Середовище навчання Moodle. Його переваги та недоліки (49818)

Посмотреть архив целиком
СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ MOODLE. ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Байдалюк ЯнаMOODLE абревіатура від MODULAR OBJECT ORIENTED DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT - модульно об'єктно-зорієнтоване середовище навчання. Простими словами, це система, яка містить в собі всі курси дисциплін і кожен студент може входити в цю систему і працювати з тим чи іншим курсом. MOODLE розповсюджується безкоштовно як Open Source-проект, за ліцензією GNU GPL (іншими словами: Вам дозволяється копіювати, використовувати й змінювати програмний код).

Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки заочного навчання.

Автором концепції платформи MOODLE є австралієць Мартін Доуґіамас. А так як ми вже згадували, що проект, є відкритим і в ньому бере участь і велика кількість інших розробників.

Moodle написана на PHP з використанням SQL-бази даних (MySQL, PostgreSQL чи Microsoft SQL Server). Moodle може працювати з об'єктами SCO та відповідає стандарту SCORM.

Фінансування проекту відбувається загалом за рахунок мережі офіційних партнерів, які надають послуги встановлення, технічної підтримки, хостінгу, консультування, інтеграції, доопрацювання та інші. Усі офіційні партнери сплачують членські внески та відсоток від продаж на користь Moodle Pty Ltd, якою також керує Мартін Доугімас. Більша частина найактивніших розробників ядра Moodle є співробітниками Moodle Pty Ltd. В Україні офіційним партнером Moodle є ТОВ "Техноматика”.

Офіційним сайтом системи є: moodle.org.

Розглянемо більш детально домашню сторінку системи. Відомо, що вона дозволяє зробити, крім навчальних курсів, невеличкий неструктурований сайт. Приклад цього можна побачити на сторінці виробника системи. У блоці ліворуч можна розмістити посилання на зовнішні ресурси, файли, веб-сторінки, форум, Wiki тощо, в інших блоках відображаються аутентифіковані користувачі, календар, останні події, останні повідомлення форуму тощо.

Анонімний користувач може згортати та розгортати блоки ліворуч та праворуч. Налаштувати дозвіл анонімному користувачу додавати повідомлення в форум не вдалося (кнопка відображається, а прав не вистачає).

Домашня сторінка курсу доступна гостю, або гостю за кодовим словом, або зареєстрованому в цьому курсі. Ці налаштування визначає адміністратор сайту або автор курсу. Автор курсу може змінити кількість та розташування блоків ліворуч та праворуч.Для того, щоб редагувати структуру домашньої сторінки курсу, Вам потрібно мати права доступу на редагування структури, найчастіше вони є у автора курсу. Біля кожного заголовка блока бачимо кнопки для зміни прав доступу групам, вмикання/вимикання видимості блока для студента, видалення блоку, зміна його розташування на сторінці. В модулі на центральній сторінці можна додати ресурси (текст, веб-сторінки, файли, посилання тощо) та інтерактивні елементи (завдання, тести тощо). Кнопки біля кожного елементу дозволяють відповідно змістити елемент трішки праворуч (імітація структури), перемістити елемент на інше місце по вертикалі, відредагувати параметри елементу, знищити, ввімкнути/вимкнути видимість елементу.

Але будь-які редагування починаються з додавання на сторінку текстових ресурсів. Додати, інакше кажучи, розмістити, текстові ресурси на сторінці можна кількома способами:

Ми можемо додати текст, як посилання на файл. Зручно використовувати при наявності вище згаданих файлів та якщо в тексті багато малюнків або формул. Залежно від налаштування тексту буде відкриватися або в окремому вікні, або у фреймі. Якщо файл - документ Word, то його можна одразу зберегти на диск, а вже потім відкривати. Якщо файл у форматі pdf, то він відкриється, а вже потім його можна буде зберегти на диск. Це також єдиний зручний спосіб розмістити в курсі дзеркало якогось сайта, чи вже готовий курс зроблений у вигляді масиву веб-сторінок.

Інший спосіб, додати його як текстову сторінку. Зручно використовувати, якщо не підєднаний візуальний HTML-редактор (низька швидкість Інтернет). Порожній рядок сприймаєтся як початок нового абзацу. Можливо використовувати особливу розмітку (#,*) для форматування тексту. Наприклад, #Заголовок інтерпретується як заголовок першого рівня, ##Заголовок - як заголовок другого рівня, *курсив*, **напівжирний**, ***напівжирний курсив***.

Третій спосіб, як веб-сторінку. При створенні тексту ми можемо використати візувальний редактор, або скопіювати з документа Word та вставити. Залежно від налаштувань текст відкривається або в окремому вікні, або в поточному.

Четвертий - як пояснення. Текст створюється в форматі html за допомогою візуального редактора..

