Технологічні основи глобалізації (49270)

Посмотреть архив целиком

Реферат на тему:

Технологічні основи глобалізації.


ПЛАН


Вступ 3

1. Роль інформаційних технологій в господарській діяльності суб'єктів світового господарства 6

2. Інформаційні технології як засіб глобальної експансії 11

Висновок 16

Список використаної літератури 17


Вступ


Послідовний розгляд проблеми глобалізації мирохозяйственных стосунків вимагає з'ясування її технологічних основ, а потім – про організаційних форм і механізмів цього процесу на сучасному етапі.

Нижче мова піде переважно про одну форму глобалізації мирохозяйственных зв'язків – глобальну експансію. Це пояснюється тим, що глобальна експансія домінує в сучасній світовій економіці, маючи більш менш певне технологічне оформлення. Глобальне взаємопроникнення, що не отримало ще до кінця завершених форм, може бути предметом прогнозно-оцінного дослідження. Як вже мовилося в попередньому розділі, засобом глобальної експансії є перенесення в країну додатка капіталу стереотипів виробництва і споживання країни базування. Зупинимося детальніше на механізмі такого перенесення. Очевидна тонкість питання полягає в тому, що юридично ніхто не примушує окрему особу (фірму, уряд) ухвалювати в процесі зовнішньоекономічної діяльності ті або інші рішення. Так або інакше рішення ухвалюються самостійно.

Яким чином можна змусити людину використовувати ресурси, що належать йому, певним чином? Пропонуючи йому найбільш прості, тобто готові рішення (продукти і способи заробітку), призначені не для розуміння (роздуму і подальшого ухвалення рішення), а для механічного запам'ятовування і виконання. Пропонувати можна, використовуючи як його залежність від влади, як оформленою (думок і вирішень людей, під керівництвом яких він знаходиться), так і від неоформленої, так званої масової свідомості, громадської думки, традицій і стереотипів поведінки більшості. У обох випадках людина ухвалює рішення несамостійне, тільки в першому випадку він це усвідомлює, а в другому – ні: йому здається, що рішення він ухвалює сам.

Проте ієрархічні структури не можуть пронизати все суспільство, побудоване на демократичних принципах: максимальне поле їх розповсюдження обмежується правовою системою держави і системою управління на підприємствах. У сфері споживання (і ширше – при виборі напряму використання ресурсів) діють саме механізми дії на масову свідомість.

Інформація, необхідна для ухвалення рішення, призначена більшості, а не просто окремій людині, тому особливої значущості набувають неособисті способи передачі інформації, розраховані на масового адресата.

З цього витікає також, що потрібний своєрідний посередник - “транслятор”, інформаційний ефект, що мультиплікує, причому цьому транслятору не обов'язково володіти зворотним зв'язком, оскільки інформаційна реакція пасивного адресата не передбачається.

Перед нами, таким чином, предстає сукупність засобів неособистого, однобічного і опосередкованого спілкування як система, організаційно і що технічно підтримує глобальну експансію. У основі цієї системи (див. Таблица 1), на наш погляд, коштують засоби масових комунікацій (масовій інформації), а також всі ієрархічно побудовані організації, що виконують роль посередника в передачі інформації.

Засоби глобальної експансії повинні цілком відображати її суть. По-перше, вони протистоять засобам спілкування, орієнтованим на особу як індивідуальну здібність до осмислення інформації, що адресується.

По-друге, вони протистоять всім безпосереднім формам людського спілкування, які, хоча також можуть бути однонаправленими (як, наприклад, спілкування вимагача зі своєю жертвою), характеризуються мультиплікаційним ефектом.

Структуровані і неструктуровані засоби глобальної експансії відрізняються один від одного, проте, відзнака насправді лише формальне.

Неструктуровані засоби глобальної експансії замінюють, точніше, знеособлюють посередника: він йде “за куліси”, а в полі зору залишається лише технічний носій інформації, нібито що поширює те, що від нього хочуть глядачі (слухачі, читачі, користувачі), що на практиці зовсім не факт. Втім, виникнення і розвиток засобів глобальної експансії, аж до справжнього моменту було суперечливим. Особливо варто підкреслити, що ЗМІ - всього лише інструмент, засіб дії на свідомість. Цілі цієї дії можуть бути різними. Єдине, що можна затверджувати – вони більш за інші засоби личать для маніпуляцій подібного роду.

Об'єктивний погляд на розвиток засобів передачі інформації, значущої для процесу ухвалення рішень, вимагає виділення двох напрямів цього розвитку. А воно останнім часом торкнулося засобів однонаправленої дії і так званих засобів зв'язку, що передбачають реакцію адресата інформації (тобто особисте спілкування).


