Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера (49653)

Посмотреть архив целиком

Застосування програмного продукту «In Team»

у процесі автоматизації роботи менеджера


Зміст


Вступ

1. Характеристика програмного продукту

1.1. Загальне призначення, розробник

1.2. Функціональні можливості програми, її модулів

1.3. Вимоги до апаратних засобів

1.4. Можливості використання в різних підсистемах управління та на конкретних робочих місцях менеджерів і спеціалістів

1.5. Переваги і недоліки (обмеження) програмного продукту

2. Середні витрати на придбання, можливості навчання персоналу роботи з програмою

3. Можливий соціальний і економічний ефект від впровадження програмного продукту на підприємстві

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Особливістю американського підходу до розробки ІС і засобів інструментальної розробки є концепція безперервності вдосконалення ІС, що забезпечує виживання організації в ринкових умовах.

CASE-засоби дозволяють створювати ІС і СППР за модульним принципом, причому модулі, що створюються робляться взаємозв’язуємими.

Отже, одна з важливих проблем створення такій єдиної бази моделей полягає в опису обчислень об'єктивно і не­залежно від застосування, що має на меті охоплення якомога шир­шого діапазону прикладних задач.

Заснована на знаннях (інтелектуальна) CASE-технологія перед­бачає впровадження в інформаційні системи та відповідні інструментальні програми елементів штучного інтелекту, зокрема, баз даних, баз знань і правил виводу для оброблення якісної інформації, методології IDEF і природної мови для створення інтерфейсу користувача. Системи, котрі містять у собі елементи штучного інтелекту, нази­ваються інтелектуальними системами.

До інформаційних систем, котрі повністю базуються на знан­нях і правилах маніпулювання з ними, належать також експертні систе­ми й середовища розробки додатків (ІDE). Створені також окремі продукти на базі ко­мерційних технологій штучного інтелекту. Зокрема, продукт JGear Team Client (Team In sight) - середовище розробки додатків (ІDE) фірми CodeGear Embarcadero, США, створений за CASE-технологією дає змогу збирати, показувати і аналізува­ти дані, зокрема завдяки запитанням англійською мовою; до тогож дозволяє керувати розробляємими проектами у команді розробників. Таких продуктів щодня стає все більше.

JGear Team Client (Team In sight) значительно упрощает управление и контроль над проектами в командах разработчиков.


1. Характеристика програмного продукту


1.1. Загальне призначення, розробник


Використовуючи функції Teamіnsіght ситеми JGear Team Clіent (Team Іn sіght), члени команди мають індивідуальний список задач для проекту: помилки, запити на зміни, примітки до коду, задачі і вимоги. Уся команда може користатися веб-порталом з актуальними даними і статистикою про швидкість і напрямок робіт із проекту.

Функції спільної розробки дозволяють локальним і вилученим розроблювачам разом проектувати, редагувати і налагоджувати додатка в реальному часі. Автоматичне розпізнавання інших клієнтів у мережі дозволяє користувачам динамічно формувати сесії спільної роботи й обмінюватися проектами, у тому числі стеками викликів, файлами і сесіями налагодження (вимагає TeamServer чи JBuіlder 2007 Enterprіse Edіtіon).

1 липня, 2008 технологічна компанія CodeGear, автор програмного продукту JGear Team Clіent (Team Іn sіght) стала частиною Embarcadero – технологічної компанії.

Embarcadero Технології був заснований у 1993 з баченням, щоб розвити передові інструменти для DBA (додатка для роботи з базами даних), прикладних програм, і різних архитектур даних, даючи їм здатність проектувати, будувати і керувати додатками програмного забезпечення в навколишнім середовищі, що вони вибирають.

Сьогодні, Embarcadero обслуговує більше чим три мільйони прикладних розробок і професійних баз даних з інструментами, що є, і міждіючими й об'єднаними. Фірмові торгові марки DatabaseGear ™ і CodeGear ™ й їхнї вироби з'єднують розробку і зв'язування бази даних у новому шляху, що дозволяє їм, збільшити продуктивність і якість, краще адаптуватися протягом більш швидкого часу на ринку, і далі вводять нововведення, усуваючи зауваження менеджера, користувача.

Від індивідуальних продавців програмного забезпечення (ІSVS) і розроблювачів до DBAS, продукти також використовують професіонали в області розробок баз даних менеджменту і великі команди підприємства, що працюють в одному зв'язуванні. Embarcadero інструменти використовуються в найбільш відповідальних вертикальних галузях промисловості в 29 країнах і 90 компаніями класу топ 100.

Співтовариство компанії в Інтернету - більше чим три мільйони потенційних споживачів і охоплює всю платформу, server, і навколишні середовища розвитку, надаючи загальний доступ клієнтів до всесвітньої найбільшої основи знання якості відкриває вихідні і комерційні інструменти програмного забезпечення, щоб одержати їхню якнайкращу виконану роботу.

Грамотно і технологично розроблений web-sіte компанії Embarcadero, свідчить про тім, чому клієнти звертаються за інструментами компанії Embarcadero щодня. Завантаживши один із програмних інструментів компанії Embarcadero Ви можете дуже швидко досягти необхідних результатів у колективній розробці проектів.

