Слобідське козацтво і Луганщина (59455)

Посмотреть архив целиком

СЛОБІДСЬКЕ КОЗАЦТВО І ЛУГАНЩИНА


Слобідське козацтво мало зовсім інший військовий устрій, ніж запорозьке козацтво. Він був дуже подібний до устрою гетьманських козацьких полків. І це було цілком природно. Адже слобідські полки утворилися і поповнювалися головним чином за рахунок вихідців із гетьманських козацьких полків правого та лівого берегів Дніпра. Варто згадати назви гетьманських козацьких полків. Правобережні полки – Київський, Канівський, Черкаський, Чигиринський, Корсунський, Білоцерківський, Уманський, Паволоцький, Звягельський, Браславський, Вінницький та Подільський. Лівобережні полки – Полтавський, Миргородський, Лубенський, Прилуцький, Ніженський, Переяславський, Кропивенський, Гадяцький, Чернігівський та Стародубський. Слобідських же козацьких полків було п’ять: Сумський, Охтирський, Харківський, Ізюмський і Острогозький. Землі цих полків охоплювали всю сучасну Харківську область, східну частину Сумської, північні частини Донецької та Луганської областей України та південні частини Воронезької, Білгородської і Курської областей Російської Федерації.

Наприкінці 16 ст. та протягом першої половини 17 ст. українське козацтво неодноразово виступало проти поляків. Можна згадати повстання під проводом Грицька Лободи, Северина Наливайка, Івана Сулими, Павла Бута (Павлюка), Дмитра Гуні та Яцька Остряниці. Але всі ці змагання завершувалися поразкою. Багато козаків наклали головами, а деякі з них, аби врятуватися, мусили втікати на татарські землі – у Дике Поле. Важко сказати, коли з’явилися тут перші українські козаки, але вже 1591 року царські воєводи доповідали московському урядові про те, що черкаси [українці – І.С.] не давали їм проїзду з Путивля до гирл річок Айдару та Борової. Значна кількість українських переселенців з’явилася тут зараз же після поразки українських козаків під проводом Северина Наливайка у війні з Польщею в 1596 році. Козаки прийшли у Дике Поле з родинами, бо, як завжди бувало в ті часи у війнах з Польщею, повстанці при відступах мусили забирати і свої родини з огляду на те, що ляхи немилосердно жорстоко їм мстилися. Переселенці намагалися захопити з собою все майно, а те, що взяти не могли, – палили. Козакам удавалося інколи захопити з собою гармати та прапори. Бувало, забирали навіть церкви з усім приладдям і дзвонами. Кількість переселенців у одному гурті складала від кількох десятків до кількох тисяч людей. Так, наприклад, 1638 року разом із гетьманом Яцьком Остряницею в Дике Поле прийшло понад тисячу козаків, які осіли біля впадіння у Донець річки Чугівки (зараз місто Чугуїв Харківської області). 1641 року черкаси стояли куренями біля гирла річки Богучара на Дону.

Цікаві відомості маємо з 1642 року. Навесні того року черкаси з Валуйок, будучи на промислах на Дінці, над річкою Жеребцем, побачили тут велику кількість черкас, які запросили їх до свого становища у гирлі річки Жеребця. Там було понад сімсот козаків на чолі з отаманом Василем Рябухою та полковником Грицьком Торським. Близько того самого часу, може, кілька днів пізніше, але далі на схід сталася пригода з московським посланцем Засєкіним. Коли він переїздив із Валуйок на Дін через степи, на долішньому Дінці, біля Митякинської криниці (зараз станиця Митякинська Ростовської області Російської Федерації) напали на нього черкаси, чоловік зі сто, погромили і побили багато людей, і після того він їхав уже глухим степом, обминаючи ліси донецькі та річки тутешні, бо по тих лісах і річках скрізь були черкаси. Того ж 1642 року до ватаги Василя Рябухи прибув із Війська Запорозького Низового козацький отаман Семен Забузький разом із 230 козаками. Від цього часу Семен Забузький замість Василя Рябухи очолює козаків на Дінці. У листах до царського воєводи, написаних у Торі 7 та 12 червня 1642 року, він називає себе старшим отаманом над тутешніми козаками. Забузький та його козаки господарювали на широкому просторі, від Дінця на півдні Слобожанщині до Дону на її північному сході. (Згодом, 1648 року, Семен Забузький з’явився вже як козацький старшина у війську Богдана Хмельницького). У цей же час проводирем великих козацьких загонів на південній Слобожанщині стає Грицько Торський, який з’явився біля гирла Жеребця 1642 року, маючи звання полковника. Діяльність Торського пов’язана переважно з цією частиною Подінців’я. На Дінці його ватага мала власні судна. 1644 року козаки Грицька Торського розгромили татарський загін на Берецькому перевозі через Донець. Наступного 1645 року, для захисту від нападів татар, у Торі ними була збудована фортеця (згодом сотенне містечко Ізюмського Слобідського козацького полку, зараз місто Слов’янськ Донецької області). У 1647 році Торський їздив до Миргорода, звідки привів на Донець ще дві тисячі козаків.