1. Роль інформаційних технологій в господарській діяльності суб'єктів світового господарства


Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології з їх нестримно зростаючим потенціалом і витратами, що швидко знижуються, відкривають великі можливості для появи нових форм організації праці і зайнятості в рамках як окремих корпорацій, так і суспільства в цілому. Спектр таких можливостей значно розширюється - нововведення впливають на всі сфери життя людей, сім'ю, освіту, роботу, географічні кордони людських общностей і так далі

Зачинаючи з середини 80-х років загальне розповсюдження персональних комп'ютерів і інформаційних мереж дозволило інформатизувати робочі місця керівників; при цьому комп'ютеризація охопила всі сфери офісної діяльності. У 90-і роки інформаційні мережі буквально обплутали весь світ, що знаменувало собою нову еру в їх розвитку.

Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій відбувається небувалий високими темпами. Якби з 1971 р. автомобілебудування розвивалося настільки ж нестримно, як і мікропроцесорна техніка, то автомобіль сьогоднішнього дня вже мчався б із швидкістю 480 тис. км/год і споживав при цьому 1 л палива на 355 тис. км. пробігу. Так образно порівняли темпи науково-технічного прогресу в двох провідних галузях промисловості США фахівці фірми “Intel”, світового лідера в області мікроелектроніки. Для повноти картини можна додати, що і коштував би цей автомобіль всього 75 центів.

У діловій сфері отримала широке визнання і нова інформаційна технологія, представлена послугами глобальної мережі Інтернет. По оцінках аналітичної фірми “International Data Corp” (США), останніми роками поточного століття слід чекати збільшення числа бізнес-користувачів мережею з 3,1 до 88 млн. підключень. Спеціалізовані видання вже назвали її “Мережею мереж”, а популярний журнал ділового світу “Бізнес уик” визначив найближче майбутнє як “епоху Інтернету”. Не випадково деяким ученим (перш за все російським) проблема усесвітньої інформації розглядується як одна з основних глобальних.

Поворот в розвитку мережі Інтернет, перетворення її, в глобальну стався в 1993 р. і пов'язаний із створенням так званої “усесвітньої павутини” (World Wide Web - WWW) - нової послуги мережі, що значно спростила пошук і роботу з інформацією. Якщо в 1980 р. “Інтернет” об'єднувала лише 25 мереж, то через 15 років - вже понад 44 тис. університетських, державних і корпоративних мережевих систем 160 країн світу, зв'язаних високошвидкісними приватними і загальнодоступними засобами зв'язку. За один 1995 р. до “Інтернет” підключилися від 40 до 50 млн. комп'ютерів і числа їх щомісячно збільшується на 10-20%. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), послугами “Інтернет” користується кожен п'ятнадцятий громадянин країн членів цієї організації (для порівняння, у Фінляндії, державі-лідерові - кожен четвертий, США - кожен шостий, Великобританії - один з 18, Німеччині - з 25, Франції і Японії - з 60).

Принципова характеристика інформаційних технологій - отримання користувачами доступу до потужних інформаційних систем через робочі станції і персональні комп'ютери.

Телекомунікаційні технології дозволяють перебудувати організаційні структури підприємств, створюючи можливість:

  1. реалізувати альтернативні форми взаємодії як усередині компанії, так і із зовнішнім світом за допомогою організації внутрішніх мереж

  2. змінити методи управління (контроль, аналіз, планерування)

  3. поступово долати обмеження, що обумовлюються необхідністю знаходитися у фізичному контакті при спільній роботі.

Замість функціональних ієрархічних структур виникають динамічніші і гнучкіші організації, пронизані мережевою інформацією, здатні відчувати потреби ринку і реагувати на них, замість того щоб просто проводити якусь продукцію і продавати її через окремі функціональні підрозділи, як у минулому.

В результаті і у сфері мирохозяйственных стосунків забезпечується доступність і оперативність інформації, істотне заощадження робочого часу – щонайпершого закону економіки, сформульованого неугодним До. Марксом.

Економічний аспект організаційних змін у виробництві, інформаційних технологій, що відбуваються при впровадженні, полягає не стільки в можливості понизити витрати виробництва (за рахунок зростання швидкості обробки і передачі інформації), скільки за рахунок підвищення ринкової привабливості товарів і послуг, наприклад, шляхом скорочення часу розробки нових продуктів або поліпшення роботи сервісних підрозділів. Головні причини використання телекомунікаційних технологій при здійсненні внутрішньої перебудови компаній - необхідність підтримки конкурентоспроможності або зменшення стратегічного відставання.


Случайные файлы

Файл
proekt.doc
133284.rtf
168987.rtf
29732-1.rtf
157430.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.