Автоматизація робочого місця (46657)

Посмотреть архив целиком

Анотація


Сучасні масштаби і темпи упровадження засобів автоматизації управління в народному господарстві з особливою гостротою ставить задачу проведення комплексних досліджень, пов'язаних зі всестороннім вивченням і узагальненням виникаючих при цьому проблем як практичного, так і теоретичного характеру.

Останніми роками виникає концепція розподілених систем управління народним господарством, де передбачається локальна обробка інформації. Для реалізації ідеї розподіленого управління необхідне створення для кожного рівня управління і кожної наочної області автоматизованих робочих місць (АРМ) на базі професійних персональних ЕОМ.

Аналізуючи єство АРМ, фахівці визначають їх гущавині всього як професійно-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані безпосередньо на робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх робіт.

Для кожного об'єкту управління потрібно передбачити автоматизовані робочі місця, відповідні їх функціональному призначенню. Проте принципи створення АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, ефективність.

Згідно принципу системності АРМ слід розглядати як системи, структура яких визначається функціональним призначенням.

Принцип гнучкості означає пристосовність системи до можливих перебудов завдяки модульній побудови всіх підсистем і стандартизації їх елементів.

Принцип стійкості полягає в тому, що система АРМ повинна виконувати основні функції незалежно від дії на неї внутрішніх і зовнішніх можливих чинників. Це значить, що неполадки в окремих її частинах повинні бути легко усунені, а працездатність системи - швидко відновлена.

Ефективність АРМ слід розглядати як інтегральний показник рівня реалізації приведених вище принципів, віднесеного до витрат по створенню і експлуатації системи.

Функціонування АРМ може дати чисельний ефект тільки за умови правильного розподілу функцій і навантаження між людиною і машинними засобами обробки інформації, ядром яких є ЕОМ. Лише тоді АРМ стане засобом підвищення не тільки продуктивності праці і ефективності управління, але і соціальної комфортності фахівців.

Тепер розглянемо більш детально стан і перспективи розвитку АРМ на базі персональних ЕОМ, а потім торкнемося деяких питань технічного і програмного забезпечення АРМ.

Розвиток електроніки привів до появи нового класу обчислювальних машин - персональних ЕОМ (ПЕВМ). Головна гідність ПЕВМ - порівняно низька вартість і в той же час висока продуктивність.


Зміст


Вступ

1. Техніко-экономічне обґрунтовування

2. Перелік, опис і обґрунтовування вибору програмного забезпечення

3. Перелік, опис і обґрунтовування вибору технічних засобів

Висновок

Додаток А

Додаток Б


Вступ


Фінанси - це сукупність грошових відносин, організованих державою в процесі яких здійснюється формування і використовування загальнодержавних фундацій грошових коштів для здійснення економічних, соціальних і політичних задач.

На розробку стратегії функціонування підприємства вирішальне значення надають результати його фінансової діяльності, задачами якої є:

1. Стимулювання зростання виробництва і підвищення його ефективності:

2. Концентрація фінансових ресурсів на найважливіших напрямах економічного і соціального розвитку;

3. Встановлення обгрунтованих пропорцій шляхом індикативного планування;

4. Здійснення ефективного контролю за використовуванням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Для того, щоб забезпечити ефективне виконання задач, поставлених фінансовим відділом, необхідно його забезпечити локальною сіттю могутніх, сучасних комп'ютерів і високоякісною периферією.

В цілях автоматизації фінансового відділу, в якому працюють 4 люди, підприємством виділена сума в 28 000 грн.


1. Техніко-економічне обгрунтовування


Ухвалення управлінських рішень базується на результатах роботи фінансового відділу. В основі діяльності цього структурною підрозділи лежить накопичення, систематизація, обробка і аналіз великих, періодично поступають потоків інформації.

Чим швидше і якісно фінансовий відділ оброблятиме дані, що поступають, тим оператівнєє ухвалюватимуться управлінські рішення, у тому числі і рішення про інвестування засобів, що зрештою понизить втрати і збільшить одержувану підприємством прибуток. У зв'язку з цим необхідне створення автоматизованих робочих місць в даному підрозділі.

Оскільки робота фінансового відділу пов'язана з виконанням декількох комплексних задач одночасно, то слід встановити 4 могутні комп'ютери оснащених відповідним програмним забезпеченням. Для безперервного обміну інформацією між службовцями, комп'ютери повинні бути з'єднаний в локальну сіть.

