Access і Visual basic for Application. Excel VBA: прийоми програмування (46550)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки

Українська академія друкарства


Реферат

з інформатики на тему: “ACCESS і VISUAL BASIC FOR Application. Excel VBA: gрийоми програмування"Підготував:

Студент групи Б-21

Зінов’єв Максим


Львів-2006


Содержание


1. Що таке Visual Basic for Applications

2. Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління

3. Модулі

4. Процедури

4.1 Створення процедур обробки подій

4.2 Редагування у вікні модуля

4.3 Аргументи процедури

5. Основні оператори VBA

5.1. Змінні і оператор привласнення

5.2. Умовні оператори

6. Excel VBA: Прийоми програмування1. Що таке Visual Basic for Applications


Visual Basic for Applications є напівфункціональною мовою програмування, що є невід'ємною складовою частиною Access. Ця мова використовується для розробки додатків, призначених для маніпулювання БД і для настройки призначеного для користувача інтерфейсу. VBA - це структурована мова програмування високого рівня. У нім, як і в інших мовах, є оператори перевірки умов, циклічного виконання операцій, що повторюються, а також обміну даними з пам'яттю і дисками. У мові VBA реалізовані загальні принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Це означає, що призначене для користувача середовище, кероване додатком, не піддається змінам шляхом виконання послідовності процедур і операторів, але реагує на події, пов'язані з різними об'єктами: полями введення, кнопками, розділами форм і звітів. У мові VBA програмний код прив'язаний безпосередньо до об'єктів і спрацьовує тоді, коли трапляється певна подія. Все програмування в Windows засноване саме на відгуку на ту або іншу подію в системі.


2. Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління


Одним з ефективних способів використання VBA є прив'язка коду до кнопок, що додаються у форму за допомогою майстрів елементів управління. Щоб додати кнопку з фрагментом коду, а потім проглянути код, необхідно виконати наступне:

1. Відкрити яку-небудь БД, в якій є таблиця.

2. Вибрати таблицю і виконати кацання на кнопці Автоформа стандартній панелі інструментів. Для таблиці буде створена форма за умовчанням.

3. Зберегти створену форму, виконавши клацання на кнопці закриття вікна, а потім на запит про збереження відповісти ствердно і ввести ім'я створеної форми або залишити запропоноване для збереження ім'я форми.

4. Вибрати вкладку Форми. Вибрати створену форму.

5. Виконати клацання по кнопці Конструктор, для перемикання в режим конструктора форми.

6. Вибрати команду Вигляд - > Панель елементів, якщо панель елементів не відображена на екрані.

7. Перевірити, чи активізовані майстри елементів управління (т.е. чи натиснута кнопка Майстра).

8. Виконати клацання на елементі Кнопка.

9. Виконати клацання на вільному місці форми, щоб вставити в неї кнопку. Відкриється діалогове вікно майстра кнопок, показане на малюнку 1.


Мал.1.
10. У списку Категорії вибрати пункт Переходи по записах, а потім в списку Дії - > Пошук запису. Після клацання на кнопці Готово у форму буде додана кнопка, що виконує пошук.

11. Виконати клацання на елементі Кнопка.

12. Вставити кнопку на вільному місці форми нижче попередньою, створеною раніше. Знову відкриється вікно кнопок.

13. У списку Категорії вибрати пункт Робота з формою, а в списку Дії - пункт Закриття форми. Після клацання по кнопці Готово у форму буде додана кнопка, що виконує закриття форми.

14. Зберегти форму, вибравши команду Файл - > Зберегти. Після цього можна запустити форму і перевірити роботу доданих кнопок.

15. Перемкнутися в режим Констуктора, виконавши клацання по кнопці Конструктор.

16. Вибрати команду Вигляд - > Програма або виконати клацання по кнопці Програма на панелі інструментів. Відкриється вікно редактора Visual Basic for Applications, представлене на малюнку 2.


Мал.2.
У цьому вікні можна бачити три фрагменти програми на мові VBA: розділ оголошень (у верхній частині вікна), який містить код, що відноситься до всієї форми в цілому, а також два розділи коду, прив'язаних до двох кнопок.

Перший розділ починається із заголовка процедури:

Private Sub Кнопка13_Click ()

Закінчується процедура оператором: End Sub. Оператори, увязнені, між ними виконуються після клацання по кнопці Знайти. Основна частина роботи виконується наступним оператором:

DoCmd. DoMenuItem acFormBar, AcEditMenu, 10, AcMenuVer70

Цей оператор виконує ті ж дії, що і команда меню Правка - > Знайти, тобто виводить на екран діалогове вікно Пошук в полі, за допомогою якого можна виконати пошук.