Взагалі, компанія розробник CodeGear поставляє творчі, з високою продуктивністю інструменти розвитку для широкого спектра розроблювачів програмного забезпечення, від окремих індивідуумів-розроблювачів до команд підприємства. Сформований з відділів відомої американської компанії-розроблювача Borland, що відокремилися, фірма зосередилася винятково на технічному нововведенні і підтримці для розроблювачів програмного забезпечення, CodeGear має більше чим 25 років лідерства в даних технологіях і з більше чим 3,2 мільйонами користувачів їхніх програмних виробів в усьому світі. У листопаду 2006, CodeGear став незалежною організацією в межах Borland Корпорації Програмного забезпечення - з окремим керуванням, продажами, маркетингом і командою розроблювачів.

CodeGear завжди йде назустріч потребам розроблювачів в усьому світі - число яких збільшиться до 17 мільйонів глобально в 2011, відповідно до аналізу Міжнародної Корпорації Даних (International Data Corporation) США.

CodeGear розробив і запатентував перше комерційне середовище розробки додатків (ІDE), що розкриває всебічні здібності команди розроблювачів, для ефективного виробництва програмного забезпечення і комерційних проектів. CodeGear привнесене до ринкового продукту перше чисте Java ІDE, також перший ІDE для C++, перший J2EE-компілятор ІDE, перше середовище розробки ІDE для Lіnux, і також була першою компанією, що забезпечувала підтримку послуг SOAP в ІDE, мові, і бібліотеці під час багаторазового виконання популярних мов програмування.


1.2. Функціональні можливості програми, її модулів


JBuilder® 2008, - перший server-незалежний додаток для підприємств - класу ІDE побудований за технологією Затьмарення (Eclіpse). Це забезпечує багато економічних вигод від відкритої вихідної платформи, з високою надійністю забезпеченою рішенням постачальника, під ключ.

JGEAR ™, набір спеціалізованого інструмента і plug-іns за технологією Затьмарення, що і збільшується і прискорює відкриту - вихідну платформу й інструменти в трьох ключових областях (виконання замовлення за допомогою Ява, візуальне проектування і розробка, і співробітництво команди одночасне) які працюють відповідно до Eclіpse-заснованими на ІDE рішеннями сьогодні.

На веб-сайте розроблювача програми маються короткі відео, що демонструють нові JGEAR плагины.

Для початку інсталяції JGEAR Team Clіent (Team Іn sіght), що використовує менеджер модернізації Karl Ewald (RіD) показує, як установити JGEAR. http://dn.codegear.com/article/36877

Чи бідуєте Ви в могутнім виконанні менеджерської роботи, копіюванні робочих інструментів чи програми інструментів, що роблять налагодження, - чи Ви хочете прискорити розвиток проекту з графічними інструментами подібно EJB верстату, проектувальнику послуг мережі, чи UML моделюванню - JGEAR plug-іns має для Вас усе необхідне. Мається навіть JGEAR модуль-додаток, котрий може спрощувати проектну установку і збільшувати спільний розвиток команди. При цьому встановлюється один чи більша кількість JGEAR плагинов у ваш Затьмарення (Eclіpse), заснований на технології ІDE, включаючи Затьмарення Callіsto (3.2), MyEclіpse 5.5, BEA Workshop ™ 10.1, Турбо JBUІLDER 2007, і JBUІLDER 2007 для підприємств. При цьому вибирається вірний інструмент для роботи.

JGEAR інструкції даних можна подивитися за адресами:

http://www.codegear.com/article/36820/images/36820/jgperformance_ds_us_070813.pdf

http://www.codegear.com/article/36820/images/36820/jglivesource_ds_us_070807.pdf

http://www.codegear.com/article/36820/images/36820/jgteamclient_ds_us_070807.pdf

http://www.codegear.com/article/36820/images/36820/jgteamserver_ds_us_070807.pdf


Використання JGear Team Client

На веб-сайте компанії-розроблювача, фахівці Эйб Тевари й Ацуши Хасегава показують роботу програми JGEAR Team Clіent (Team Іn sіght) у дії, за адресою: http://dn.codegear.com/article/36879.

JGEAR для технології Затьмарення поставляє зв'язаний виконанням копіювальник профіль високого рівня для пам'яті і програмний відладник CPU для JGEAR. Дані показані в у режимі реального часу, так що розроблювачі можуть негайно бачити, чи зв'язана дана проблема виконання роботи з CPU, пам'яттю, чи з обома. Автоматичний Датчик Зменшення Пам'яті контролює розвиток використання пам'яті через якийсь час для безпосередньої, негайної ідентифікації потенційних знижень пам'яті. Контроль у реальному масштабі часу розподілів об'єкту дозволяє Вам розуміти, як програма-модуль профіль використовує віртуальну пам'ять комп'ютера. Розподіл (Backtrace) переглядача (вьюера) програми дозволяє розроблювачам ідентифікувати програмні коди чи частину програми, відповідальні наприклад за розподіли. Відладник (Debugger) дає показ у реальному масштабі часу прогресу всіх галузей, що керують у межах Віртуальної Машини. Охоплення Кодів забезпечує вид охоплення Класу і, у реальному масштабі часу, швидко бачити охоплення для кожного класу й ідентифікувати класи, що не цілком охоплені (рис.1.1).


Случайные файлы

Файл
VAN_GOG.DOC
162235.rtf
90327.rtf
135406.doc
175518.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.