Тоді розподіл функцій по робочих місцях буде наступний:

- перше робоче місце (центральний наймогутніший комп'ютер) управління фінансами, тобто реалізація і контроль за фінансовою діяльністю в цілому, як на даному підприємстві, так і на фінансовому ринку;

- друге робоче місце - аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, в якому працює підприємство;

- третє робоче місце - комплексне вивчення ринку цінних паперів на фондових біржах;

- четверте робоче місце вивчення змін на інвестиційному ринку, тобто комплексне вивчення і аналіз пропонованих інвестиційних проектів.

Оскільки цей відділ здійснює свою діяльність, взаємодіючи і з іншими підрозділами підприємства, а також суспільними організаціями, отже, йому необхідні сучасні засоби зв'язку і периферія, а саме факс-модем, телефон, принтер і сканер.

Для забезпечення доступу до великого числа джерел інформації слід підключити пристрій для відтворення даних з лазерних дисків.

Природно, що для забезпечення виконання оперативної роботи необхідно забезпечити даний відділ і офісними меблями. Сюди слід віднести наступне:

- чотири столи необхідних для встановлення на них комп'ютерів і в той же час зручних для забезпечення виконання функціональних обов'язків співробітників і один стіл для сканера;

- відповідне освітлення (4 галогенової лампочки, розташовані над кожним робочим місцем);

- чотири робочі крісла;

- два крісла і журнальний столик, необхідні для мотивації праці;

- чотири настільні пенали, розташовані на столах у співробітників.


2. Перелік, опис і обгрунтовування вибору програмного забезпечення


В основі роботи фінансового відділу лежить обробка і аналіз фінансового ринку і економічної інформації, що поступає із зовнішнього середовища.

Системне ПО організовує процес обробки і забезпечує нормальну роботу середовища для прикладних програм.

Прикладне ПО призначено для вирішення конкретних задач користувача.

До складу системного ПО входять:

- операційні системи (Ос);

- сервісні програми;

- транслятори мов програмування;

- програми технічного обслуговування.

Ос завантажує потрібну програму в пам'ять і стежить за ходом її виконання. Виходячи з виконуваних функцій. Ос можна розбити на три групи:

-однозадачные;

-многозадачные;

-сетевые.

Призначення однозадачних ОС: робота одного користувача в кожний конкретний момент часу з однією задачею. Типовим представником такої Ос є MS-DOS.

Багатозадачні Ос забезпечують колективне використовування ЕОМ в мультипрограмному режимі розділення часу. Типовими представниками є Ос UNIX, OS/2, корпорації IBM, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT і деякі інші.

Мережні операційні системи пов'язані з появою локальних і глобальних сітей і призначені для забезпечення доступу користувачам до всіх ресурсів обчислювальної сіті. Типовими представниками мережних ОС є Novell NetWare, Microsoft Windows NT, Banyan Vines, IBM LAN, UNIX, Solaris. Linux і ін.

Сервісне програмне забезпечення - це сукупність програмних продуктів, надаючі користувачу додаткові послуги в роботі з комп'ютером і розширяльні можливості операційних систем. По функціональних можливостях сервісні програми можна підрозділити на:

- поліпшуючі призначений для користувача інтерфейс;

- захищаючі дані від руйнування і несанкціонованого доступу:

- поновлюючі дані;

- архівації-розархівування;

- антивірусні засоби.

За способом організації і реалізації сервісні засоби можуть бути представлений оболонками, утилітами і автономними програмами.

Виходячи зі всього вище сказаного як програмне забезпечення для фінансового відділу, ми виберемо щонайпотужнішу базу даних Data Ease- оскільки даний відділ буде, накопичувати, обробляти і аналізувати велику кількість економічної інформації. Вартість •этой програми складає 620 грн.(120$).

Статистична система Stadia допоможе зробити висновки з накопичених даних. Вартість її 265 грн.(50$).

Операційна русифікована оболонка Microsoft Windows"98 дозволяє простіше звертатися до додатків за допомогою нових можливостей для запуску програм. Вартість її 2120 грн (враховуючи вартість MS Office) (420$).

Мережний драйвер (Netware lite)- програма, що забезпечує обмін інформацією по локальній сіті.


3. Перелік, опис і обгрунтовування вибору технічних засобів


Залежно від задач, для вирішення яких ми придбаваємо комп'ютер, нам може бути потрібно різна потужність процесора, і відповідно різний об'єм пам'яті. Всі основні характеристики комп'ютера безпосередньо впливають на його вартість, тому для того, щоб уникнути непотрібних витрат, ми, перш за все, повинні визначити круг вирішуваних задачі. Наприклад, ми збираємося використовувати комп'ютер тільки для підготовки ділових листів або оформлення контрактів, вимоги до комп'ютера будуть значно нижчими.


Случайные файлы

Файл
161490.rtf
3307.rtf
3704.rtf
30826.rtf
125348.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.