1644 року донська старшина у листі до царя доповідає, що на Дону та Дінці є велика кількість черкас, які донських козаків на роз’їздах і всяких інших людей громлять і б’ють. З того ж 1644 року маємо відомості про те, що українські козаки на чолі з отаманом Мацьком Миргородцем у верхів’ї річки Бахмутової погромили півтори сотні татар і відбили у них бранців, яких татари захопили біля Валуйок. Звільнивши бранців, козаки відвезли їх до Святогорського монастиря на Дінці. Взимку з 1644 на 1645 рік донська старшина знову скаржилася московському урядові, що через українських козаків перестали до них на Дон приїздити торгові люди з московських міст і не привозять до них ніяких хлібних запасів. Треба пам’ятати про те, що починаючи від часів царювання московського царя Федора Івановича (1584 – 1598 роки) Військо Донське отримувало царське жалування у грошах, харчах й військових запасах. Особливо потрібен для дончаків був хліб, адже донські козаки хліборобством не займалися. 1645 року воронізький воєвода доповідав про те, що на промислову ватагу на Дону, нижче Богучара, напали черкаси, кінні, піші і ті, що припливли човнами по Дону, кількістю в триста чоловік або й більше. Наступного, 1646 року, знову є згадка про українських козаків, що перебували біля Богучара. Московські воєводи, що були вислані на Дон того року, також скаржились, що черкаси на Дону громлять судна безперестанку. Донські козаки, що їхали 1646 року з Дону, через Дінець на Валуйки, бачили дорогою багато становищ черкас. Московський посланець від воєводи Кондирєва наскочив на черкас над річкою Айдаром, де вони його цілу добу тримали в обозі.

У перші роки війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького з поляками переселення до Слобожанщини майже припинилося. Цьому сприяли великі перемоги над ляхами під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями та Зборовом. З’явилася можливість вибороти собі волю і щасливе життя. Але і в ці роки багато що не вдовольняло козаків. Татари, що були спільниками українців у цій війні з поляками, усе ж не припиняли й своєї звичної справи – вони плюндрували українські села, захоплювали бранців. Гетьман Богдан Хмельницький, зважаючи на умови, мусив “заплющувати очі” на ці дії татар. Але просте козацтво, та й багато хто з старшини не розуміли та й не бажали розуміти цих високих міркувань.

Переселення на Слобожанщину дуже збільшилось після поразки козацького війська під Берестечком, що сталася через зраду татар, які у найвідповідальніші хвилини битви несподівано самочинно залишили бойовище. Але найбільше зросло воно після смерті Богдана Хмельницького у часи Руїни. На нових землях Українське козацтво засновувало полкові та сотенні містечка, зберігаючи свій військовий устрій. Села тут називали слободами. Це і дало назву усьому цьому краю. Першим із полкових міст був заснований Острогозьк. У 1652 році з-під Острога на Волині туди з’явився цілий козацький полк з тисячі чоловік із полковником Іваном Зіньківським і усією полковою та сотенною старшиною. Козаки прийшли разом з родинами, худобою і майном. Подібно до цього того ж 1652 року було засноване місто Суми, двома роками пізніше Харків та Охтирка і ще трохи згодом – Ізюм.

З тих часів маємо згадку про виникнення Біловодська. Його заснували козаки з Гетьманщини, а саме з Полтавського та Чернігівського полків. 1686 року вони оселилися тут у найзручнішому і найбезпечнішому місці. З одного боку їх захищала крейдяна гора, на якій стояв густий гай, а з іншого боку – річка Деркул. З-під цієї гори били джерела з чистою, здоровою та смачною водою. Вода з цих джерел стікала до річки з білим, крейдяним дном і сама ставала наче трохи білуватою. Тому черкаси назвали свою слободу Біловодськом.

Кожен полк становив окрему військову та територіально-господарчу одиницю і поділявся на сотні. На чолі полку стояв полковник разом із полковою старшиною, яку складали полковий обозний, суддя, осавул, хорунжий та два писарі. Кожна сотня мала ще сотника й сотенну старшину. Полковник та полкова старшина мешкали в полковому місті. Полковник керував своєю округою у військових та цивільних справах, командував полком під час походів, роздавав вільні військові землі у спадщину своїм підвладним та затверджував судові постанови. Він мав знаки влади: пірнач, прапор і печатку. Під началом обозного були всі фортеці та гармаші з гарматами. Він також заміняв полковника, коли той був хворий або у від’їзді. Суддя відав судовими цивільними справами у полковій ратуші. Осавул був помічником полковника у суто військових справах. Хорунжий отаманував над хорунжевими козаками й оберігав полковий прапор. Полкові писарі були секретарями у ратуші, один у військових, а другий – у цивільних справах. Уся полкова старшина збиралася у військових справах на полкову Раду, на чолі котрої стояв полковник, а обозний порядкував ділами. Полковник мав на цій Раді два голоси, а решта старшин – по одному. Судові справи вирішувалися в полковій ратуші тією ж старшиною, але впорядником там був уже суддя. Сотенна старшина складалася з сотника, отамана, осавула, писаря й хорунжого. Сотня порядкувалася сотником. Була і сотенна Ратуша, де отаман, суддя, і писар порядкували цивільними справами, а осавул і хорунжий допомагали сотнику у військових. Хорунжий мав сотенний прапор, на якому визначалися полк і сотня.


Случайные файлы

Файл
75337.rtf
178556.rtf
18268.rtf
187053.rtf
7679-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.