Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco (CISCO1)

Посмотреть архив целикомРеферат

Тема: Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco.Анотація


Розвиток інформаційних технологій неминуче супроводжується розширенням комп'ютерних мереж як в плані збільшення числа під'єднаних до них комп'ютерів, так і в плані покриття такими мережами все більшої території. При такому розширенні виникає ряд проблем, серед яких можна виділити наступні:

а) при використанні локальними комп'ютерними мережами (LAN) спільного середовища передачі при збільшенні числа підключених комп'ютерів збільшується кількість колізій при обміні інформацією (розширення домену колізій);

б) виникає необхідність об'єднання географічно віддалених комп'ютерних мереж;

в) виникає необхідність об'єднання комп'ютерних мереж, побудованих на базі різних технологій.

Якщо перша проблема може бути успішно вирішена за допомогою мостів або комутаторів, то при усуненні двох останніх широко використовуються маршрутизатори.

В широкому розумінні, маршрутизатором називається програма, що забезпечує обмін пакетів даних або обмін повідомлень між абонентами різних комп'ютерних мереж. Враховуючи, що така програма найчастіше функціонує на спеціалізованих апаратних засобах, у вузькому розумінні, маршрутизатором прийнято називати сукупність цих апаратних та програмних засобів.

Одним із лідерів серед світових виробників маршрутизаторів вважається фірма Cisco Systems. Фірма виготовляє широкий спектр мереженого обладнання, в число яких входять і маршрутизатори різного класу –від найпростіших для малих офісів до найпотужніших для великих підприємств. На маршрутизаторах фірми Cisco функціонує потужна операційна система Cisco IOS, розроблена цією ж фірмою на базі ОС UNIX, яка є простою у використанні і пропонує споживачам широкий набір функціональних можливостей.

Предметом розгляду даного реферату є програмні засоби маршрутизаторів Cisco, а саме –набір команд операційної системи Cisco IOS. В роботі приведено лише основні команди мінімально необхідної настройки маршрутизатора без прив'язки до конкретної версії операційної системи та конкретної моделі маршрутизатора.

Опис команд приведено в контексті окремих типових апаратних підсистем маршрутизатора або відповідно до типових завдань, які потребують вирішення за його допомогою. Проблеми вирішення специфічних завдань, які виникають в процесі експлуатації маршрутизатора при виконанні ним конкретних функцій, не розглядаються.

До складу реферату входять 20 сторінок друкованого тексту, включаючи 7 ілюстрацій та 4 таблиці.


Зміст


1. Вступ 2

2. Програмне забезпечення маршрутизаторів Cisco. 3

2.1. Інтерфейс 3

2.2. Організація команд Cisco IOS 5

2.2.1. Контекст адміністратора 6

2.2.2. Контекст глобального конфігурування. 9

2.2.3. Лінії керування. 10

2.3. Інтерфейси маршрутизатора. 11

2.3.1. Фізичні інтерфейси 11

2.3.2. Логічні інтерфейси 13

2.4. Ідентифікація інтерфейсів 13

2.5. Конфігурування інтерфейсів. 14

2.6. Маршрутизація 15

Висновок 17

Перелік скорочень 18

Перелік літератури 191. Вступ


Фірма Cisco Systems пропонує маршрутизатори різного класу як для малих офісів так і мультигігабітні пристрої, які функціонують в ядрі Інтернет.

Маршрутизатор Cisco 1601 належить до Low-End –класу і призначений для підключення локальних мереж Ethernet невеликих офісів до мережі Internet, внутрішньої мережі компанії або ж до корпоративної мережі через декілька підключень глобальних мереж, таких як ISDN, асинхронні послідовні та синхронні послідовні.

Маршрутизатори, серії 2500 належить до Medium-End класу і призначені для використання в невеликих офісах і в мережах з віддаленими вузлами.

Типова модель Cisco 2500 обладнана двома із наступних інтерфейсів:

 • Ethernet

 • Синхронний послідовний

 • Асинхронний послідовний

Маршрутизатори, серії 2500 обладнані пам'яттю FLASH технології EPROM, яка застосовується для збереження програмних образів та забезпечує їх легку модифікацію.

Ці системи можуть працювати з різноманітними програмними комплексами операційної системи Cisco IOS, що дає можливість вибору комплекту програм, який відповідає конкретним мереженим протоколам. Програмні комплекти мають досить широкий спектр –від простих ІР та мостових з'єднань до повного набору функціональних можливостей програмного забезпечення Cisco.

Серія модульних маршрутизаторів Cisco 3600 розроблена для віддалених офісів та підрозділів, яким необхідний доступ до корпоративної мережі або до мережі Internet. Дана серія забезпечує високий рівень різних технологій віддаленого доступу, в тому числі передачу голосу і факсів через мережі ТСР/ІР


2. Програмне забезпечення маршрутизаторів Cisco.


