Автоматичні засоби перекладу (46726)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти й науки України

Херсонський державний університет

Інститут філології і журналістики

Реферат:

"Автоматичні засоби перекладу"
Херсон – 2009


Ідея використання комп'ютера для автоматичного перекладу текстів виникла ще на початку появи обчислювальної техніки. Для автоматичного перекладу документів з однієї мови на іншу розроблено багато різних програм. Однак через складнощі опису семантики природних мов до цього часу остаточно проблему перекладу ще не вирішено. Проте сучасні засоби автоматизації перекладу досягли такого рівня, який дає змогу ефективно використовувати їх на практиці. Це пов'язано з тим, що в наукових, технічних, економічних та інших текстах, на відміну від художніх, використовується обмежена кількість мовних конструкцій, які більше орієнтовано на однозначну інтерпретацію.

Програми автоматичного перекладу документів доцільно використовувати:

 • при абсолютному незнанні іноземних мов;

 • у разі необхідності одержання перекладу швидко, наприклад, при перекладі Web-сторінок;

 • для створення підрядкового перекладу – чернетки, що використовуються для повноцінного перекладу;

 • у разі пересилання документів іноземним партнерам.

До засобів автоматизації перекладу можна віднести два типи програм: електронні словники й програми перекладу.

Електронні словники – це засоби для перекладу окремих слів і виразів документа. Деякі з них забезпечують звуковий супровід перекладених слів. Серед найпопулярніших програм даного класу слід відзначити НБАРС – новий великий англо-російський словник, Контекст 3.51, ABBYY Lingvo та ін.

Програми перекладу забезпечують повний цикл перекладу всього документа: введення початкового тексту, переклад на іншу мову, редагування, форматування й збереження перекладеного тексту. Прикладами програм перекладу можуть бути PROMT та Language Master.


Програма PROMT


Цю програму (її більш ранні версії відомо під назвою Stylus) розроблено російською фірмою PROMT. Програма є додатком до операційних систем, таких як Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 і може бути інтегрована в комплект програм Microsoft Office, зокрема, у програми Microsoft Word та Excel.

Можливості програми PROMT:

 • забезпечення перекладу документів з англійської, німецької та французької мов на російську і навпаки;

 • до неї можна підключати кілька десятків спеціалізованих словників, що забезпечує правильний переклад термінів, які стосуються певної області знань;

 • динамічне відслідковування напрямку перекладу, тобто визначення мови оригіналу і перекладу;

 • переклад вмісту буфера обміну, поточного параграфа, виділеного фрагмента тексту або всього тексту;

 • забезпечення будь-якого з можливих напрямків перекладу, підключення й відключення словників, доповнення та виправлення їх, складання списку зарезервованих слів, які не перекладаються;

 • робота безпосередньо з програмами розпізнавання текстів, наприклад, FineReader;

 • не виходячи з програми можна використати відомі способи редагування й форматування оригіналу та перекладу;

 • забезпечення перевірки орфографії оригіналу і перекладу після встановлення прикладних програм для перевірки правопису (LingvoCorrector, Пропис, Орфо, Hugo).

Головне вікно програми складається з трьох частин: дві призначені для відображення оригіналу тексту і його перекладу, третя – утворює інформаційну панель, де відображаються інформація про перекладений документ і спеціальні настройки. Вікно має стандартні елементи керування вікна Windows –

Для швидкого запуску всіх програм, що входять до складу PROMT, призначений Інтегратор PROMT у вигляді окремої панелі робочого стола Windows. Кнопки панелі Інтегратора, а також пункти контекстного меню, яке викликається клацанням правою клавішею миші на значку Інтегратора, що є на панелі задач, дають змогу вибрати такі функції програми PROMT:

Переклад Clipboard (вміст буфера обміну).

Відкрити файл.

Відкрити WWW-вузол.

Пошук у WWW.

Запустити програму PROMT.

Запустити File Translator – програму перекладу файлів у пакетному режимі.

Запустити WebView – броузер-перекладач, що забезпечує синхронний переклад Web-сторінок при навігації у Internet.

Запустити Quick Translator – програму швидкого перекладу тексту, набраного з клавіатури.

Переклад окремих слів і виділених фрагментів можна здійснити прямо в тексті, навівши на них вказівник миші. Окремі фрагменти тексту можна перекласти без попереднього запуску програми PROMT. Для цього досить, знаходячись в будь-якому текстовому редакторі, наприклад, Notepad або Microsoft Word, скопіювати виділений фрагмент у буфер обміну і викликати функцію Переклад Clipboard Інтегратора PROMT.