Відкривши модуль VBA, його можна редагувати як текст в будь-якому текстовому редакторові. У вікні редактора Visual Basic в код можна вставити текст з іншого файлу. Для цього вибрати команду Вставка - > Файл, а в діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати потрібний файл і виконати клацання по кнопці ОК.

Модулі на мові Visual Basic можна виводити на друк. Для цього слід відкрити модуль і вибрати команду Файл - > Друк.


3. Модулі


Структурним елементом програми, написаної на мові VBA, є модуль - сукупність оголошень і процедур, об'єднаних в єдине ціле. У ACCESS 97 модулі трьох типів: стандартні модулі, модулі форми і модулі звітів. На відміну від стандартного модуля, який створюється таким же чином, як і будь-який інший об'єкт БД, і може виконувати практично будь-які обчислення, модулі форм і звітів розробляються для обробки подій, пов'язаних з елементами форми або звіту.

Кожен модуль складається з області опису і однієї або декількох процедур. Процедура є послідовністю операторів, які часто називають програмними кодами. Вхідні в модуль процедури об'єднані загальною областю опису. У ній описуються дані і об'єкти, які є загальноприйнятими для процедур модуля. Ієрархія вказаних об'єктів така:

база даних;

модуль;

область опису;

процедура;

код;

оператор.

Процедури діляться на дві категорії: процедури-підпрограми (підпрограми) і процедури-функції (функції).

Процедура-підпрограма активізується при зверненні до неї по імені, унаслідок чого виконується певна послідовність операторів (інструкцій). Підпрограму використовують, наприклад, для завдання властивості форми або заповнення списку значеннями, отриманими в результаті обчислень.

Процедура-функція після виконання повертає деяке значення, яке можна застосовувати в операторах і виразах як змінній. Наприклад, функції можуть повертати значення, використовуване за умовчанням для деякого поля, або обчислювати складний критерій в рамках запиту. У модуль можна включати будь-яку кількість функцій і підпрограм.


4. Процедури


Процедурою називається цілісна структурна одиниця коду на мові VBA. Кожна процедура складається з операторів, в яких застосовуються вбудовані в ACCESS 97 функції, методи і властивості, які призначені для виконання яких-небудь операцій над даними.

Наприклад, до властивості Click кнопки Знайти приведеного раніше прикладу прив'язана наступна процедура:

Private Sub Command6_Click ()

On Error GoTo Err_Command6_Click

Screen. PreviosControl. SetFocus

DoCmd. DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 10,, acMenuVer70

Exit Command6_Click:

Exit Sub

Err_Command6_Click:

MsgBox Err. Descrition

Resume Exit_Command6_Click

End Sub

Для звернення до перерахованих об'єктів, а також для позначення операторів використовуються ключові слова, які записуються з прописної букви (наприклад, Function).

Теоретично кожна процедура може бути викликана з будь-якого модуля, а функція - з таких об'єктів, як форма, запит або звіт. Разом із загальнодоступними процедурами (Public), якими є всі процедури за умовчанням, існують локальні, або особисті процедури (Private), доступні тільки в тому модулі, в якому вони описані.

Для передачі значень із зухвалих операторів в процедури, що викликаються, служать аргументи.

За допомогою аргументів ведеться контроль за виконанням процедури, встановлюється спосіб отримання результату, визначаються параметри обчислень і т.д.


4.1 Створення процедур обробки подій


Розробникам додатків ACCESS, що починають, знадобиться набір процедур для відгуку на різні події, наприклад, внесення змін до поля або клацання на кнопці. Код процедури обробки події прив'язується до події, яка може відбутися при роботі з формою, звітом або елементом управління. Результат виконання процедури-функції зазвичай застосовується:

·як значення за умовчанням для поля таблиці;

·як значення критерію для запитів або фільтрів;

·як вміст поля.

Хоча конкретний вид процедури залежить від події і бажаного відгуку, можна запропонувати загальну послідовність дій по створенню процедури обробки події.

1. Відкрити потрібну форму або звіт в режимі конструктора. Якщо необхідно прив'язати процедуру до елементу управління, вибрати цей елемент.

2. Вибрати команду Вигляд - > Властивості, щоб відкрити вікно властивостей форми, звіту або елементу управління.

3. Відкрити вкладку Події.

4. Виконати клацання на рядку властивості тієї події, яка повинна запускати процедуру. Наприклад, якщо процедура повинна запускатися у відповідь на зміну користувачем даних, виконати клацання на властивості Після оновлення.

5. Виконати клацання по кнопці з трьома крапками, щоб відкрити діалогове вікно Будівник.


Случайные файлы

Файл
10406.rtf
68234.doc
57276.rtf
154417.rtf
158537.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.