Культ давних славянских богов Рода и Рожениц (referat)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки Украіни

Дніпропетровський Національний Університет


Факультет украінськоі філології

та мистецтвознавства


Реферат

зі вступу

до словянської філологіїна тему:

Культ Роду і Рожаниць

Виконала

м.Дніпропетровськ

2003


Світлий ірій вважався в древніх слов'ян джерелом усілякого життя, прабатьківщиною рослин, птиць та звірів. Були й Боги, особливі «відповідальні» за процвітання і приплід усього живого в природі, а також за збільшення роду людського, за шлюб й кохання між людьми. Це — Рід та Рожаниці, які згадуються в древньорусській літературі. Учені давно ведуть суперечки про те, наскільки важливу роль відводили слов'яни Богові на ім'я Рід. Деякі стверджують, що це дрібне «сімейне» Божество на зразок Домовика. Інші, навпаки, вважають Рода одним з найважливіших верховних богів, приймавших участь у творенні Всесвіту: згідно віруванням древніх словян, саме він посилає з небес на Землю душі людей, коли народжуються діти. Крім того, дослідники пропонують брати до уваги, скільки найважливіших слів походить від кореня «рід», співзвучного імені цього Бога: РОДня, вРОЖай (а що може бути найголовнішим для древньої людини!), РОДина, природа. І навіть родинне йому англійське слово «гео.», що означає «червоний».У докладних словниках російської мови (наприклад, у тім, що наприкінці XIX століття складено В. И. Далем) перелік цих слів з поясненням змісту займає не одну сторінку.

Про Богинь Рожениць говорять звичайно в множині . У древніх рукописах про них сказано коротко, лише згадані хліб, мед і сир, що приносили їм у жертву. Утім, рукописи були складені діячами православ'я з метою відвернути недавніх язичників від шанування колишніх святинь, так що в них важко знайти докладні і точні описи. Через убогість цих зведень деякі дослідники минулих років звикли бачити в Рожаницях численні, безликі Божества жіновий статі, що допомагали в різних жіночих турботах і роботах, а також при народженні дітей. Однак сучасні вчені, обробивши великий археологічний, етнографічний, мовознавчий матеріал, звернувшись до зведень, що стосується сусідніх народів, прийшли до висновку, що Рожаниць було дві: Матір і Дочка (Донька).

Рожаниця-Мать зв'язувалася слов'янами з періодом літньої родючості, коли дозріває, тяжчає, наливається врожай. Цьому цілком відповідає образ зрілого материнства: згадаємо — плодоносну Осінь художники звичайно зображують літньою жінкою, доброю і повнотілою. Це поважна господарка будинку, мати численного сімейства. Древні слов'яни дали їй ім'я Лада (або Ладу), і з ним пов'язано, мабуть, не менше слів і понять, чим з Родом. Усі вони мають відношення до встановлення порядку: «ЛАДити», «наЛАГоджувати» і так далі. Порядок при цьому мислився в першу чергу сімейний: «Лада», «Ладо» — ласкаве звертання до улюбленого чоловіка, чи чоловіка до дружини. «ЛАДини» — весільна змова. Болгарське «ЛАДуванье» — гадання про наречених.

Але сфера діяльності Лади аж ніяк не обмежується будинком. Деякі дослідники визнають Велику Ладу матір'ю дванадцяти місяців, на які поділяється рік. Але ж місяці, як ми знаємо, зв'язані з дванадцятьма сузір'ями Зодіаку, що, відповідно до астрологічної науки, впливають на людську долю!.. Таким чином, наприклад, Скорпіон і Стрілець — надбання не тільки закордонної (неслов'янської) культури, як ми звикли вважати. А Лада з'являється перед нами не просто Богинею літа, домашнього затишку і материнства, вона зв'язана ще і з загальним космічним законом. От вам і «примітивний», «варварський» культ!


...Усім, хто слухав оперу Н. А. Римского-Корсакова «Снігурка», напевно запам'ятався один з персонажів, юнак Лель. Опера оперою, але насправді, як пишуть учені, у древніх слов'ян була Богиня на ім'я Леля — дочка Лади, молодша Рожаница. Вдумаємося: недарма дитячу ЛЮЛЬку часто називають «коЛИСкою», ніжне, дбайливе відношення до дитини передають словом «плЛЕКати». Птах, що нібито приносить дітей, — «ЛЕЛЕка». А саме дитя і зараз іноді називають ласкаво «ЛЯЛЕчкой». Так народилася слов'янська Леля — Богиня трепетних весняних паростків, перших квітів, юної жіночності. Слов'яни вважали, саме Леля піклується про сходи, що ледь проклюнулися — майбутній врожай. Лелю-Весну урочисто «закликали» — запрошували в гості, виходили зустрічати її з подарунками і частуванням. А колись запитували дозволу в Матері Лади: чи відпустить дочка?