Переклад документа за допомогою програми PROMT передбачає проведення кількох етапів:

Введення документа, який необхідно перекласти. Документ може бути завантажений з файлу. Для цього слід виконати стандартну операцію відкриття файлу. Текст для перекладу може також бути набраний на клавіатурі у власному редакторі програми. Для цього треба спочатку створити новий документ за допомогою відповідної команди. Для перекладу введеного з клавіатури тексту без виклику основного вікна програми PROMT можна також скористатися функцією Quick Translator Інтегратора PROMT. У вікні програми Quick Translator, крім перекладу, можна виконати також інші дії з оригіналом і перекладеним текстом: скопіювати переклад у буфер обміну, змінити напрямок перекладу, підключити додаткові словники тощо.

Уточнення параметрів перекладу. Після того, як підготовлено оригінал тексту, що підлягає перекладу, слід визначається напрямок перекладу, тобто з якої мови на яку мову буде здійснюватися переклад, а також уточнити формат тексту оригіналу (формат файлу тексту оригінала, наприклад MS Word файл, форматований текст RTF і т.д.).

Підготовка тексту до перекладу. Вибраний документ відображається в області тексту оригіналу. Перед початком перекладу доцільно перевірити орфографію, оскільки неправильно написані слова будуть сприйматися програмою як невідомі і залишаться без перекладу. У разі необхідності текст можна зберегти для подальшої роботи як документ PROMT. У документі можуть бути слова і словосполучення, які не повинні перекладатися, наприклад, прізвища, назви програмних продуктів (Windows 98, Microsoft Word 2000 тощо). Іноді застосовують транслітерацію – запис із використанням іншого алфавіту, що відповідає написанню або вимові мовою оригіналу (наприклад, прізвище Brown бажано перекласти не як Коричневий, а Браун).

Програми автоматичного переводу розглядаються, як засоби отримання простої чернетки. Якщо подібні потреби є, то використовують подібні програми. Кваліфіковане редагування тексту отриманого автоматичним шляхом, проводиться в декілька раз дорожче, ніж послуги спеціальних перекладачів.

Програмні засоби автоматичного переводу можна умовно розділити на дві основні категорії. Першу категорію представляють комп’ютерні словники. Призначення комп’ютерних словників такі ж, як і в звичайних словників: дати відомості про значення невідомого слова. Перевага комп’ютерних словників складається з швидкості доступу і вигоди автоматичного пошуку виділеного слова. Автоматичний словник дає змогу перекладу слова по написанню виділеної комбінації кнопок. До другої категорії відносяться програми, які дозволяють виконувати автоматичний переклад тексту. Вони сприймають текст на одній мові і видають текст на іншій мові. В ході роботи програма використовує обширні словники, набори граматичних правил та інші засоби, що забезпечують найліпшу (з точки зору програми) якість перекладу. Словник може складатися не тільки з виділеного слова, але й зі словосполучення. Використовуючи ці засоби, програма аналізує граматичну структуру тексту, знаходить зв’язок між словами і намагається побудувати правильний переклад фрази на іншій мові. Чим коротша пропозиція, тим більше шансів на те, що таке речення буде правильним. В довгих реченнях і складних граматичних конструкціях будь-яка система перекладу може дати збій. В Росії найбільш широке розповсюдження отримали програми автоматичного перекладу з англійської на російську, із російської на англійську мову. Це пояснюється головною роллю англійської мови в сфері міжнародного спілкування. Англійська мова досить проста для вивчення, однак її простота несподівано створює допоміжні проблеми для систем автоматичного перекладу. Справа в тім, що однаково написані слова в англійській мові часто відносяться до різних частин мови. Це ускладнює граматичний аналіз речення і призводить до виникнення грубих помилок в автоматичному перекладі.


Автоматичний переклад


Простий переклад вихідного файлу, що містить текст, за допомогою програми Promt 98 виконується дуже легко. Спочатку потрібно завантажити файл з вихідним текстом. Це виконують командою Файл в відкрити або за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів Стандартна. Після вибору імені вихідного файлу програма відкриває діалогове вікно, потім – конвертувати файл. В цьому діалоговому вікні автоматично вибирається формат файлу і необхідний напрям перекладу. Користувачу лишається тільки переконатись в тому, що параметри зазначені вірно і клацнути на кнопці ОК. Вихідний документ завантажується в програму і одночасно відображається, як в області оригіналу, так і в області перекладу. Для виконання перекладу треба дати команду Переклад – весь текст або використати кнопку на панелі інструментів Переклад.


Случайные файлы

Файл
140691.doc
25357-1.rtf
116179.rtf
162705.rtf
166496.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.