Ііміджелогія комунікацій (80850)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1. Іміджелогія комунікацій

2. Закон множення і його характеристика

3. Іміджева стратегія. Різні підходи до іміджу

Список використаних джерел1. Іміджелогія комунікацій


Для кожної людини важливо, як вона виглядає в очах оточуючих. Цією проблемою займається спеціальна галузь знань — іміджелогія. Імідж (від англ. image — образ) — це візуальна привабливість особистості. Багато людей від природи мають привабливий імідж, але, як правило, частіше симпатії людей здобуваються завдяки мистецтву самопрезентації, без якої не досягти серйозних успіхів у будь-який діяльності, не осягти приємності людської уваги.

Вигляд людини, його імідж в очах знайомців і незнайомців сьогодні виконує дуже важливу комунікативну функцію.

Можна сказати, що імідж — це розповідь про себе. Зовнішній вигляд людини — це символ, що без слів розповідає оточуючим про те, на якому східці суспільних сходів перебуває людина, до якого передбачуваного кола професій належить, про її характер, темперамент, фінансові можливості, смак, іноді навіть про родинний стан і багато чого іншого.

Через безліч каналів людина посилає іншим людям інформацію про те, що вона собою являє. Те, як вона «обігрує» свою зовнішність, її манера триматися, жести, голос і мовлення, предмети, що оточують її, навіть те, якими канцелярськими товарами вона користується — усе це повідомлення, що посилаються людиною іншим.

Люди формують свою думку про іншу людину протягом перших секунд, просто кинувши очима, — навіть до того, як вона почне говорити. Вважається, що люди оцінюють один одного за зовнішнім враженням, що складається протягом перших п'яти секунд знайомства і першими п'ятьма секундами розмови. Саме такі якості особистості, як зовнішність, голос і уміння вести діалог, можуть зіграти вирішальну роль у створенні кар'єри і навіть у всьому житті [1, с. 41].

Не завжди люди чітко усвідомлюють і фіксують свої враження, «розкладають їх по поличках». Зазвичай велика частина цих вражень сприймається несвідомо. Але, проте, усі вони глибоко закарбовуються у свідомості і «видають результат», програмуючи те чи інше ставлення до людини. І цю «програму» надалі змінити дуже непросто.

Безумовно, не можна думати, що здобуття інформації про секрети спілкування дасть моментальний результат у взаємодії. Необхідні не тільки знання, але й уміння, навички спілкування.

Сприятливі зовнішні дані є важливим природним надбанням, що дозволяє людям подобатися оточуючим, однак ними теж треба вміло розпоряджатися. Поза всяким сумнівом, красивим людям легше створювати ефект особистої чарівності. Психологи знають, що з 10 випадків принаймні у вісьмох наше перше враження про інших людей складається за їхніми зовнішніми даними.

Однак відсутність привабливих зовнішніх даних не перекриває дорогу до створення сприятливого особистого іміджу. Треба тільки хотіти і вміти щонайкраще самовиразити свої позитивні особистісні якості. Більш того, у кожній людині закладена здатність подобатися іншим. Як показують дослідження, чим більше додається зусиль у прояві здатності подобатися людям, тим яскравіше буде видно інтелектуальні, художні й інформаційні характеристики особистості. Це проявляється ще краще, якщо в людини є схильність до спілкування і лідерства.

Бути чарівним — це свого роду мужність, тому що потрібна безупинна робота над собою. Можуть бути і поразки, які треба вміти стійко переносити. Чарівність — це не стільки візуальна привабливість особистості, скільки повнота довіри, щиросердечне ставлення до людей. Володіння вищою духовністю виступає як неодмінна умова створення гідного іміджу. Загальний імідж людини починається з її внутрішньої сутності, що відбивається в її зовнішності [3, с. 23].

Робота над власним іміджем є формуванням враження про себе, яке має конкретні цілі і задачі. Імідж — спрямоване формування враження про себе, спеціальним чином організоване і структуроване в контексті «Я», що має відсилання до більш загальної, престижної категорії людей. Центральну частину іміджу складає осмислений зовнішній вигляд, що повинен сигналізувати про професійно-ціннісні властивості особистості і сприяти формуванню репутації.

Крім використання прийомів поліпшення зовнішнього вигляду за допомогою різних засобів, використовуються різноманітні стратегії. Е. Джоне і Т. Пітман у 1982 р. описали деякі стратегічні техніки самопрезентації, що їх люди використовують у повсякденному житті:

інграціація (ingratiation) — прикрашання, самовихваляння, прагнення зробити себе привабливим, особливо для тих, хто має високий статус;

самопідтримка (self-promotion) — прагнення справити враження, описуючи свої таланти і видатні знання;

«грітися в променях чужої слави» (basking in reflected glory) — вибудова свого образу через підкреслення тісного зв'язку з успішними, знаменитими, видатними людьми;

врівноважування успіхів і помилок (self-handicapping) — створення перешкод і обґрунтування виправдань для поганих результатів і невдач.

