Отчет по производственной практике в Вычислительном центре УГМТУ (Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей) (titul_list)

Посмотреть архив целиком


Министерство образования и науки Украины

УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра электрооборудования судов


ОТЧЕТ

по производственной практике

в Вычислительном центре УГМТУРуководитель от кафедры

доцент ___________ Пискунов А.М.

(подпись, дата)

Руководитель от

Вычислительного центра ___________ Нор С.П.

(подпись, дата)

Исполнитель

студент группы 3362 ___________ Кириченко А.С.

(подпись, дата)


Николаев 2001
Український державний

морський технічний університет


Індивідуальне завдання і протокол проходження практики


Студентом спеціальності ___8.092201____

_________________Электричечкие системы и комплексы_________________________

_______________________транспортних средств___________________________________

Студент ___________Кириченко Александр Сергеевич_____________________________

Група ___3362___ Вид практики __________производственная_______________________

Місце практики __________Вычислительный центр УГМТУ________________________

Термін проведення практики________с_25.06.01_по 15.07.01_________________________

Керівник від університету _________Пискунов_А.М.________________________________

Керівник від підприємства _________Нор_С.П.______________________________________________________________________ Л і н і я в і д р і з у_________________________________
  1. Індивідуальне завдання


1.1.Вивчити

___________ ознакомиться с классификацией компьютерных сетей; изучить_____ виды сетевой топологии, обосновать их преимущества и недостатки___________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1.2.Розробити (провести аналіз, скласти опис)______провести анализ возможности ___ применения сети Fast Ethernet в компьютерном зале Вычислительного центра,_ обосновать ее преимущества и недостатки_____________________________________


1.3.Вивчити охорону праці і техніку безпеки ______________________________________ознакомиться с правилами техники______ безопасности при работе и правилами противопожарной безопасности_________ ____________________________________________________________________


___”____________2001 p. Керівник від університету _____________

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

проходження практики студентом

(Висновки підприємства про роботу студента в період практики: рівень підготовки, технічні навички, морально-ділові якості, ініціативність, дисциплінованість, комунікабельність, прогноз професійної діяльності) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


___”___________2001 p. Керівник цеху, відділу

лабораторії _____________( )

Місце печатки Керівник практики від

підприємства____________( )__________________________________Л і н і я в і д р і з у _______________________________

  1. Протокол проходження практики


2.1.Кількість пропущених днів за термін практики: ___ із-за причин

____ із-за неповажних причин.


2.2.Оцінка керівника від підприємства:

виконання індивідуального завдання ____________________________________

____________________________________________________________________

трудова дисципліна __________________________________________________

___”______________2001 p. _____________________

(підпис)

2.3.Оцінка керівника університету:

виконання індивідуального завдання ____________________________________

____________________________________________________________________

трудова дисципліна_________________________________________________________

___”______________2001 p. _____________________

(підпис)Случайные файлы

Файл
177146.rtf
53575.doc
178501.rtf
13521-1.rtf
101539.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.