Феномен культури стародавнього Риму (59978)

Посмотреть архив целиком
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ


ПЛАН


1. Періодизація, витоки та особливості культури елінського світу.

2. Зображення життя імперії в ораторстві, літературі та театрі Риму.

3. Релігійне життя Стародавнього Риму.

4. Розвиток наукових знань римлян.

5. Використана література.


1. Періодизація, витоки та особливості культури елінського світу.


У розвитку культури Стародавнього Риму можна виділити такі періоди: етруський (VIII—II ст. до н. є.), "царський" (VIII—VI ст. до н. є.), Римської республіки (510—31 рр. до н. є.), Римської імперії (31 р. до н. є. — 476 р. н. є.).

У VIII ст. до н. є. високого культурного рівня досягла Етрурія (Середня Італія). Тут утворилась найдавніша цивілізація на Апеннінському півострові. Етруски поклонялись пантеону добрих і злих демонів, душам померлих предків. На поховальних бенкетах знаті рабів примушували битися до смерті. (З цього звичаю у римлян пізніше виникли бої гладіаторів.)

У мистецтві етрусків домінувало прагнення до реалізму, особливо помітне у розписах гробниць та скульптурах тварин.

Етруські міста були чітко розплановані, мали численні гробниці, що нагадували будинки з чотирискат-ним дахом. Усередині гробниці були прикрашені багатим розписом: зображеннями бенкетів, полювання, спортивних ігор, боїв гладіаторів, сцен з грецьких міфів.

Етруська скульптура створювалась з теракоти, бронзи, вапняку. На кришках саркофагів зображувалися бенкетуючі чоловіки і жінки, статуї Аполлона, Капітолійсь-кавовчиця.

Поступово у мистецтві етрусків посилювалися скорботні мотиви. Зображення спортивних ігор, веселощів змінили жахливі демони, похмурі картини потойбічного світу. На мистецтві етрусків позначився занепад етруського суспільства. У III ст. до н. є. Етрурія була завойована Римом.

Релігія, мистецтво, побут, традиції етрусків вплинули на культуру Рима, який у VI ст. до н. є. був залежним від Етрурії. Римляни запозичили в етрусків деякі релігійні обряди, типи житлових будинків з внутрішніми подвір'ями, мистецтво відливання бронзових скульптур.

Основою найдавніших римських релігійних вірувань був анімізм. Для римлянина світ був сповнений добрими і злими духами, богами і богинями, які опікувались кожною дією, кожним кроком людини. Кожна людина мала свого духа-охоронця.

Найвище положення в ієрархії богів посідали Юпітер — бог неба та Марс — бог війни. Богів римляни уявляли у безособовій формі, не встановлювали їм ідолів або скульптур, влаштовували лише вівтарі для приношення жертв.

Найважливішим вважалося ретельне виконання всіх культових приписів, порядку жертвоприношень. У римлян досить швидко сформувався прошарок жерців, які знали всі тонкощі культу і стежили за його дотриманням. До антропоморфізму римляни перейшли у VI ст. дон. є.

Наприкінці VI ст. до н. є. після встановлення аристократичної республіки розпочалося збагачення римсь­кої культури насамперед грецькими елементами. Примітивна римська релігія з поклонінням безособовим духам не відповідала інтересам держави та духовним запитам її громадян. Тому поступово утворився пантеон головних божеств: Юпітера — бога неба, дощу, грому, блискавки, Юнони — богині неба і шлюбу, Нептуна — бога морів, Мінерви — богині мудрості та ремесла, Марса — бога війни, Венери — богині плодів і кохання, Аполло-на — бога Сонця і мистецтв, Діани — богині Місяця та полювання, покровительки тварин, Вулкана — покровителя ремесла, Вести — богині домашнього вогнища, Меркурія — бога шляхів і торгівлі, Церери — богині землеробства.

З II ст. до н. є. у Римі стали поширюватися культи східних божеств: малоазійської богині Кібели — Великої Матері богів, єгипетський культ Осіріса — божества природи, що вмирає й оживає, та культ іранського бога світла Мітри.

Найбільшого поширення з філософських течій елліністичного світу в Римі набули епікуреїзм і стоїцизм. Видатним послідовником Епікура був римський філософ та поет Тіт Лукрецій Кар. У поемі "Про природу речей" він розвинув учення Епікура.

Провідними жанрами римської літератури у III ст. до н. є. були епос і драма. З епічних творів до наших часів збереглися лише уривки. Краще відомі твори римських комедіографів Плавта і Теренція.

Тіт Макцій Плавт є автором більш як ста комедій, що з них до нас дійшли лише 17. Серед них — "Хвалькуватий воїн", "Віслюки", "Скарб" та ін. Він прославляв давні римські звичаї, трудівників, що живуть бідно, але чесно, висміював скнарість, легковажність.

Публій Афер Теренцій — автор шести комедій прагнув передусім показати благородні риси людини, її роздуми над вибором життєвого шляху. На відміну від Плавта, який вважав кохання затьмаренням, Теренцій перший в історії римської літератури виступив як продовжувач грецької традиції, зображуючи кохання як високе почуття.

