькі договори їх види.

4. Форми співробітництва підприємству сфері виробництва, торгівлі, фінансових відносин.

5. Міжнародний бізнес: поняття, типи, види.


1. Підприємництво – особливий вид діяльності людини у сфері економіки – ініціативно-самостійна, виробнича, комерційна діяльність окремих осіб, яка зорієнтована на отримання прибутку.

Така діяльність здійснюється: від свого імені, на власний ризик, під особисту майнову відповідальність підприємця.

Творча: народження підприємницької ідеї, врахування ризику.

Ресурсна: формування виробничих ресурсів, ефективне використання ресурсів.

Організаційно-супровідна: реєстрація підприємства, створення документації, організаційна побудова

Принципи підприємництва :

1. Вільний вибір виду діяльності.

2. Залучення на добровільних засадах грошових коштів і майна підприємців.

3. Самостійне формування програмної діяльності, вибір споживачів, цілі.

4. Вільне розпорядження прибутком.

5. Врахування умов конкуренції.

6. Вільний вихід на зовнішній ринок.

Форми підприємництва:

1. Індивідуальна (одноосібна власність) – підприємцем є особа або сім я.

Переваги:

простота заснування;

хороша мотивація праці;

збереження комерційної таємниці.

Недоліки:

- не великі розміри діяльності;

- важко залучити інвестиції;

- повна відповідальність за борги;

- відсутність ефективності менеджменту.

Колективна

1. малий бізнес – базується на особистій власності декількох осіб або на їх оренді;

2. спільне підприємство – базується на колективній власності або на різних формах власності.

Дана форма підприємництва організується у вигляді: ТзОВ, ТзПВ, КД, СП та ін.

Переваги:

- ширші можливості діяльності;

- більша фінансова незалежність;

- ефективне управління та використання прибутку.

Недоліки:

- загроза членам підприємства майнової відповідальності;

- більший господарський ризик, більша кількість помилок.

Корпорація (акціонерне товариство) – майно підприємства формується за рахунок акцій, які вільно обертаються на ринку, а управління здійснюється акціонерами.

Переваги:

- залучення необхідних інвестицій;

- можливість постійно нарощувати обсяги діяльності;

- обмежена відповідальність акціонерів;

Недоліки:

- розбіжності між функцією управління, функцією контролю і функцією виробництва;

- сплата більших податків;

- посадові особи можуть впливати на діяльність корпорації у власних інтересах

Моделі підприємництва.

1. Класична – орієнтується на ефективне використання ресурсів та досягнення мети.

2. Інноваційна – орієнтується на використання інноваційних рішень(техніка, технологія, економіка та ін.).

Дана модель передбачає вивчення зовнішнього середовища прибутку стратегій діяльності, впровадження НТП.

2. Залежно від того які функції, у якій сфері діяльності виконує підприємство, розрізняють такі типи підприємства: виробниче, посередницьке і фінансове.

Виробниче підприємство

1. Основне – виробництво продукції або послуг;

2. Допоміжне:

- консалтингова діяльність;

- лізингова діяльність;

- маркетингова;

- проектувальна;

- інжинірингова.

Посередницьке підприємство – це спрямоване на координацію інтересів виробників і споживачів.

- агентування;

- торгово-комерційна діяльність;

- аукціон;

- біржі.

Агентування – здійснюють діяльність за допомогою агентів (осіб, які мають певні права функції і обов’язки)

Розрізняють таких агентів:

1. агенти-представники - уповноважені, які представляють інтереси однієї чи декількох фірм;

2. агенти-збутовики – допомагають збути продукцію;

3. агенти-закупівельними – допомагають формувати необхідний асортимент товарів.


Случайные файлы

Файл
60641.rtf
8310.rtf
71908.rtf
тан.doc
29534-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.