Світовий уряд. Масони в Україні (59405)

Посмотреть архив целиком

Міністерство аграрної політики України

Державний агроекологічний університетРЕФЕРАТ

На тему:

Світовий уряд. Масони в Україні
Виконав: студент 4 курсу

1 групи

ф-ту механізації с.г.

Бордюг О.В.

Перевірив: Мельничук І.А.


Житомир 2009


Зміст


Вступ

1. Світовий уряд

2. Порядок на руїнах

3. Орден Святого Станіслава

4. Орден Нащадків Богдана Хмельницького

ЛітератураВступ


Сьогодні історична наука повинна розглядати, а в Росії й західних країнах уже розглядає, всі найважливіші події з точки зору нової парадигми: найважливіші історичні події запрограмовані, впроваджувались і продовжують впроваджуватись у життя згідно з програмою дій Світового уряду з однією метою: встановити новий світовий порядок і світове панування.

Такі плани виношували і почали впроваджувати в життя таємні товариства і організації. Одними з перших розвинули теорію світового панування ідеологи палестинського племені іудеїв, які висунули расову доктрину і теорію пануючої раси. Як вважає Дуглас Рід, "віра, що була оголошена в Юдеї в 458 рощ до н. є. звичайним законом, була і залишається до наших днів цілковито винятковою і єдиною в усьому світі. За цим вченням, племінний бог Єгова зробив ізраїльтян (а фактично — тільки іудеїв) своїм "вибраним народом", пообіцявши, що коли вони виконуватимуть його накази й заповіти, то піднесуться над усіма іншими народами і отримають у володіння "землю обітовану"4. У подальшому план світового панування проповідували члени ордену тамплієрів (храмовників). Кількома століттями пізніше їхні ідеї підхопив і почав активно впроваджувати в життя орден Ілюмінатів на чолі зі своїм засновником та ідейним натхненником Адамом Вейсга-уптом.

На основі нової парадигми базується нова концепція історичного розвитку земної цивілізації. Тому всі події ми розглядатимемо у світлі нової парадигми, поступово розкриваючи програму дій світової змови та її кінцевої мети: знищення християнської цивілізації, об'єднання всіх народів у єдиний конгломерат, встановлення єдиного світового порядку, панування Світового уряду на Землі

Ми повинні усвідомити головне: не зрозумівши, як діють механізми знищення християнської цивілізації, ми не зможемо відновити нормальний ритм життя, відновити справді людські відносини в суспільстві, що потопає в дарунках Заходу: безбожності, розбещеності, брехні, насильстві та інших мерзотах, що наповнюють простір з екранів телевізорів, газет, журналів, кінофільмів. Ми не зможемо зупинити цей брудний потік, що спустошує наші душі та душі наших дітей, врятуватися від загибелі, якщо не знайдемо і не знищимо усі його витоки.1. Світовий уряд


Переконаний: не лише багатьох дослідників, а й читачів надзвичайно цікавить питання: Світовий уряд існує насправді чи, можливо, це вигадка? Коли відповідаєш на це питання позитивно, то завжди відчуваєш недовіру до такої відповіді. Тому простіше відповісти на це запитання посиланнями на праці тих, хто присвятив майже все своє життя дослідженню цієї проблеми. Однією з таких праць є фундаментальне дослідження Олексія Семеновича Шмакова (1852-1916), узагальнене в його книжці "Международное Тайное правительство. Дополненное и переработанное исследование по схеме речи, произнесенной на VII съезде Объединенныхъ дворянскихъ обществъ А. С. Шмаковымъ, какъ уполномоченнымъ Московскаго Дворянства" (Москва, Городская типография, 1912). Книжка була перевидана видавництвом "SHILDEX" (Таллінн, 1999 р.). Проте вона видана давно, до того ж її автор чимало уваги приділяє єврейському питанню, яке тривалий час було табуйоване, і тому в читачів виникають певні труднощі в її вивченні й недовіра до того, що описані проблеми актуальні для нашого сьогодення.

Деякі політики вважають бездоказовою думку про наявність центрів, які виношують ідеї світового панування. Однак поява в російській "Независимой газете" за 7 вересня 2000 року статті генерального директора інформаційного аналітичного агентства при управлінні справами президента Російської Федерації (РФ) Олександра Ігнатова «Стратегия "глобализационного лидерства" для России. Первоочередные непрямые стратегические действия для обеспечения "национальной безопасности"» підтверджує існування і вплив Світового уряду на процеси глобалізації, які відбуваються у світі. Ось що пише О. Ігнатов: "Ключовим фактором, що впливає на сучасні глобалізаційні процеси, є діяльність Світового уряду. Не вдаючись у жахливі подробиці, які малюють нам численні теорії змови, треба визнати, що ця наддержавна структура цілком ефективно виконує роль штабу "Нового світового порядку". Однак у своїй діяльності ця організація орієнтується на інтереси нечисленної еліти, об'єднаної етнічною спорідненістю й ініціюванням у ложах деструктивного спрямовання. Ця обставина — узурпація влади у Світовому уряді хасидсько-пара-масонською групою — потребує якнайшвидшого виправлення".