Він уславився не лише як драматург, а й як витончений стиліст, що писав бездоганною літературною мовою.


2. Зображення життя імперії в ораторстві, літературі та театрі Риму.


Гостра політична і соціальна боротьба, що розгорнулася в Римі з другої половини II ст. до н. є., сприяла появі прозаїчних жанрів: публіцистики, памфлетів, промов, мемуарів, історичних коментарів, трактатів державного діяча і письменника Марка Порція Катпона Старшого, у яких він закликав римлян до мужності, наслідування доблесті предків, а також давав корисні господарчі поради. Квінт Енній склав перший національний епос "Аннали", присвячений історії Риму до другої Пунічної війни, в якому він оспівував гуманність, культуру, освіченість, звитягу римлян.

Марк Туллій Цицерон увійшов в історію як видатний оратор, філософ і письменник. Він написав багато творів про ораторське мистецтво, а також філософські трактати і промови. Найбільше він уславився промовами на захист республіки. Цицерон вважається засновником європейського ораторського мистецтва.

Лірична поезія була представлена в Римі творами Гая Валерія Катулла, який складав невеликі поеми на міфологічні сюжети, писав ліричні вірші.

Мистецтво Риму періоду республіки формувалось під значним впливом етруського та грецького мистецтва доби еллінізму. Особливо яскраво цей вплив виявився у портретній скульптурі та живопису. Характерними особливостями римського мистецтва були натуралістична точність зображення у портретах, практичність і водночас ошатність архітектури, використання рельєфів, присвячених історичним подіям.

У період республіки римляни будували переважно споруди практичного призначення — міські мури, дороги, мости, акведуки, складські приміщення, цирки. І нині функціонує Аппієвий шлях, прокладений у IV ст. дон. є., водогін АкваАшгіа завдовжки понад 16км. Значними громадськими спорудами в Римі були базиліки — великі прямокутні будови з великим залом, розподіленим рядами колон на кілька приміщень.

Центром торговельного і громадського життя Рима була площа Форум Романум, навколо якої розташовувались культові та громадські споруди: державний архів, храм Сатурна, храм богині Конкордії, базиліка Юлія. Для римської культової архітектури типовим був храм Вести, охоронниці домашнього вогнища, що мав округлу форму з колонами.


3. Релігійне життя Стародавнього Риму.


Своєрідними були й поховальні споруди — мавзолеї, колумбарії різноманітної форми: у вигляді вежі, хлібного кошика, піраміди тощо.

Досить поширеною була портретна скульптура, зокрема зображення померлих. Для них характерні точність відтворення рис обличчя, непорушний спокій. На початку І ст. до н. є. під впливом грецького мистецтва портрети набули більшої виразності.

Живописом римляни прикрашали стіни храмів. Тріумфальні процесії римських полководців супроводжували картини із зображенням битв, що потім виставлялися в базиліках і храмах.

Після завоювання Греції поширився декоративний розпис будинків, що імітував кольоровий мармур. На мурах міст зображували пейзажі, сцени з міфів. Чудовою пам'яткою живопису І ст. до н. є. є розпис вілл, що

були розташовані неподалік від Помпеї (пізніше засипані сопелом під час виверження вулкана Везувій).

У релігійних віруваннях східні культи, що існували в Римі у II ст. до н.е., набули дедалі більшого поши­рення за часів імперії. Імператор Калігула спорудив храм єгипегської богині Ізіди в Римі на Марсовому полі. Імпе-раторКлавдій скасував заборони стосовно культу Кібели, а імператор Коммод брав участь у містеріях на честь бога Мітрд.

Поряд зі східними культами поширювалася халдейська астрологія: майже при кожному імператорі був астролог, порадами якого він керувався не лише в особистому житті, айв державних справах.


4. Розвиток наукових знань римлян.


Завоювання періоду імперії, а також пожвавлення торгізлі сприяли розвитку наук, зокрема географії.

У І ст. географ та історик Страбон описав ряд країн, звернувши особливу увагу на Європу, Азію та Північну Африку. Того ж сторіччя римляни вперше досягли Цейлону, Під час походів римлян в Африку були описані флора та фауна її північно-західної частини, вивчений Ніл до району Нільських боліт.

Досягнення античної медицини звів у єдину систему Клавдій Гален — лікар і природознавець, автор праць з анатомії та фізіології людини, терапії, фармакології, гігієни. Його дослідження мали великий вплив на розвиток європейської медицини доби Відродження і нового часу.

Для римської науки часів імперії характерним є прагнення до енциклопедичності, узагальнення та систематизації набутих знань. Прикладом цього є "Природнича історія" державного діяча і письменника Плінія Старшого, у якій ідеться про астрономію, фізику, географію, антропологію, зоологію, ботаніку, медицину, фармакологію, мінералогію, мистецтво тощо.


Случайные файлы

Файл
19111-1.rtf
187167.rtf
127732.doc
35031.rtf
151079.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.