Відомі і інші способи: IMS-пакет, SCORM-пакет і LAMS-пакет (Learning Activity Managment System) - матеріали із вказаною послідовністю вивчення, індивідуальні завдання, групові проекти.

Окрім цього у системі MOODLE є безліч можливостей, що робить її дуже популярною між студентів і викладачів. При чому, у кожного свої.

У викладача:

1. Мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни.

2. Зручний інструмент з обліку та контролю роботи студентів.

3. Можливість становлювати потрібні терміни виконання студентами завдань.

4. Програмне забезпечення, європейський стандарт Moodle по організації навчального процесу за модульною системою, що вимагає Болонська декларація.

5. Можливість використання аудіо та відео матеріалів при організації навчального процесу.

6. Бути включеним до Європейського реєстру власників авторських курсів.

7. Широкі можливості зі змін, розширення, доповнення та корегування навчально-методичних матеріалів дисципліни.

8. Тести для проведення контролю знань студентів із застосуванням різних за типом питань.

9. Автоматизовану система рейтингового оцінювання самостійної роботи студентів.

10. Механізм для залучення студентів до формування силами студентів навчально-методичних матеріалів, що розроблені викладачами.

11. Програмне забезпечення, що захищене від несанкціонованого доступу, змін та пошкодження (знищення).

12. Програмне забезпечення для можливості виконання науково-методичних розробок за власним вибором, послідовністю та темпом.

У студентів:

1. Логічно структурований та комплектний навчально-методичний матеріал, що покращує умови для самостійного опанування дисципліни.

2. Засоби самотестування.

3. Засоби виконання завдань та оцінювання незалежно від людського чинника, викладача.

4. Можливість особистої участі та допомоги викладачу по комп’ютерного забезпечення навчального процесу.

5. Реальну участь у науковій роботі студентів.

6. Модульну організацію навчального процесу, що в кінцевому варіанті дасть можливість обходитися без іспитів.

7. Розширені Internet-ресурси.

8. Можливість дистанційного опанування навчальних матеріалів.

9. Можливість дострокової здачі іспитової сесії.

Помітною перевагою MOODLE є можливість зберегти текст Word у вигляді веб-сторінки, створити архів із сторінками і малюнками, розмістити в системі цей архів та розпакувати. Для сторінок із багатьма формулами - це найшвидший спосіб розмістити багато матеріалів у вигляді веб-сторінок

Ще однією перевагою MOODLE є велика кількість видів завдань. Таких як:

  • відповідь поза сайтом

  • відповідь у вигляді тексту

  • відповідь у вигляді файлу

  • відповідь у вигляді кількох файлів

  • база даних - дозволяє сконструювати свій тип завдань, наприклад, малюнок+текст+файл, та на жаль цей вид завдань недостатньо інтегровано в систему навчання (оцінити не можна, рейтинг не потрапляє у загальну відомість).

  • форум - дозволяє оцінити питання та відповіді студентів, студенти можуть не тільки писати відповіді але й прикріпляти файли.

Усі типи завдань Moodle мають назву, опис, оцінку, термін доступності, заборона надсилати запізно виконані завдання, груповий метод та видимість. Крім того завдання різного типу мають такі параметри:

  • відповідь поза сайтом - додаткових параметрів не має

  • відповідь у вигляді тексту - кількість спроб, можливість коментувати свої тексти, повідомлення викладачу про виконання поштою;

  • відповідь у вигляді файлу - кількість спроб, максимальний розмір файлу, повідомлення викладачу про виконання поштою;

  • відповідь у вигляді кількох файлів - максимальний розмір файлу, максимальна кількість файлів, дозвіл на знищення своїх файлів, можливість коментувати файли, можливість сховати свої коментарі до закінчення завдання, повідомлення про виконання поштою.

Кредитно-модульна система має як переваги так і недоліки, недоліків звичайно ж більше. По - перше, студент може спокійно набрати відповідні бали на "5" чи "4" або навіть на "3" якщо його влаштовує то отримати автомат і не йти на екзамен, і спокійно їхати додому. По - друге, якщо велика група студентів, то всі висловитись не встигають, балів не заробляють, а якщо ВНЗ кожного року збільшує набір студентів, аудиторій не вистачає пара може пройти просто неба і це мало не кожен день, або в одну аудиторію "поселяють" 2 - 3 групи у яких різні предмети. Що ж тоді робити студенту? При пятибальній системі студент спокійно вчив на екзамен і спокійно його здавав навіть тоді коли журнал не дуже і ряснів оцінками, а тепер що ж виходить не набрав балів то вибачай на екзамен можеш іти, але більше ніж на "3" не розраховуй?


Случайные файлы

Файл
2711-1.rtf
referat.doc
nadya.doc
91375.rtf
59710.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.