Свято Рожаниць справляли навесні — 22-23 квітня. У цей день приносили жертви рослинними і молочними продуктами, що урочисто, з молитвами з'їдали на священному бенкеті, а потім ніч безперервно палили багаття: величезний, на честь Лади, і довкола нього ще дванадцять поменше — по числу місяців року. Відповідно до традиції, це було жіноче і дівоче свято. Хлопці, чоловіки дивилися на нього здалеку. Що ж стосується опери "Снігурка", вона, звичайно, прекрасна як художній твір, але не як «історичне джерело». Наприклад, «берендеї», серед яких розвертається дія, історично були зовсім не слов'янами, а кочівниками-тюрками, вихідцями зі степів. І Яріла зовсім не Бог Сонця, як там печуть...


За версією Б. Рибакова, не підтримуваної багатьма іншими дослідниками, однак улюбленої неоязичницької версії, Роду і Рожаниць є другим етапом слов'янських вірувань. Віра народу в ці божества, схоже, була повсякденнана, стійка і невигубна. Згадування про цих божеств зустрічаються в багатьох давньослов'янських рукописах. До наших днів дійшла навіть календарна дата свят і бенкетів на честь Рожаниць — 8 вересня/21 вересня (та весняні свята), день Різдва Богородиці. Щоб народ визнав церковні свята, Церква примирилася з "бесівською" трапезою на честь Роду і Рожаниц. На жаль, у письмових пам'ятниках, що дійшли до нас, не розкривається сутність тодішніх представлень про Рід: питання про шанування Рода і Рожаниц — найтемніші і заплутані.


Перше згадування про Рід і Рожаниць — це "Слово святого Григорія, винайдене в толцеях про тім, како перше Погани суще языци кланялися ідолом і треби їм клали; те і нині діють" (для стислості його називають "Слово про ідолів"). Передбачається, що "Слово про ідолів" було написано на початку XII в. на кораблі, що плив по Егейському морю в Константинополь через Афіни. Російський автор користався грецьким текстом 39-го слова Григорія Богослова "На святі світла явищ господніх", що він скорочено перевів і доповнив своїми спостереженнями про російське язичество. Це добуток дуже коштовний для історії російського язичества. Особливо цікава періодизація слов'янських вірувань, приведена автором "Слова про ідолів". Якщо перелічити етапи слов'янського язичества, що згадуються там, у хронологічному порядку, то ми одержимо наступний список:

  • слов'яни спочатку «клали треби» упирям і берегиням;

  • під впливом середиземноморських культів, слов'яни почали ставити «трапезу» Роду і рожаницам";

  • з'являється культ Перуна (був головним серед інших богів);

  • по прийнятті християнства Перуна "отринули", але "отай" (таємно) молилися як безлічі богів, очолюваних Перуном, так і більш древнім — Роду і Рожаницям.


Цей перелік цікавий, насамперед, своєю самостійністю і тим, що він не пристосований ні до біблійних, ні до візантійських сказань. Автор "Слова про ідолів" приводить систему поглядів наших предків на світ, побудовану з трьох елементів: сили зла, сили добра і людей, що приносять жертви тим і іншим.


Епоха Роду поставлена в цьому списку між далекою первісністю й епохою Перуна (дружинним язичництвом феодальної держави, що зароджується,). Вона продовжувалася досить тривалий проміжок часу переходу від полювання і рибальства до землеробства і скотарства. Важливо, що автор "Слова про ідолів" вважав культ Роду однієї зі світових релігий, що деякий час панувала в Єгипеті, Вавилоні, Греції, Римі і слов'янському світі. Він зіставляє Рода з єгипетським богом Осірисом. В одному зі списків "Слова про ідолів" (Паісієвськом) є доповнення, де Рід і Рожаниці уподібнені еллінськими Артеміду й Артеміді. Однак, в античній міфології не існує бога Артеміда: єдиного чоловічого божества, близького Артеміді, — це її брат Аполлон. Отже, у пошуках аналогій Роду, автор звертається не до дрібних божеств, а до божеств найвищого рангу.


Іноді Рода вважають божеством, що втілює єдність роду, єдність нащадків одного пращура, обмежуючи його рамками однієї родини. Інколи він розглядається старшим над Рожаницями, але, знов-таки, у межах тільки однієї родини чи одного князівського будинку. Тим самим зменьшується роль центрального персонажа слов'янської міфології.


За уявленнями древніх слов'ян, з вірою в Рода і Рожаниць з'єднувалася ідея долі, приречення. Випадки, що підстерігають людину, не могли не уражати її фантазію — тим більше, що в первісному своєму стані вона цілком віддавався матері-природі, і усе, що ні траплялося з нею, пояснювала впливом добрих чи ворожих сил, що діють на неї ззовні. На думку древніх, життя, із усіма його радостями і лихами, уже наперед визначалося під час самого народженні дитини. На такий зв'язок Роду і Рожаниць із судьбою вказує народна приказка: Так йому на роді написано!


Безсумнівно, що слов'янське поняття, позначене словом Рід, містило в собі ідею родючості, врожаю (на це вказують слова з коренем "рід"). Для слов'ян, що займаються землеробством, було повністю природньо сполучити в одному понятті долю і врожай, тому що їхня доля прямо залежала від врожаю. Тому Рода треба розцінювати як дуже значне божество родючості, що велить землею.


Случайные файлы

Файл
124624.rtf
31300.rtf
3504-1.rtf
30370-1.rtf
89760.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.