Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил (rev1905)

Посмотреть архив целиком

Київський Національний Економічний Університет
РЕФЕРАТ

з курсу “Політична історія”

на тему: “Революція 1905 – 1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил”.
Виконала студентка 1-го курсу 3-ї группи

заочного факультету

спеціальність “Фінанси”

Дудуладова Крістіна Миколаївна

Науковий керівник_______________________

________________________________________
Київ - 2000


ПЛАН


  1. Російська імперія на початку ХХ сторіччя. ……….…3

  2. Розвиток революції навесні і влітку 1905 року…….12

  3. Перша рада робітничих депутатів…………………14

  4. Вищий підйом революції………………………………16

  5. Список використонної літератури……………………24


Початок ХХ сторіччя. Російська імперія являла собою абсолютну монархію, в якій вся повнота влади належала імператору Миколаю II.


Особистість. Старший син Олександра III і імператриці Маріі Федоровни, великий князь Миколай Олександрович народився в Царському Селі 6 травня 1868 року. Він отримав чудове утворення, як і належало спадкоємцю царського престола. Викладачами Миколая були відомі професора Н. Х. Бунге, Є. Є. Замисловський, Н. Н. Бекетов, Н. Н. Обручев, Ц. Кюи, М. Н. Драгомиров. Миколай II блискуче володів французьким і англійським мовами, міг говорити на датському і німецькому. (С. Ю. Вітте говорив, що "рідко зустрічав так добре вихованої людини, як Миколай II".) 26 листопада 1894 року, згодом місяць після смерті Олександра III, відбулася скромна по причині траура церемонія одруження імператора Миколая Олександровича з принцесою Алісой Гессен -дармштадтською, прийнявшою православіє 21 жовтня 1894 року і що отримала ім'я Олександра Федорівна. 3 листопада 1895 року у них народилася донька Ольга, через два роки родина поповнилася ще однією донькою Тетяною, в 1899 і 1901 роках народилися Марія і Анастасія. 30 липня 1904 року у царської чети народився син - спадкоємець російського престолу, великий князь Олексій. Хлопчик успадкував від матері невиліковну хворобу - гемофілію.

По колишньому в Росії зберігалося общинне землеволодіння. Селяни не мали право відмовитися від отриманої землі. В общині існувала кругова порука, відбувалися переросподіл землі на основі рівного землекористування. Крім Того, община диктувала терміни сільхозробіт. Зберігалася система відробітків. Все це безумовно відбивалося на положенні селянства, що страждало від безземелля, податків, викупних платежів.

З початку ХХ сторіччя боротьба селянства за землю значно посилилася. Селянські виступи все частіше переростали в повстання. Так, наприклад, навесні 1902 року спалахнули селянські повстання в Харківській і Полтавській губерніях. Потужний селянський рух розгорнувся на Кавказі. Боротьбу селян Гуріі в багатьох випадках підтримували робітничі. Ріс вплив революційних політичних партій.

Феодальні пережитки в селі гальмували розвиток товарно-грошових відношень в країні, негативно відбивалися на розвитку внутрішнього ринку. 3/4 населення займалося сільським господарством, в той час як в розвинених країнах Європи - менш половини. Ця обставина впливала на складання ринку робітничої сили, деформувала процеси індустріалізації. Немале число сезонних, тимчасових і інших категорій робітничих не могли продати землю. Це відбивалося на рівні їхньої кваліфікації, що в свою чергу гальмувало впровадження передової техніки, а значить відбивалося на всьому процесі монополізації промисловості. Селянин, пришедший в місто на заробітки, рятувався від голодної смерті, примушений був погоджуватися на будь-яку роботу.

Таким Чином, незавершенність процесу первинного накопичування капіталу була причиною деформації процесів індустріалізації і монополізації в Росії.

Повсякденною реальністю в Росії були політичне безправя і жорстока експлуатація пролетаріату. Фабрично-заводських, гірничозаводських і залізничних робітничих налічувалося біля 3-х мільйонів людей, з них кадрового пролетаріату - не більш 10%. (Всього робітничих налічувалося* біля4 млн.)

В 1897 г. Був встановлений 11.5 годинний робітничий день, однак 14-годинний робітничий день залишався звичайним явищем. По секретному циркуляру Міністерства внутрішніх справ робітничі наражалися на адміністративне вислання без суду і слідства за участь в страйках, а також в'язничному укладенню терміном від 2 до 8 місяців.

Ступінь експлуатації пролетаріату в Росії був дуже високий: капіталісти забирали з кожного карбованця, заробленого робітничим, в вигляді прибули 68 коп. В обробці мінералів, 78 - в обробці металів, 96 - в харчовій промисловості. Видатки в користь робітничих (лікарні, школи, страхування) складали 0.6% поточних видатків підприємців.

