Основні матеріали для виготовлення часткових знімних пластинкових протезів (95079)

Посмотреть архив целиком

Основні матеріали для виготовлення часткових знімних пластинкових протезів. Склад, властивості, застосування


ОСНОВНІ (КОНСТРУКЦІЙНІ) МАТЕРІАЛИ


Лікар повинен правильно вибрати основні (конструкційні матеріали), тобто матеріали, з яких складається протез. Вони повинні відповідати таким вимогам: нешкідливість, міцність, не повинні руйнуватися під впливом ротової рідини, різних харчових речовин, повітря, витримувати жувальний тиск і обробку при виготовленні, при яких протез піддається розтягуванню, вигинанню, перекручуванню, впливові температури. Протези повинні мати природній колір, немати неприємного смаку і запах; має також значення доступність і вартість матеріалу.

До основних матеріалів відносяться:

1. Пластмаси.

2. Штучні зуби.

3. Метали і сплави.


ПЛАСТМАСИ


Пластичні маси - велика група високополімерних органічних матеріалів, основу яких складають природні або штучні високомолекулярні з'єднання, спроможні під впливом нагрівання і тиску формуватися і потім стійко зберігати надану їм форму. Головними компонентами цього виду пластмасових композицій є:

1) мономер - основа пластмаси;

2) зв'язувальна речовина (фенолформальдегідні або інші смоли);

3) наповнювачі (деревна мука, азбест, скловолокно);

4) пластифікатори (дибутилфталат, трикрезилфосфат), що підвищують пластичність і еластичність;

5)барвники;

6) пришвидшувачі полімеризації або поліконденсації.


БАЗИСНІ (ОСНОВНІ) КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ


Матеріали, застосовувані для виготовлення базисів знімних пластинкових протезів, називаються базисними матеріалами. Базис є основою знімного протеза, на якому зміцнюються штучні зуби, кламери й іншіі складові частини протеза. Відповідно до призначення, умовами застосування і переробки базисніі матеріали повинні мати такі характеристики:

1) достатню міцність і необхідну еластичність, що забезпечують цілісність протеза без його деформації під впливом жувальних зусиль;

2) високий опір вигину;

3) високий опір на удар;

4) невеличку питому масу і малу термічну провідність;

5) достатню твердість, низьку стертість;

6) індиферентність до дії слини і різноманітних харчових речовин;

7) не змінювати колір під впливом світла, повітря й інших чинників зовнішнього середовища;

8) пагубно не впливати на тканини порожнини рота й організм в цілому;

9) відсутність адсорбції харчових речовин і мікрофлори порожнини рота.

Крім того, базисні матеріали повинні відповідати таким вимогам:

1) міцно з'єднуватися з фарфором, металом, пластмасою;

2.) легко перероблятися у виріб із високою точністю 1 зберігати додану форму;

3) легко піддаватися лагодженню;

4) офарблюватися і добре імітувати природний колір ясна і зубів;

5) легко дезінфікуватися;

6) не викликати неприємних смакових відчуттів і не мати запаху.

Для базисів протезів використовують пластмаси таких типів: акрилові; вінілакрилові; на основі модифікованого полістирола; сополімери або суміші перерахованих пластмас.

Стоматологічні сополімери, що складають 80% усіх медичних сополімерів, являють собою сополімери акрілметакрилатів - подвійні або потрійніі сополімери. У теперішній час широко використовуються базисні акрилові пластмаси етакрил, акрел, фторакс, акроніл. Незшиті лінійні сополімери метилметакрилата (ММА) утворяться в результат радикальної"! сополімеризації MM А з іншими мономерами по, дією пероксида бензоіла і редокс-систем.

Вітчизняною промисловістю випускається базисний матеріал Етакрил (АКР-15) являє собою статичний потрійний сополімер ММА, етилового ефіру метакрилової кислоти, метилового ефіру акрилової кислоти. Склад порошку: метилметакрилат -89%, етилметакрилат 8%,-метилакрилат 2%, дибутилфталат-пластифікатор 1%. Склад рідини: метилметакрилат -89%, етилметакрилат 8%, метилакрилат 2%, гідрохінон (сліди-0,005), пластифікатор-дибутилфталат 1%.

У вітчизняному базисному матеріалі Акрел рідка складова частина містить у якості агента метилолметакриламід , що зшиває, змішаний із ММА. У процесі твердіння матеріалу відбувається сополімеризація ММА з метилолметакриламідом з одночасною зшивкою сусідніх сополімерних ланцюгів.

Фторакс - фтормісткий каучук, акриловий сополімер. Випускається промисловістю і складається з порошку і рідини. Для одержання формувальної маси порошок і рідину змішують у співвідношенні 2:1, після чого вона повинна пройти дозрівання (набухання) протягом 10-12 хв. Пластмаса фторакс має хороші фізико-хімічні властивості: підвищена міцність, хімічна стійкість. Вона напівпрозора і за кольором відповідає м'яким тканинам порожнини рота.

Основними недоліками цих базисних матеріалів є низькі показники на міцність і достатньо високе утримання залишкових мономерів, що не пепрореагували.