До пріоритетних якостей, що формують позитивний імідж людини, можна віднести наступні:

Перша група якостей: до них відносяться такі природні якості, як комунікабельність (здатність легко сходитися з людьми), емпатичність (здатність до співпереживання), рефлексивність (здатність зрозуміти іншу людину), красномовність (здатність впливати словом).

Ці якості складають матрицю природних обдарувань, що характеризуються як «уміння подобатися людям». Як підтверджує практика, дані здібності та постійне удосконалення їхнього використання — підстава успішного створення особистого іміджу.

Друга група якостей: до них відносяться характеристики особистості, що є наслідком її освіти і виховання. Це — моральні цінності, психічне здоров'я, знання набору людських технологій. Такими технологіями є: міжособистісне спілкування, діловий спіч, попередження і подолання конфліктних ситуацій тощо.

Третя група якостей: до них відноситься те, що пов'язане з життєвим і професійним досвідом особистості. Украй цінним є, коли цей досвід допомагає людині бути більш інтуїтивною у ситуаціях спілкування. Це має величезне значення у формуванні іміджу [2, с. 11].

У той же час самовпевненість і стандартність поведінки негативно впливають на сприйняття людьми особистості, що зацікавлена у визнанні і доброзичливому ставленні до себе.

У багатьох ситуаціях імідж таких людей — це результат вмілої орієнтації в конкретній ситуації, а тому правильного вибору своєї моделі поведінки.

Імідж, що подається оточуючим, складається з трьох частин:

власного уявного іміджу;

проекційного іміджу — того, як, на вашу думку, вас сприймає навколишній світ. Чим ближче ця репрезентація до власного уявлення, тим впевненіше може почувати себе людина відносно власного іміджу;

набутого іміджу — того, як інші бачать вас насправді. Якщо цей імідж розходиться з проекційним, це означає, що людина погано обміркувала, яким чином представити себе.

Проекційний імідж ефективний тільки в тому випадку, коли він належним чином сприймається іншими людьми. Якщо ж людина посилає набір сигналів, але вони сприймаються іншими не так, як їй хотілося б, вона буде почувати себе людиною, яку не зрозуміли.


2. Закон множення і його характеристика


Імідж може переноситися з загального на приватний.

Наприклад: ми голосуємо за представника тієї або іншої партії, переносячи на конкретних людей сформований у нас імідж партії.

Ці закономірності особливо істотні в тих випадках, коли треба виправити розвиток ситуації, похід не по запланованому сценарію, знайти шлях, що приведе до нової мети. Американці виділяють для цих цілей навіть нову професію, що одержала назву спіндоктор. В. Костіков говорить про досвід Росії: "На жаль, Борис Миколайович занадто марнотратно відносився до власного авторитету. Схоже, він не цілком усвідомлював, що людська психіка досить своєрідно співвідносить велике і дрібне. Нерідко у свідомості людей швидко стираються великі діяння і, навпроти, застряють якісь зовсім безглузді вчинки і приватні помарки в поводженні. Іншими словами, Єльцин нерідко грав проти Єльцина і забивав важкі голи у свої власні ворота. Дурості роблять усі президенти. Але потрібно уміти виправляти їх, більше довіряючи помічникам. Згадаємо, як часто співробітникам американського президента Рональда Рейгана приходилося склеювати "розбиті горщики".

Велику роль у побудові іміджу грає те, хто саме породжує ті повідомлення, що покликані змінити установки аудиторії. Це одна з головних крапок у проходженні комунікації. Професор соціології Колумбійського університету Поль Лазарсфельд у 1940 р. звів сутність комунікативних досліджень до чотирьох складовим: а) хто, б) що сказав, в) кому, г) з яким ефектом. З огляду на це ми можемо розширити закономірності побудови іміджу, з огляду на ці складові. І, відповідно, можна запропонувати наступний закон поширення іміджу [4, с. 117].

Іміджеві характеристики ростуть, якщо умови поширення (комунікатор і канал) також мають позитивний імідж, або падають, якщо їхній імідж негативний.

У зв'язку з цим особливу роль у поширенні іміджу починають грати лідери думок, що багато в чому формують оцінки для масової свідомості. Це відкриття також належить Лазарсфельду з колегами, що, досліджуючи вплив масової комунікації, знайшли, що зміна відбувається не відразу, а через якийсь час. Як виявилося, на людей діють не самі ЗМІ безпосередньо, а обговорення їхніх повідомлень з іншими людьми, що і стали іменуватися лідерами думок (opinion leaders). Тоді ж при дослідженні президентських виборів було встановлено парадоксальне положення: на людей впливало не обговорення проблем у мас-медіа, а розмови про них у своєму середовищі. Мас-медіа навіть не формували відносини, вони могли тільки оживити ті або інші вже наявні в середовищі виборців предиспозиції.


Случайные файлы

Файл
153987.rtf
69182.rtf
36962.rtf
32735.rtf
42952.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.