Як бачимо, наші сусіди з РФ знають, хто хоче встановити світове панування. Мало того, вони визначили досить влучно й мету Світового уряду стосовно Росії. "Перепоною на шляху нашої країни ввійти в число лідерів глобалізації слід вважати й неконструктивну позицію Світового уряду, — зазначає далі Ігнатов. — Висунувши теорію "золотого мільярда", Світовий уряд штучно обмежив кількість людей і країн, які мають право на участь у глобалізаційних процесах у ролі лідерів. Росія, на думку хасидсько-парамасонської групи, не повинна входити в число таких лідерів і розглядається виключно як джерело сировинних ресурсів для "Нового світового порядку".

Далі Ігнатов пише: "У Росії є три варіанти подальшого розвитку: 1. Якщо спробувати в черговий раз піти за позаглобалізаційними процесами сучасності, то через наступні 25 років наша країна перестане існувати як держава, народ, культурна спільнота. Разом з Росією зникне і її еліта. Якщо Росія тільки наслідуватиме глобалізаційні процеси, то існує високий ризик стати сировинним придатком "Нового світового порядку".

Третя можливість полягає в тому, щоб Росія стала одним з лідерів "Нового світового порядку", забезпечивши своєму народу і своїй еліті гідне місце в подальшій історії людства. Як кажуть, якщо неможливо боротися з рухом, його слід очолити".

Розглядаючи можливі варіанти реалізації означених завдань, Ігнатов пропонує: "Коли йшлося про необхідність виправлення ситуації навколо позиції Світового уряду, малося на увазі таке: Російська еліта повинна увійти у Світовий уряд і його структури з метою суттєвої корекції цілей і способів глобалізації".

Ідея глобалізації є насамперед американською і впроваджується вона США з метою встановлення свого порядку на планеті. Для цього мобілізовано зусилля всього західного світу, де місце лідера посідає Америка.

Аналіз сучасної джерельної бази і закритих документів засвідчує актуальність проблеми вивчення діяльності Світового уряду. Тому не випадково Комітет з безпеки Державної Думи Російської Федерації на парламентських слуханнях "Концепція суспільної безпеки Росії" заслухав доповідь "Під ярмом Глобального Предиктора" академіка Міжнародної академії інформатизації, члена-кореспондента Академії воєнних наук, генерал-майора Петрова Костянтина Павловича, де недвозначно йшлося про те, що тривалий час на це було накладено табу: "Таємний Світовий уряд (Глобальний Предиктор) не міф, він існує й править земними цивілізаціями, його влада поширюється і на Росію". Матеріали слухань у скороченому вигляді надруковано в газеті "Голос Вселенной" (№ 1-2, 1996).

У доповіді зокрема сказано: "Аналіз глобального історичного процесу свідчить, що під час цього процесу відбувалася концентрація управління виробничими силами людства. Ця концентрація управління відбувається й сьогодні за підтримки самої "еліти" натовпо-елітарної структури суспільства. Зараз очевидне устремління до побудови глобальної натовпо-елітарної соціальної системи всього людства, підпорядкованої єдиному міжрегіональному центрові управління" Автори розглядають і узагальнюють засоби управління людським суспільством, поділяючи їх на два способи концентрації управління й розширення сфери впливу: пряма військова агресія з окупацією території; агресія методом "культурного співробітництва".

Якщо перший спосіб усім відомий і зрозумілий, то другий потребує пояснень. Правлячій "еліті" жертви агресії нав'язується такий вектор управління, який працює в інтересах агресора. Й "еліта", сама не здогадуючись, управляє залежно від свого розуміння процесів, що відбуваються, в інтересах народу, а мірою свого нерозуміння — працює на "культурного агресора". Другий спосіб дає стійкіші результати. Вперше реалізувати його спробували давньоєгипетські жерці. Передаючи з покоління в покоління таємні знання управління людським суспільством, вони удосконалювали механізми їх застосування. Самі ж вони трансформувались у глобальне жрецтво і майже три тисячі років зберігають монополію на "культурне співробітництво". Прикметна сама класифікація узагальнених засобів управління. Вона подається за шістьма пріоритетами — знизу догори. Пріоритети:

6. Управління, що використовує зброю знищення матеріальної інфраструктури та громадян держави. Це насамперед ядерна зброя.

5. Управління за допомогою зброї геноциду. Це зброя масового ураження нинішнього та майбутнього поколінь. Давня — алкоголь, наркотики, нікотин. їх застосовують і сьогодні. Сучасна зброя — хімічна та бактеріологічна зброя, генна інженерія, психотронні засоби. Згадаймо, як була завойована Америка: мечем і алкоголем. І не тільки завойована. Колонізатори, за якими стояло жрецтво, практично знищили всю індійську цивілізацію.


Случайные файлы

Файл
56175.rtf
145418.rtf
153932.rtf
118225.rtf
69960.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.