На маршрутизаторах Cisco виконується высокопродуктивна операційна система IOS (Cisco Internetworking Operating System), створена на базі ОС UNIX, яка фізично розміщена в енергонезалежній пам'яті маршрутизатора (FLASH).

Процес ініціалізації маршрутизатора виконується в наступній послідовності:

 1. POST (Power On Self Test) –тестування обладнання після включення живлення.

 2. Bootstrap IOS –програма завантаження основного IOS.

 3. Cisco IOS –основна операційна система маршрутизатора.

 4. Файл конфігурації із NVRAM.

Підключення до маршрутизатора здійснюється програмою TELNET на ІР –адресу будь-якого з його інтерфейсів або при посередництві будь-якої іншої термінальної програми через консольний порт маршрутизатора CON або додатковий порт AUX. Останньому способу слід надати перевагу, оскільки в процесі конфігурування маршрутизатора можуть змінюватися параметри ІР-інтерфейсів, що може призвести до втрати з'єднання через TELNET. Окрім того, з міркувань безпеки доступ до маршрутизатора через TELNET слід заборонити.

Аварійне відключення оператора від консолі не реєструється маршрутизатором і сеанс залишається в тому ж стані. При повторному підключенні оператор опиниться в тому ж самому контексті, з якого відбулося аварійне відключення (якщо не спрацював автоматичний вихід по таймеру неактивності). Навпаки, при втраті TELNETз'єднання маршрутизатор закриває сеанс роботи оператора.

При першому завантаженні IOS намагається завантажити конфігурацію з глобальної мережі; при невдалому завершенні цієї процедури IOS пропонує здійснити початкове конфігурування маршрутизотора за допомогою програми SETUP. Програма SETUP пропонує встановити деякі основні глобальні параметри конфігурації маршрутизатора шляхом діалогу питання –відповідь. До початкового конфігурування маршрутизатора відносяться наступні дії:

 1. Специфікація імені маршрутизатора (по умовчанню пропонується "Router").

 2. Специфікація пароля enable secret.

 3. Специфікація пароля enable password.

 4. Специфікація пароля віртуального терміналу.

 5. Конфігурування протоколів SNMP, IP, протоколів маршрутизації RIP, IGRP.

 6. Конфігурування інтерфейсів.

Кожен з наведених вище етапів, запропонованих програмою SETUP, може бути проігнорований, а необхідні конфігураційні параметри можуть встановлюватися без посередництва програми SETUP за допомогою відповідних команд Cisco IOS. Крім цього, запуск програми SETUP є можливим в довільний момент з привілейованого режиму.

2.1. Інтерфейс

Взаємодія з системою Cisco IOS відбувається при посередництві інтерфейсу командного рядка (CLICommand Line Interface). В загальному випадку формат команди виглядає наступним чином:


Команда [параметри або опції]


Параметри або опції, залежно від команди, можуть бути обов'язковими, необов'язковими або відсутніми взагалі. Для орієнтування в системі команд в Cisco IOS передбачена залежна від контексту система допомоги.

Допомога слова може знадобитися при необхідності отримання переліку команд, які розпочинаються попередньо введеною послідовністю символів. В цьому випадку пропонується завершити введену послідовність символом "?"(знак питання) – у відповідь Cisco IOS надасть перелік команд, які починаються шуканою послідовністю символів. Наступний приклад демонструє використання допомоги слова:

Router# co?

configure connect copy

Допомога синтаксису допомагає отримати перелік допустимих ключових слів та команд даного контексту або перелік допустимих параметрів команди. Для використання допомоги синтаксису пропонується одразу після ключового слова через пробіл ввести символ "?" (знак питання). В результаті буде видано перелік можливих команд чи параметрів команди. Наступний приклад демонструє використання допомоги синтаксису:

Router# configure ?

memory Configure from NV memory

network Configure from a TFTP network host

overwrite-network Overwrite NV memory from TFTP network host=20

terminal Configure from the terminal

У випадку введення невірної команди (помилка в слові, недопустима в даному контексті команда або невірно заданий параметр) Cisco IOS видасть відповідне повідомлення і вказівку імовірного місцезнаходження помилки в командному рядку. Ключове слово або невірний параметр в цьому випадку позначаються символом "^" (тильда). Наступний приклад демонструє реакцію системи на невірно введене ключове слово "Ethernet"

Router(config)#interface ethernat

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Команди та ключові слова можна скорочувати до мінімально можливого –необхідно набрати кількість символів, яка є достатньою для однозначного трактування ключового слова чи команди. Якщо введена послідовність недостатня для однозначного трактування команди чи ключового слова –реакцією Cisco IOS спробу виконати таку команду буде повідомлення, типу:


Случайные файлы

Файл
90385.rtf
43495.rtf
75098-1.rtf
20539.rtf
29152.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.