Бакрил - високоміцна акриловая пластмаса для базисів знімних протезів, що має, у порівнянні з іншими, підвищену стійкість до розтріскування, стертостіі, велику ударну грузькість і високу тривкість на вигин. Порошок Бакрила являє собою поліметилметакрилат, модифікований еластомерами (низькомолекулярні сополімери бутилакрилатного каучуку, алкілметакрилата і ММА). Пластмаса має гарну технологічність.

Акроніл - базисна пластмаса, використовувана для виготовлення щелепно-лицьових і ортодонтичних апаратів) знімних шин і т.д. Порошок Акроніла -привитий сополімер ММА до полівінілетилалю. Рідина - ММА зшивагент дімехакрилат триетиленгліколя. В рідину введені інгібітор і речовина, що уповільнює старіння пластмаси. Акроніл володіє тривкістю, близькою до тривкості фторакса, меншою водопоглинанням, гарними технологічними показниками.

Пластмаса безбарвна базисна. Пластмаса на основі очищеного від стабілізатора поліметилметакрилата, що містить тінувін, який запобігає старінню пластмаси під дією агресивного середовища. Складається з порошку і рідини. Порошок -. суспензований поліметилметакрилат, що містить - тінувін.. Тінувін сприяє також підвищенню тривкості пластмаси. Рідина являє собою стабілізований ММА.

Безбарвна базисна пластмаса застосовується для виготовлення базисів зубних протезів у тих випадках, коли протипоказаний пофарбований базис, а також для інших цілей ортопедичної стоматології, коли необхідний прозорий базисний матеріал. На відміну від подібних матеріалів має підвищену тривкість і прозорість. Під час приготування тіста, порошок і рідину старанно змішують у співвідношенні 2 : 1 або 0,9 частини рідини по масі. Час дозрівання маси залежить від температури навколишнього середовища. Масу вважають готовою, коли вона втрачає липкість.

При поломці повних і часткових знімних пластинкових протезів для ремонту їхніх базисів застосовують так названі сополімерні композиції, що по складу подібні базисним матеріалам. Основна відмінність цих композицій складається в тому, що вони є матеріалами холодного твердіння. Низькотемпературна сополімеризація цих структур досягається використанням звичайних ініціаторів холодного твердіння - редокс-систем: пероксид бензоіла + заміщений анілін. "Ремонтні" композиції застосовуються широко, тому що процес ремонту дуже простий, а зміна розмірів і форми протезів, відремонтованих композицією холодного твердіння незначна.

Вітчизняною промисловістю випускаються Редонт і Протакрил.

Протакрил включає порошкоподібну фракцію, що являє слобою суспензований поліметилметакрилат, який містить ініціатор - пероксид бензоіла й активатор -дісульфанілін, а також рідкий ММА з активатором полімеризації - діметил-паратолуідіном. Протакрил призначений для лагоджень і виправлень знімних зубних протезів і виготовлення ортодонтичних апаратів.

Редонт має дві складові частини: порошок, що містить сополімер ММА, етилметакрилат, пероксид бонзоіла та барвник, а також рідину - ефір метакрилової кислоти з активатором діметил-паратолуідіном й інгібітором гідрохіноном. Редонт використовують для лагодження знімних пластинкових протезів при недостатньому приляганні їх до протезного ложа або недостатній фіксації та стабілізації протезів.

Для виготовлення базисів протезів предназначені пластмаси Палавіт 55 (Palavit 55) ф. Kulzer (Німеччина), Кронзін (Cronsin) ф. Merz (Німеччина), Vertex (Нідерланди).


ШТУЧНІ ЗУБИ


Штучні зуби випускаються фабричним шляхом:

1. Фарфорові (фронтальні - крампонні, бокові - діаторичні (дірчасті, , трубчасті).

2. Пластмасові.

3. Металеві (золоті, платинові, з нержавіючої сталі).

4. Комбіновані.

5. Самозагострювальні (Рубінов, 1959).

Фарфорові фронтальні зуби мають крампони 2-х видів: гудзикоподібні й циліндричні: крампони виготовляють з платини, сплавів золота, нержавіючої сталі. До складу фарфору для виготовлення зубів входить: польовий шпат (60-75 %), каолін (біла крейда-алюмосилікат 3-10 %), кварц (15-35 %), фарбники. Кварц - різновид кремнезему-двоокису кремнію. Польовий шпат - найпоширеніший у природі мінерал і складає 50 % земної кори. Складається з лужних матеріалів, глинозему і кремнезему. Польовий шпат введений до фарфорову суміш як найтекучіший матеріал, при випалюванні заповнює пори виробу, ніби цементуючим матеріалом.

Штучні зуби з пластмаси випускаються комплектом двох видів: фронтальні, жувальні. Вони мають багато позитивних якостей: простий процес виготовлення, схожі на емаль зуба і мають різні відтінки і кольори, міцне з'єднання з базисом, легко піддаються обробці, можуть бути використані при будь-якому прикусі (глибокому, патологічному стиранні природніх зубів). На Харківському заводі стоматологічних матеріалів розроблений і впроваджений у 1965 році альбом гарнітурів із спеціальною схемою, що полегшує підбір зубів.


Случайные файлы

Файл
177472.rtf
letter_love.doc
136530.rtf
75886.rtf
128213.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.