1901 рік минув в масових політичних демонстраціях, причому робітничі виступали з представниками демократичної інтелігенції. Демонстрації в Москві, Петербурзі, Харкові, Києві минали під гаслами політичних свобод. 1 травня 1901 року застрайкували 1200 робітничих Обухівського заводу в Петербурзі. Сучасники подій назвали страйк Обухівською обороною. Влітку 1903 року весь південь Росії від Баку до Одеси був охоплений грандіозним страйком, в якій прийняло участь від 130 до 200 тисяч людей. В грудні 1904 року був проведений політичний страйк, що закінчився підписанням першого в історії робітничого руху Росії колективного договору між робітничими і нафтопромисловцями. Цей договір, названий "мазутною конституцією", закріплював 9-годинний робітничий день, збільшення зарплати на 20%, надання щорічної відпустки і т.п.

Таким Чином, 1901-1903 рр. ознаменували собою перехід до поєднання економічних і політичних засобів боротьби робітничого класу.

В 1905 році Росія являла собою вузол протиріч. Поразка Росії в російсько-японській війні (26 січня 1904г. - серпень 1905г.) оголило її техніко-економічну відсталість у порівнянні з передовими країнами. В умовах протиборіння ,що розбестить між угруповуваннями імперіалістичних держав таке відставання було багате самими серйозними наслідками. Зовнішня небезпека, класова боротьба штовхали Росію на шлях рішучих перемін. Але влада виявилася не готова до них.

Таким Чином, ведуче протиріччя - між потребами розвитку країни і неможливістю забезпечити його в умовах самодержавної Росії - ставало все більш непримиренним.

Складність перетворень в Росії полягала в тому, щоб в боротьбі зі старим не знищити паростки нового, прогресивного. В переломні моменти все суспільство приходило у рух, і різноманітним класам і суспільним шарам необхідно було враховувати інтереси іншиі, вважатися із ними, бо вихор перемін втягував в політичну боротьбу все суспільство, ті або інші сили могли добитися успіха тільки в союзі з іншими соціальними шарами. Пошук союзників був предметом постійної турботи політичних партій Росії.

Головне протиріччя розвитку Росії виявлялося в різноманітних сферах життя суспільства.

В соціально-економічній області воно висловлювалося в протиріччі між необхідністю розширення сфери товарно-грошових відношень і існуванням цілого ряду перешкод на шляху їхнього розвитку. Вільна ринкова конкуренція стримувалася як феодальними пережитками, так і штучною монополізацією в результаті економічної політики царату. Розвиток продуктивних сил країни уповільнювався системою виробничих відношень, що підтримуються владою. Зростання капіталізму "ушир" стримувало до відомого ступеня його рухи "вглиб".

В області соціально-класових відношень склався цілий комплекс протиріч. Самим гострим з них було протиріччя між селянством і поміщиками. Першим кроком до його дозволу могло бути знищення системи позаекономічного примушення селян.

Протиріччя між капіталістами і робітничими могли бути пом'якшені більш вигідними умовами продажу робітничої сили: 8-годинний робітничий день, право на страйки, охорону жіночої і заборони дитячої праці і т.п.

Особливою гостротою відрізнялося протиріччя між царатом і народами Російської імперії. В залежності від рівня національного самоосвідомленого народи висували вимоги від культурно-національної автономії до права на самовизначення аж до відділення.

В політичній області було протиріччя між владою і що формуються громадянським суспільством. Росія залишалася єдиної з головних капіталістичних держав, в якій не було ані парламенту, ані легальних політичних партій, ані правових свобод громадян. Створення умов для правової держави є однією з найважливіших задач, від якої залежав дозвіл інших протиріч в Росії.

В такій обстановці в Санкт-петербурзі розгорнувся потужний робітничий рух.

В столичній робітничій середі вже років десять активно діяли соціал-демократичні гуртки, і число їхніх прибічників було досить значно. "Зубатовські" організації спочатку зовсім не прижились в Петербурзі. Тільки восени 1903 року заснувалось "Суспільство фабрично-заводських робітничих" на чолі з батьком Георгієм Гапоном, священиком церкви при Пересильної в'язниці.

Дії розвивалися планомірно, що поширюються коламі.

21 грудня була отримана звістка про падіння Порт-Артура.

28 грудня відбулося засідання 280 представників "гапоновского" суспільства: вирішено було почати виступ.

29 грудня дирекції Путиловского заводу (що працював на оборону) була подана вимога про звільнення одного майстра, немовби без підстави що розрахував чотирьох робітничих. 3 січня застрайкував весь Путиловський завод; вимоги ще носили економічний характер, хоча і були тяжко виконані: 8-годинний робітничий день, мінімум заробітної плати. "Суспільство фабрично-заводських робітничих" відразу взяло на себе керівництво страйком; його представники, з Гапоном на чолі, вели переговори з адміністрацією; вони же організували страйковий комітет і фонд допомоги бастуючим.


Случайные файлы

Файл
154287.rtf
99118.rtf
80014.rtf
19337-1.rtf
13960.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.